وکیل ملکی چیست؟

یک وکیل املاک و مستغلات منافع شما را در زمان خرید یا فروش ملک و بستن قرارداد از لحاظ قانونی و حقوقی بررسی می کند. او باید تمام مدارک را از قبل بررسی کرده و در مورد هر گونه مشکل یا نقص در اسناد به شما یاری رسانند. همچنین وظیفه دارد که بر تمام موارد نظارت داشته باشد و از بروز هر نوع کلاهبرداری از سوی طرف مقابل جلوگیری کند.ادامه مطلب

تنظیم لایحه، دادخواست و شکواییه خود را به محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری بسپارید و از روند موفقیت آمیز پرونده خود مطمئن باشید.

  • امور اراضی

امور اراضی مربوط به زمین های زارعی، مسکونی، تجاری و منابع ملی می شود که در هنگام اختلاف بر روی مالکیت آنها توسط قانون مورد بررسی قرار می گیرد. برای حل مسائل حقوقی اراضی مختلف پیشنهاد می شود از محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنید. ایشان در زمینه امور ملکی دانش کافی و تجربه بسیاری دارد، برهمین اساس می تواند به شما برای موفقیت و به نتیجه مطلوب رسیدن پرونده مربوط به امور اراضی همانند پس گرفتن اراضی، گرفتن زمین توسط دولت و مصادره زمین خدمات حقوقی ویژه ارائه کند. ادامه مطلب

  • اثبات بیع

به هر نوع خرید و فروش و معامله که با رضایت دو طرف انجام می شود، بیع گفته می شود. بیع انواع مختلفی دارد که اغلب برای خرید و فروش استفاده می شودهرگاه فرد فروشنده بعد از دریافت پول، از انجام تعهدات خود امتناع ورزد و ملک را در اختیار خریدار قرار ندهد، خریدار باید با ارائه مستندات و شواهد برای اثبات بیع اقدام کند. البته این کار در اکثر اوقات به علت روند قضایی طولانی و پیچیده با یک وکیل ملکی باتجربه امکان پذیر خواهد بود. ادامه مطلب

  • الزام و تنظیم سند رسمی ملکی

الزام و تنظیم سند رسمی از مواردی است که برای اثبات مالکیت و مسائل حقوقی مربوط به ملک کاربرد بسیار دارد. در هنگام خرید و فروش ملک، یکی از مورد بسیار بااهمیت وجود سند رسمی است. بنابراین وقتی قرار باشد بین دو طرف معامله ای (اعم از خودرو، موتورسیکلت و به خصوص خرید ملک) صورت بگیرد، مسئله انتقال سند رسمی به نام خریدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.به این علت که با استناد به سند رسمی می توان بیان کرد که دیگر جایی برای انکار معامله وجود نخواهد داشت. البته در بعضی از موارد به خصوص مباحث کلاهبرداری بعد از انعقاد قرارداد و پرداخت پول از سوی خریدار و انجام معامله، ممکن است فروشنده برای انتقال سند به خریدار امتناع کند. در صورت بروز چنین مسائلی، دعوی الزام و تنظیم سند رسمی از سوی قانون برای گرفتن حق خریدار، مطرح می شود و توسط یک وکیل با تجربه حقوقی قانون برای تنظیم سند رسمی اعمال خواهد شد. ادامه مطلب

  • خلع ید

زمانی که اموال غیر منقول مانند خانه، زمین، مغازه یا خودرو توسط فرد دیگری به جز مالک آن، غصب شود و برای پس گرفتن آن به مراجع قضایی اقدام شود، به آن خلع ید گفته می شود.درواقع به اموالی که که به صورت غیرقانونی در اختیار شخصی غیر از مالک قرار گیرد، برای پس گرفتن آن، تحت عنوان غصب مالکیت دادخواست تنظیم می شود.برای اثبات مالکیت غیرقانونی باید مدارک و شواهدی ارائه شود و روند قضایی پیچیده ای را طی کرد، بنابراین لازم است از یک وکیل ملکی باتجربه در زمینه دعاوی ملکی استفاده شود.لازم به ذکر است که این نوع پرونده های مجازات کیفری ندارند و به صورت حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. ادامه مطلب

ثبت نام در ورکشاپ آموزشی موسسه حقوقی و وکالت محبوبه حجتیان