وکیل ملکی, الزام و تنظیم سند رسمی

عدم تحویل ملک توسط فروشنده

عدم تحویل ملک توسط فروشنده

عدم تحویل ملک توسط فروشنده، به یک مشکل جدی در خرید و فروش ملک منجر می‌ شود. در این موارد، خریدار می ‌تواند از طریق دادگاه یا براساس به شرایط قرارداد، از فروشنده خواستار تحویل ملک یا جبران خسارت شود.

اگرچه هر قرارداد خرید و فروش ملک به شرایط خاصی بستگی دارد؛ اما در اکثر موارد، قرارداد حاوی شرط تحویل ملک به خریدار است. در صورتی که فروشنده بعد از تاریخ تعیین شده برای تحویل ملک، ملک را به خریدار تحویل ندهد، خریدار می‌ تواند با استفاده از قرارداد و مستندات مربوط به آن، از فروشنده خواستار تحویل ملک بدون تأخیر شود. 

در صورتی که فروشنده همچنان عدم تحویل ملک را ادامه دهد، خریدار می ‌تواند از طریق دادگاه درخواست جبران خسارت را به علت تأخیر در تحویل ملک یا بسته به شرایط قرارداد، داشته باشد. پس از اثبات عدم تحویل ملک، خریدار می ‌تواند از فروشنده جبران خسارت مالی یا موافقت فروشنده برای تحویل ملک در زمان دیگری را خواستار شود.

به طور کلی می توان بیان کرد که در صورت عدم تحویل ملک به فروشنده، بهتر است با وکیل ملکی با تجربه مانند محبوبه حجتیان برای مشاوره حقوقی در زمینه امور ملکی تماس گرفته و نحوه اجرای حقوقی مورد نظر را مشخص کنید.

مطلب پیشنهادی: خرید و فروش ملک قولنامه ای

عدم تحویل ملک به فروشنده چیست؟

عدم تحویل ملک توسط فروشنده به خریدار، به معنای عدم اجرای تعهدات تعیین شده در قرارداد خرید و فروش است. در صورتی که فروشنده بعد از دریافت کامل مبلغ معامله، به هر دلیلی توانایی انجام تعهد خود را نداشته و ملک را به خریدار تحویل ندهد، خریدار حق دارد از طریق مراجع قضایی، مطالبات خود را از فروشنده خواستار شود و در صورت لزوم از طریق دادگاه، اجرای قرارداد و تحویل ملک را از فروشنده بخواهد.

عدم تحویل ملک پیش خرید توسط فروشنده به خریدار

در مورد عدم تحویل ملک پیش خرید باید ابتدا به شرایط قرارداد پیش ‌خرید توجه شود. اگر در قرارداد پیش ‌خرید شرایط تحویل ملک مشخص شده و فروشنده طبق قرارداد عمل نکرده باشد، خریدار از حقوق قانونی برای مطالبه تحویل ملک خود بر اساس شرایط قرارداد پیش‌ خرید برخوردار است.

در صورتی که در قرارداد پیش ‌خرید شرایط تحویل ملک مشخص نشده باشد، بهتر است خریدار با فروشنده تماس بگیرد و در خصوص تحویل ملک به توافق برسند. در صورتی که توافقی بین طرفین به دست نیاید، خریدار می‌تواند با کمک وکیل ملکی بر علیه فروشنده شکایت کند و با طرح دعوی در دادگاه در جهت اجرای شرایط قرارداد پیش ‌خرید اقدام کند. برای افزایش آگامهی مطالعه قرارداد مشارکت در ساخت را از دست ندهید.

عدم تحویل ملک در قرارداد پیش فروش آپارتمان

در صورتی که در قرارداد پیش ‌فروش آپارتمان شرایط تحویل ملک به خریدار مشخص شده و فروشنده طبق قرارداد عمل نکرده باشد، خریدار از حقوق قانونی برای مطالبه تحویل ملک خود بر اساس شرایط قرارداد پیش ‌فروش برخوردار است.

به این صورت که خریدار می ‌تواند با فروشنده تماس بگیرد و خواستار تحویل ملک به صورت کتبی شود. در صورتی که فروشنده همچنان اقدام به تحویل ملک نکند، خریدار می ‌تواند به دادگاه مراجعه کند و از این طریق در جهت اجرای شرایط قرارداد پیش ‌فروش طرح دعوی داشته باشد. همچنین اگر در قرارداد، شرایطی درباره تحویل ملک مشخص نشده باشد، خریدار می ‌تواند با فروشنده توافق کند یا به دادگاه مراجعه کند تا از سوی قاضی درباره شرایط تحویل ملک تصمیم گیری شود.

