وکیل تجاری, سرمایه گذاری و قراردادها, وکیل حقوقی

چگونگی انواع قرارداد

انواع قرارداد

عقد انواع قرارداد حقوقی شامل سه مرحله اساسی است. قرارداد زمانی منعقد می شود که خریدار به فروشنده می گویید پیشنهاد را قبول می کند. همچنین هر طرف معامله باید قصد داشته باشند که یک قرارداد الزام آور قانونی ببندید.

قراردادها می توانند کتبی، شفاهی یا الکترونیکی باشند که در ادامه به صورت کلی درباره آنها توضیح داده شده است.

قراردادهای کتبی و مذاکره شده

قراردادهای مورد مذاکره به صورت کتبی شامل مذاکره شما و فروشنده در مورد شرایط قبل از موافقت با قرارداد می شود، برای مثال اگر خودرو می خرید؛ اما خرید را مشروط به چک های مکانیکی می کنید. آنها برای محصولات و خدمات مصرفی کمتر از قراردادهای استاندارد رایج هستند.

قراردادهای شفاهی

یک قرارداد شفاهی به محض اینکه شما پیشنهادی از فروشنده را بپذیرید، یا به محض اینکه فروشنده پیشنهاد شما را بپذیرد، الزام آور است.

قراردادهای الکترونیکی

قراردادهای الکترونیکی از طریق ایمیل و فرم های آنلاین (تجارت الکترونیک) و رسانه های اجتماعی، انجام می شود. همه آنها تا زمانی که معتبر باشند از نظر قانونی لازم الاجرا هستند.

در همین راستا لازم است که بدانید قبل از اینکه با قراردادی موافقت کنید یا آن را امضا کنید، برای درک آن زمان بگذارید، سپس برای امضا کردن آن اقدام کنید.

موارد مهم در انواع قرارداد

  • اگر قرارداد با نیازهای شما مطابقت ندارد، درباره آن مذاکره کنید.
  • از فروشنده بخواهید در مورد قرارداد توضیح دهد.
  • اطمینان حاصل کنید که قول ها یا ادعاهای شفاهی به صورت کتبی به قرارداد پیوست شده است.
  • تحت فشار قرار نگیرید که در محل امضا کنید.
  • هرگز قرارداد خالی امضا نکنید و اجازه ندهید جزبیات بعداً توسط فروشنده پر شود.
  • بررسی کنید که ارقام یا سایر اطلاعات اضافه شده به قرارداد صحیح باشد.
  • یک کپی از هر قراردادی که امضا می کنید، دریافت کنید.
  • در صورت لغو یا تغییر شرایط قرارداد، هزینه‌های جریمه‌ای را بررسی کنید.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله توقیف اموال و جلب فوری در مطالبه چک پیشنهاد می شود.

وکیل امور قرارداد

انواع قرارداد 

کسب و کار شما ممکن است با هر یک از آن انواع قرارداد مواجه نشود، اما این مسئولیت شماست که برای هر چیزی که ممکن است برای شما پیش بیاید آماده باشید. پس بعد از بررسی لازم انواع قراردادها، خود را با قراردادهایی که احتمالاً تجارت شما با آنها روبرو می شود، آشنا کنید.

نوع قراردادی که در یک توافقنامه استفاده می شود می تواند به ساختار سند، جزییات غرامت، الزامات قانونی لازم الاجرا بودن یا خطرات مرتبط اشاره داشته باشد. قراردادهای فهرست شده در زیر همگی قابل مقایسه با یکدیگر نیستند و نمی توان همه آنها را به جای یکدیگر مورد استفاده قرار داد.

1- قرارداد دو طرفه

قرارداد دو طرفه قراردادی است که در آن هر دو طرف برای انجام عمل معینی به یکدیگر قول می دهند. قول یکی از طرفین در قبال وعده طرف دیگر عمل می کند و بالعکس.

