وکیل کیفری می توان به افراد در زمینه مسائل کیفری مانند قتل، کلاهبرداری، ضرب و جرح، سرقت و دزدی و فحاشی کمک کند. این وکیل باید دارای مدرک پایه یک دادگستری باشد و در زمینه تمام قوانین کیفری تسلط کافی داشته باشد.