مطلب پشنهادی: مشاوره با وکیل قبل از خرید ملک

تاخیر در تحویل ملک چه مشکلاتی دارد؟

تاخیر در تحویل ملک می‌ تواند هم برای خریدار و هم فروشنده مشکلاتی را به دنبال داشته باشد. برخی از این مشکلات عبارت است از:

  • مشکلات مالی: تاخیر در تحویل ملک باعث می شود که خریدار نتواند در زمان مقرر پرداخت قسط ‌های خود را انجام دهد. همچنین احتمال دارد فروشنده با این تاخیر در دریافت پرداخت خود مواجه شود.
  • مشکلات قانونی: تاخیر در تحویل ملک موجب می شود که قرارداد مورد امضا نامشروع شناخته شود و بخش‌ هایی از آن برای هر دو طرف غیرقابل اجرا باشد.
  • مشکلات عملیاتی: تاخیر در تحویل ملک باعث خواهد شد که خریدار نتواند در زمان مورد نظر به ملک جدید خود نقل مکان کند. همچنین ممکن است فروشنده نیز با این تاخیر در پردازش قرارداد خود مواجه شود و این مسئله را به دلیل بروز مشکلاتی در مراحل آماده‌ سازی ملک یا مشکلات اداری توضیح دهد.
  • افت کیفیت: تاخیر در تحویل ملک باعث می شود که فرایند ساخت و ساز در حال پیشرفت با مشکلاتی مواجه شود و کیفیت ملک کاهش یابد.

با توجه به مشکلات ذکر شده، بهتر است قبل از امضای قرارداد به تمام جوانب مشکلات پیش‌ آمده به خصوص در مورد زمان تحویل دقت کنید و با یک وکیل ملکی حرفه ای مشورت کنید.

تحویل ملک با وکیل حرفه ای

اقداماتی قانونی درباره تاخیر در تحویل ملک توسط فروشنده

اگر فروشنده در قرارداد با خریدار تعهد به تحویل ملک را به صورت مشخص و در زمان معین داده باشد؛ ولی این تعهد ناپایدار باشد، خریدار می تواند از حقوق قانونی برای مطالبه تحویل ملک خود براساس شرایط قرارداد برخوردار کند.

برای مثال خریدار می ‌تواند با طرح دعوی به مراجع قضایی، شکایت خود را در سامانه ثنا ثبت کند. همچنین می ‌تواند برای مطالبه حقوق خود از خدمات یک وکیل ملکی برای مشاور حقوقی در زمینه امور ملکی استفاده کرد.

در برخی موارد ممکن است قانون به خریدار اجازه دهد تا به دادگاه مراجعه کند و از این طریق تلاش داشته باشد تا شرایط قرارداد پیش ‌فروش اجرا شود. در موارد دیگر، احتمال دارد قوانین به خریدار اجازه دهند تا از راه حل‌ های دیگری مانند توافق با فروشنده استفاده کند.

در هر صورت برای اینکه خریدار بتواند در برابر تاخیر در تحویل ملک از حقوق قانونی خود بهره مند شود، بهتر است ابتدا به شرایط قرارداد پیش‌ فروش و حقوق خود دقت کند و در صورت نیاز با یک وکیل ملکی مشورت کند.

مطلب پیشنهادی: شکایت از سازنده ساختمان برای ساخت و ساز غیر استاندارد

نحوه محاسبه خسارت تاخیر در تحویل ملک

محاسبه خسارت تاخیر در تحویل ملک به دو عامل که شامل شرایط قرارداد و قانون مربوط به این موضوع در محل سکونت می شود، بستگی دارد.

در بسیاری از قراردادهای خرید ملک، شرایط مشخصی در خصوص خسارت تاخیر در تحویل ملک وجود دارد. بر اساس این شرایط، معمولاً خریدار با محاسبه مبلغ قرارداد و هزینه ‌های دیگر مربوط به تأخیر، می ‌تواند میزان خسارت را محاسبه کند.

در صورتی که در قرارداد شرایطی در خصوص خسارت تاخیر در تحویل ملک تعیین نشده باشد، معمولاً قوانین مربوط به تاخیر در اجرای قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر اساس این قوانین، خسارت شامل مواردی مانند از دست دادن سود، افت واقعی در قیمت ملک یا خسارت ‌های دیگر می شود.