در قراردادهای دوجانبه، هر دو طرف نقش متعهد را بر عهده می گیرند، به این معنی که هر دو وظایف قراردادی برای انجام دارند و هر دو انتظار موردی ارزشمند را نیز دارند.

قراردادهای دوجانبه بیشتر در معاملات فروش مورد استفاده قرار می گیرند، جایی که یکی از طرفین قول ارائه راه حل را می دهد و طرف دیگر قول می دهد هزینه آن را بپردازد. در اینجا یک رابطه متقابل وجود دارد؛ زیرا تعهد پرداخت برای یک راه حل با تعهد به ارائه راه حل مرتبط است. اگر خریدار پرداخت نکند یا فروشنده تحویل ندهد، نقض قرارداد رخ داده است.

عنصر کلیدی قراردادهای دوجانبه در مبادله چیزی با ارزش دیگری است که به عنوان مابه التفاوت شناخته می شود. اگر فقط یکی از طرفین چیزی با ارزش ارائه دهد، این روند به عنوان یک قرارداد یک طرفه شناخته می شود.

2- قرارداد یک طرفه

قرارداد یک طرفه قراردادهایی هستند که در آن یک طرف متعهد می شود که پس از انجام یک عمل مشخص به دیگری پرداخت کند. این نوع قراردادها اغلب زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که پیشنهاد دهنده یک درخواست باز دارد که کسی می تواند به آن پاسخ دهد، عمل را انجام دهد، سپس پرداخت را دریافت کند.

قراردادهای یک جانبه از نظر قانونی الزام آور هستند، اما مسائل حقوقی معمولاً تا زمانی که پیشنهاد شونده ادعا کند واجد شرایط دریافت پولی هستند و به اقدامات خاصی که انجام داده اند واجد شرایط هستند و پیشنهاد دهنده از پرداخت مبلغ پیشنهادی پول خودداری کند، مطرح نمی شود. بسته به میزان روشن بودن شرایط قرارداد و اینکه آیا پیشنهاد شونده می تواند بر اساس حقایق موجود در توافق نامه واجد شرایط بودن برای پرداخت را ثابت کند، دادگاه ها تصمیم خواهند گرفت که آیا قرارداد نقض شده است یا خیر.

نمونه هایی از موقعیت هایی که از قراردادهای یک طرفه استفاده می شود شامل درخواست های باز است که در آن هر کسی می تواند به یک درخواست پاسخ دهد. در مورد بیمه نامه ها، در این قراردادها، بیمه‌گر متعهد می‌شود که در صورت وقوع اتفاقی که در مدت قرارداد گنجانده شده بود، آن را پرداخت کند. بنابراین شرکت بیمه در صورتی که مشتری برای موقعیتی که با آن مواجه شده تحت پوشش قرار گیرد، پولی را پرداخت می کند.

3- قرارداد ضمنی

قرارداد ضمنی توافقی است که بر اساس اقدامات طرفین درگیر وجود دارد. قراردادهای ضمنی نوشته نمی شوند و حتی ممکن است به زبان نیایند. این توافق به سادگی زمانی حاصل می شود که طرفین اقدام تعیین شده ای را انجام دهند که قراردادها را آغاز می کند.

نمونه ای از قرارداد ضمنی، ضمانت یک محصول است. هنگامی که یک محصول را خریداری می کنید، ضمانت نامه ای اعمال می شود که باید مطابق انتظار و ارائه کار کند. این قرارداد به این دلیل تلویحا می شود که زمانی اجرایی شد که شخصی اقدام خاصی (خرید یک محصول) انجام داد و ممکن بود در جایی نوشته نشده باشد.

4- قرارداد حقوقی

 قرارداد حقوقی  به صورت شفاهی یا کتبی منعقد می شود و صحت آن مستلزم رسیدگی است. همچنین ملاحظه مبادله یک چیز با چیز دیگر است و می تواند هر چیزی با ارزش مانند زمان، پول یا یک کالا باشد.

قراردادهای حقوقی برعکس قراردادهای تحت مهر هستند که نیازی به رسیدگی ندارند و مهر امضاکننده در آن گنجانده شده است، یعنی باید کتبی باشد. این قراردادها پس از امضا، مهر و موم و تحویل رسما اجرا می شوند.

در حالی که قراردادهای حقوقی نیاز به بررسی دارند؛ اما لازم نیست که قراردادهای صریح باشند تا از نظر قانونی لازم الاجرا باشند. 

5- قرارداد التزام

قراردادهای غیرقانونی توافقاتی را توضیح می دهند که در آن طرفین مجبور نیستند، اقدام تعیین شده خود را تا زمانی که یک رویداد محرک رخ دهد، انجام دهند. اساساً در عقود التزام بیان می شود که اگر اتفاقی بیفتد، عمل انجام می شود.

باز هم این نوع قرارداد معمولا در بیمه نامه ها استفاده می شود. برای مثال، تا زمانی که اتفاقی رخ ندهد، ارائه‌دهنده شما مجبور نیست به شما پول بدهد، مانند آتش‌سوزی که به اموال شما آسیب وارد می‌کند.

رویدادهایی که مستلزم اقدامی هستند که در یک قرارداد التزام توضیح داده شده است، رویدادهایی هستند که توسط هیچ یک از طرفین قابل کنترل نیستند. ارزیابی ریسک بخش مهمی از ایجاد قراردادهای احتمالی است، بنابراین هر دو طرف از احتمال وقوع آن رویداد مطلع هستند.

فسخ قرارداد

به طور کلی هنگامی که قراردادی می بندید یا پیشنهادی را می پذیرید، نمی توانید آن را بدون موافقت طرف مقابل تغییر دهید یا لغو کنید. اگر انجام دهید، به آن فسخ قرارداد می گویند. شما فقط می توانید یک قرارداد یا توافق را فسخ کنید، در صورتی که یک بند فسخ با حق فسخ در قرارداد با شرایط خاص وجود داشته باشد.

یک بند تغییر وجود دارد؛ اما گاهی اوقات فقط تامین کننده حق دارد قرارداد را تغییر دهد.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله سوء استفاده از سفید امضا پیشنهاد می شود.

وکیل امور قرارداد حقوقی

ضرورت استفاده از وکیل حقوقی

محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری تمام ویژگی لازم برای انجام مشاوره حقوقی را دارا است، بنابراین می توانید برای دریافت راهکارهای حقوقی درباره قراردادهای حقوقی با خیال راحت این کار را به وی بسپارید و مطمئن باشید که مسائل حقوقی شما به بهترین نحوه مراحل قانونی خود را خواهد گذارند.

محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری در زمینه های مختلف ملکی، قرارداد، خانواده، کیفری و جنایی مشاوره حقوقی ارائه می دهد تا شما بتوانید روند قضایی پرونده خود را بهتر سپری کنید و به نتیجه مطلوبی برسید.

ایشان تعداد قابل توجهی از پرونده های قضایی را وکالت کرده است و با به نتیجه رساندن پرونده های مختلف با کارکرد کاملا تخصصی، رویکردی متفاوتی را در این عرصه به وجود آورده است.
تالیف کتاب های مختلف، انجام دوره های آموزشی برای وکلا و کارآموزان و ایجاد بسترهای جدید کاری و خدمات حقوقی برخی از فعالیت های محبوبه حجتیان است. ایشان تمام این کارها را از صمیم قلب و فقط در آرزوی روزهایی سرشار از امید به آینده و گسترش عدالت واقعی و ترقی های بزرگ در عرصه حقوق انجام داده است.

در همین راستا شما می توانید با محبوبه حجتیان تماس گرفته و با راهنمایی ایشان برای امور حقوقی تمام مسائل حقوقی خود را برطرف کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *