وکیل کیفری, خیانت در امانت, مقالات

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، در ماده ۶۷۴ تعیین شده است. به این صورت که هر کس مال یا نوشته ‌ای را که به او سپرده شده یا به عنوان امانت یا وکالت و یا به هر عنوان دیگری به او داده شده است، به ضرر صاحب آن تصاحب، تلف یا مفقود کند یا در آن سوءاستفاده کند؛ مرتکب جرم خیانت در امانت شده است که به حبس از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی معادل مال یا ارزش مال تصاحب شده محکوم می ‌شود.

به عبارتی دیگر می توان بیان کرد که در ماده 674 قانون مجازات اسلامی قید شده است که مال یا نوشته باید به یکی از موارد مانند امانت، وکالت و عناوین دیگری به فرد سپرده شده باشد. اگر در هر کدام از این موارد سوءاستفاده صورت گیرد یا به اصل مال صدمه وارد شود و به تصاحب درآمده باشد، جرم خیانت در امانت رخ داده است.

همچنین در خصوص رابطه امانت می توان اظهار داشت که هرگاه مال یا نوشته ‌ای به کسی داده شود تا آن را برای صاحبش نگهداری کند یا به نفع او انجام دهد، بین آن دو رابطه امانت برقرار می‌شود. سوء استفاده از مال یا نوشته امانی، به معنای استفاده از آن به نحوی است که برخلاف اراده و رضایت صاحب آن باشد. مجازات تعیین شده در این ماده، حداقل و حداکثر دارد. به این معنا که قاضی دادگاه با توجه به شرایط هر پرونده، مجازاتی را بین حداقل و حداکثر تعیین شده برای مرتکب در نظر می‌گیرد.

اگر در حق شما خیانت در امانت رخ داده است یا به جرم خیانت در امانت متهم شده اید، پیشنهاد می شود از وکیل کیفری حرفه ای کمک بگیرید تا راحت تر بتوانید حقانیت خود را به اثبات برسانید. محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل پایه یک دادگستری دارای تجربه کافی در زمینه امور کیفری است، با بهره مندی از وکالت ایشان به راحتی می توانید از حقوق خود در محکمه های قضایی دفاع کنید و به نتیجه مطلوب خود برسید.

برای ارتباط با وکیل محبوبه حجتیان می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۲۱۵۸۴۰۱۳ تماس حاصل فرمایید.

اثبات جرم خیانت در امانت وکیل محبوبه حجتیان

مصادیق خیانت در امانت در قانون

طبق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، امین کسی است که مال (اعم از ملک یا پول و…) یا نوشته ‌ای از قبیل سفته، چک و وصیت نامه و… را به عنوان امانت، وکالت، عنوان نظارت، حکم قانون و یا به عنوان تصرف عدوانی در اختیار داشته باشد. اگر در این مال یا نوشته تصرف یا سوءاستفاده کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. اقداماتی که مشمول خیانت در امانت می ‌شوند، عبارت است از:

  • سوء استفاده از مال: هرگاه امین مال را به نفع خود یا دیگری تصاحب، تلف یا مفقود کند یا به ضرر صاحب مال تصرف کند، خیانت در امانت محسوب می‌شود.
  • استرداد ندادن مال: امین مکلف است که مال امانی را پس از انقضای مدت یا در هنگام درخواست به صاحبش تحویل دهد. اگر از این کار امتناع کند، مرتکب خیانت در امانت شده است.
  • تغییر در مال: هرگاه امین در مال امانی تغییری دهد که موجب نقص یا عیب آن شود، به نحوی که از نظر صاحبش قابل انتفاع نباشد، مرتکب خیانت در امانت شده است.
  • رفتن به مکان غیرمتعارف: اگر امین مال امانی را به مکان غیرمتعارف ببرد و در اثر آن مال تلف یا مفقود شود، حتی اگر سوء نیتی در کار نباشد، مرتکب خیانت در امانت شده است.

نکته: صرف تصرف در مال امانی جرم نیست، بلکه باید یکی از اقدامات فوق انجام شود تا جرم خیانت در امانت تحقق یابد.

همچنین مواردی که در حکم خیانت در امانت هستند شامل موارد زیر می شود:

  • خیانت در سپرده بانکی: هرگاه کسی وجوهی را به عنوان سپرده به بانک یا موسسه مالی اعتباری بسپارد و مسئولین یا کارکنان آن وجوه را تصاحب، تلف یا مفقود کنند یا به ضرر صاحب مال تصرف کنند، مرتکب خیانت در امانت شده‌ اند.
  • خیانت در وکالت: هرگاه وکیل برخلاف تعهدات خود و به ضرر موکل عمل کند، مرتکب خیانت در امانت شده است.
  • خیانت در نظارت: هرگاه ناظر برخلاف وظایف خود عمل کند و در اثر آن مال تضییع شود، مرتکب خیانت در امانت شده است.

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات جرم خیانت در امانت حبس از سه ماه تا دو سال است. در برخی از موارد، مجازات خیانت در امانت بیشتر از دو سال حبس خواهد بود. برای مثال اگر امین از جمله کارمندان دولت باشد یا مال موضوع امانت سپرده نقدی و منقول باشد، مجازات مرتکب از دو تا پنج سال حبس خواهد بود.

البته به لازم به ذکر است که جرم خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت است. به این معنا که شاکی می ‌تواند با اعلام رضایت خود، از مجازات مرتکب صرف نظر کند.

مرجع رسیدگی به جرم خیانت در امانت، دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب است.

در مورد مجازات جرم خیانت در امانت می توان بیان کرد که برای اثبات جرم خیانت در امانت، باید سوء نیت امین اثبات شود. همچنین اگر مال امانی به صاحبش مسترد شود، مجازات مرتکب نصف می‌شود و اگر امین قبل از صدور حکم قطعی جرم خود را جبران کند، از مجازات معاف می ‌شود.

اگر در مورد مجازات جرم خیانت در امانت سوالات دیگری دارید، می ‌توانید با محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل کیفری تماس بگیرید و از طریق مشاوره حقوقی ایشان اطلاعات لازم را به دست آورید.

خیانت در امانت ماده 674

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به جرم خیانت در امانت می‌ پردازد. این ماده بیان می کند؛ هر کس مال یا وجه یا سند یا شیء را که به عنوان امانت یا وکالت یا به هر عنوان دیگری به او سپرده شده باشد، به ضرر صاحب مال تصرف کند و به نفع خود یا دیگری مورد استفاده قرار دهد، مرتکب جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری شده و به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی متناسب با موضوع جرم یا بیشتر از آن در حق صاحب مال محکوم می ‌شود.

تغییرات ماده ۶۷۴:

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۹، با تصویب قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات ‌های بدلی) مصوب ۱۳۹۹، تغییراتی یافت. مهم ‌ترین این تغییرات عبارت است از:

  • جرم قابل گذشت: بر اساس این قانون، جرم خیانت در امانت در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته است. به این معنا که صاحب مال می ‌تواند با رضایت خود، از مجازات متهم بگذرد.
  • مجازات‌ های جایگزین حبس: در این قانون، امکان صدور مجازات‌ های جایگزین حبس برای جرم خیانت در امانت پیش ‌بینی شده است. این مجازات‌ ها می ‌توانند شامل جزای نقدی، خدمات عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی و… باشند.

موارد عدم تحقق خیانت در امانت

در برخی موارد با وجود سپردن مال یا اموال به صورت امانت، جرم خیانت در امانت محقق نمی ‌شود. این موارد عبارتن است از:

استفاده از مال با رضایت صاحب مال: اگر صاحب مال رضایت به استفاده از مال به نحو خاصی داشته باشد، استفاده از مال توسط امین، جرم خیانت در امانت محسوب نمی‌شود.

تصرف در مال به قصد حفظ آن: اگر امین به قصد حفظ مال از خطر، در آن تصرف کند و ضرری به مال نرسد، جرم خیانت در امانت محقق نمی ‌شود.

اشتباه در هویت مال: اگر امین به اشتباه مال دیگری را تصرف کند و آن را به نفع خود یا دیگری مورد استفاده قرار دهد، جرم خیانت در امانت محقق نمی ‌شود.

وکیل حرفه ای برای خیانت در امانت

راه‌های اثبات خیانت در امانت

برای اثبات جرم خیانت در امانت، می‌توان از ادله مختلفی از جمله شهادت شهود، سند، اقرار متهم و کارشناسی استفاده کرد. همچنین می توان با مراجعه به وکیل برای اثبات خیانت در امانت اقدام کرد. بنابراین اگر با جرم خیانت در امانت مواجه هستید، برای پیگیری حقوق خود و اثبات جرم می ‌توانید به وکیل متخصص در امور کیفری مراجعه کنید.

حل مسائل جرم خیانت در امانت با کمک وکیل حرفه ای

خیانت در امانت جرمی است که در آن فردی که اموال یا دارایی شخص دیگری را به او سپرده شده است، به آن سوء استفاده یا تصاحب غیرقانونی کند. این جرم می تواند شامل طیف گسترده ای از اقدامات، از جمله سرقت، اختلاس و کلاهبرداری باشد.

اگر معتقدید که قربانی خیانت در امانت شده اید، مهم است که در اسرع وقت با یک وکیل حرفه ای مانند محبوبه حجتیان مشورت کنید. ایشان با داشتن دانش و تسلط کافی بر قوانین می تواند به شما در درک حقوق خود، جمع آوری شواهد و پیگیری اقدامات قانونی علیه متهم کمک کند.

وکیل می تواند تعیین کند که آیا خیانت در امانت رخ داده است، به این صورت که همه موارد سوء استفاده از دارایی، خیانت در امانت محسوب نمی شوند. وکیل می تواند به شما کمک کند تا مشخص کنید که آیا اقدامات متهم جرم محسوب می شود یا خیر. همچنین این توانایی را دارد که اسناد، مدارک و سایر شواهدی را که ممکن است برای پرونده شما مفید باشد، جمع آوری کنید.

در ضمن اگر تصمیم به پیگرد قانونی علیه متهم دارید، وکیل می تواند به شما در طرح دعوی حقوقی کمک کند. این روند شامل تهیه شکایت، ارائه آن به دادگاه و نمایندگی شما در دادرسی است. در برخی موارد نیز ممکن است بتواند بدون رفتن به دادگاه، پرونده خیانت در امانت را از طریق مذاکره حل و فصل کرد. 

بنابراین یک وکیل می تواند به شما در مذاکره با متهم یا وکیل او برای رسیدن به توافقی که منافع شما را تامین کند، کمک کند. در نهایت اگر پرونده شما به مراجع قضایی ارجاع داده شود، با کمک وکیل می توان حقانیت خود را به اثبات رساند و ایشان توانایی دفاع به صورت قانونی با ارائه مستندات و شواهد را دارا است.

در همین راستا می توان بیان کرد که محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل کیفری به شما کمک خواهد کرد تا بهترین تصمیمات را در مورد پرونده خیانت در امانت بگیرید. همچنین این توانایی را دارد که به شما در درک حقوق خود، محافظت از منافع خود و رسیدن به نتیجه عادلانه در پرونده شما کمک کند.

برهمین اساس اگر با مسئله خیانت در امانت به عنوان یک پرونده کیفری روبه رو هستید، مهم است که در اسرع وقت با یک وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید. ایشان می تواند به شما در درک حقوق خود، جمع آوری شواهد و پیگیری اقدامات قانونی علیه متهم کمک کند تا به نتیجه مطلوب برسید.

برای بهره مندی از مشاوره حقوقی بهترین وکیل کیفری می توانید از طریق لینک زیر با وکیل محبوبه حجتیان تماس حاصل فرمایید.