اگر شما به عنوان خریدار برای عدم تحویل ملک توسط فروشنده، به دنبال محاسبه خسارت تاخیر در تحویل ملک هستید، بهتر است این کار را به کمک یک وکیل ملکی حرفه ای و با تجربه در زمینه امور ملکی انجام دهید. وکیل ملکی یا مشاور حقوقی می‌ تواند شما را در مورد حقوق و مسائل قانونی مربوط به تاخیر در تحویل ملک راهنمایی کند تا خسارت ‌های شما بر اساس شرایط قرارداد و قوانین محاسبه شود.

مطلب پیشنهادی: دعاوی ملکی و نقش وکیل

دادخواست الزام به تحویل ملک

دادخواست الزام به تحویل ملک، یکی از روش ‌هایی است که خریدار می ‌تواند برای مطالبه حق تحویل ملک خود استفاده کند. در این روش، خریدار به دادگاه مراجعه می کند و خواستار صدور فرمان قضایی برای الزام فروشنده به تحویل ملک مورد نظر می ‌شود.

برای ثبت دادخواست الزام به تحویل ملک به دادگاه، ابتدا باید به بهترین وکیل حقوقی مراجعه کرده و درخواست تهیه و ارائه دادخواست را داشته باشید. سپس ایشان می تواند با توجه به شرایط قرارداد و قوانین حقوقی در زمینه تحویل ملک، دادخواست را تهیه و آن را به دادگاه ارائه کند.

در دادخواست الزام به تحویل ملک، باید شرایطی که در قرارداد خرید ملک تعیین شده است، به طور دقیق و با جزییات ارائه شود. همچنین باید مستندات و مدارکی که حقانیت خریدار را برای ملک مورد نظر اثبات می ‌کنند، همراه دادخواست الزام به تحویل ملک ارائه شود.

دادگاه پس از بررسی دادخواست با اثبات مالکیت خریدار، حکم صادر می کند که فروشنده در یک مدت زمان مشخص ملک را به خریدار تحویل دهد. اما اگر فروشنده همچنان اقدام به تحویل ملک نکرد، حکم صادر شده توسط اجرای حکم و به صورت قانونی اجرا می شود و توسط قانونی ملک به خریدار تحویل داده خواهد شد.

مشاهده نمونه پرونده موفق محبوبه حجتیان درباره الزام به تحویل ملک و مطالبه خسارت

بهترین وکیل ملکی

مطالبه خسارت تاخیر در تحویل ملک توسط فروشنده

مطالبه خسارت تاخیر در تحویل ملک توسط فروشنده، بستگی به شرایط قرارداد و قوانین دارد. اگر فروشنده در قرارداد با خریدار شرایط خاصی را در خصوص تاخیر در تحویل ملک تعیین کرده باشد، می‌ تواند با استناد به این شرایط، از خریدار خسارت بگیرد.

اما در صورتی که در قرارداد شرایط خاصی در خصوص خسارت تاخیر در تحویل ملک تعیین نشده باشد، فروشنده برای مطالبه خسارت باید بر اساس قوانین حقوقی مربوط به ملک عمل کند. در برخی از موارد ممکن است قوانین به فروشنده اجازه دهد تا خسارتی که به دلیل تأخیر در تحویل ملک به وجود آمده، از خریدار مطالبه کند.

برای محاسبه خسارت تاخیر در تحویل ملک، فروشنده باید ابتدا شرایط و قوانین را بررسی کرده، سپس با توجه به این شرایط و هزینه ‌هایی که به دلیل تأخیر در تحویل ملک به وجود آمده است، خسارت را محاسبه کرده و به خریدار پرداخت کند.

اگر شما به دنبال مطالبه خسارت تاخیر در تحویل ملک هستید، بهتر است از خدمات حقوقی محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل ملکی استفاده کنید. ایشان با داشتن تجربه فراوان در زمینه امور ملکی و تسلط کافی بر قوانین می ‌تواند شما را در مورد حقوق و مسائل قانونی مربوط به تاخیر در تحویل ملک راهنمایی کند تا خسارت ‌شما بر اساس شرایط قرارداد و قوانین محاسبه شود.

لازم به ذکر است که محبوبه حجتیان می تواند در تحویل ملک به خریدار کمک کند تا از طریق قانون این کار را انجام دهد.

مشاهده ویدیوی زیر را از دست ندهید:

نکات پیش خرید ملک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *