وکیل خانواده, طلاق

پس گرفتن ملک از سوی همسر

پس گرفتن ملک از سوی همسر

اگر پرونده ای درباره پس گرفتن ملک از سوی همسر با مشکل روبه رو شده اید، می توانید با کمک محبوبه حجتیان وکیل، پایه یک دادگستری از حقانیت خود دفاع کنید.

آیا مرد یا زن می تواند ملکی را که به نام همسر خود زده، بعد از بروز اختلاف پس بگیرد؟

برای پاسخ به این سوال باید بیان کرد که این مورد مشمول قانون هبه می شود که اگر «هبه معوض» باشد، به این معنا که تحت شرایطی ملک به نام همسر زده شده باشد، پس گرفتن ملک از سوی همسر امکان پذیر خواهد بود؛ ولی اگر هبه غیرمعوض باشد، نمی تواند آن را استرداد کند. به این صورت که وقتی بین زن و مرد، عقد نکاح جاری می‌شود، ملک یا اموالی به صورت هدیه به زن یا مرد داده می شود، به این مورد «هبه» گفته می شود و در صورت بروز اختلاف بین طرفین، تحت شرایطی خاص قابل استرداد خواهد بود.

در برخی موارد ممکن است ملکی که به زن واگذار شده، در صورت درخواست برای پس گرفتن آن از سوی همسر، در حکم مهریه و نفقه تلقی شود. این مورد می تواند با ارائه استدلال و قوانین مربوط به آن از سوی وکیل خانواده، امکان پذیر شود. اما در نهایت این مورد نیز به نظر قاضی پرونده بستگی دارد و فقط ایشان می تواند نسبت به آن حکم صادر کند.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله موارد مهم در انواع طلاق پیشنهاد می شود.

قانون هبه برای ملک

مفاد قانون هبه چیست؟

ماده 795ـ  هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي كند، تمليك‌كننده واهب طرف ديگر را متهب، مالي را ‌كه مورد هبه است، عين موهوبه مي گويند.

ماده 796ـ واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد.

ماده 797 ـ واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي‌كند.

ماده 798 ـ هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اينكه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ‌ندارد.

ماده 799 ـ در هبه به صغير يا مجنون يا سفيه قبض ولي معتبر است.

ماده 800 ـ در صورتي كه عين موهوبه در يد متهب باشد، محتاج به قبض نيست.

ماده 801 ـ هبه ممكن است معوض باشد، بنابراين واهب مي تواند شرط كند كه متهب مالي را به او هبه كند يا عمل مشروعي را مجاناً به جا آورد.

ماده 802 ـ اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل مي شود.

ماده 803 ـ بعد از قبض نيز واهب مي تواند با بقای عين موهوبه از هبه رجوع كند، مگر در موارد ذيل:
1) در صورتي كه متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد

2) در صورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

3) در صورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود، خواه قهراً مثل اينكه عين موهوبه برهن داده شود.

4) در صورتي كه در عين موهوبه تغييري حاصل شود.

ماده 804 ـ در صورت رجوع واهب نماآت عين موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد، مال متهب خواهد بود.

ماده 805 ـ بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست.

ماده 806 ـ هر گاه داين طلب خود را به مديون ببخشد، حق رجوع ندارد.

ماده 807 ـ اگر كسي مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد، حق رجوع ندارد.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله ویژگی های بهترین وکیل خانواده پیشنهاد می شود.

وکیل طلاق محبوبه حجتیان

نمونه‌ای از چگونگی پس گرفتن ملک از سوی همسر

در این نمونه پرونده مربوط به یک خانمی است که همسرش ملکی را به نام وی زده است، ولی به دلایل اختلافات به وجود آمده، مرد می خواهد آن را پس بگیرد.

جزییات پرونده به این صورت است که سه دانگ یک ملک به اسم مرد و سه دانگ دیگر به اسم زن شده بود، ولی بعد از بروز اختلافات بین آنها، مرد مدعی می شود که آن را بخشیده است و در قالب هبه می خواهد که آن را استرداد کند.

در همین راستا محبوبه حجیتان، وکیل پایه یک دادگستری به بررسی پرونده پرداخته و بعد از تنظیم لایحه های مختلف، ایشان موفق به گرفتن رأی دادگاه به نفع موکل خود شده است.

در ادامه می توانید لایحه تجدیدنظرخواهی این پرونده که توسط محبوبه حجتیان تنظیم شده، ملاحظه کنید. 

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام و تحیت، اینجانب محبوبه حجتیان به وکالت از خانم س.الف در مقام دفاع، در برابر اظهارات و ادعاهای تجدیدنظرخواه، موارد ذیل را به عرض می رسانم:

1- وفق نص صریح قانون، خواهانِ طلاق باید حق و حقوق زوجه را «نقداً» پرداخت کند. حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دادگاه تجدیدنظر قبلی، با عودت پرونده، در واقع مساعدتی در حقِ زوج نموده و دادگاه بدوی (در بررسی مجدد) نیز برای رعایت همین نکته اقدام به تقسیط نموده است. لذا نفس «تقسیط کردن» در شرایطی که زوجِ خواهانِ طلاق موظف به پرداخت «نقدی» بوده، خود مساعدت و لطفی در حق ایشان بوده، فلذا مشخص نیست که ایشان اکنون به چه چیزی «معترض» است.

2-  سوای از آن، «عدالت» یعنی رعایت «تعادل»، اگر دادگاه بدوی غیر از این حکم می کرد در واقع تعادل را بر هم می زد، چرا که آیا زوجه نباید از حداقل کفایت مالی لازم برای تدارکِ یک سرپناه حداقلی برای تداوم زندگی خود و فرزندش بهره مند شود؟ فلسفه وجودی مهریه‌ای که زوج باید بپردازد، فی‌الواقع برای فراهم شدن اسبابِ زندگی زوجه است و نمی توان این مهم را در تعویق و تاخیر انداخت تا وقتی که زوج بخواهد آن را پرداخت کند، چرا که زوجه به عسر و حرج خواهد افتاد.

3- تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی دو مبلغ متفاوت را به عنوان درآمد ماهیانه‌اش اعلام کرده (یک مورد 5 میلیون تومان و مورد دیگر 6 میلیون تومان)؛ طبق ارکان اثباتِ ادعای اعسار، هرگاه در فهرست اموال و یا نحوه امرار معاش مدعی اعسار تردیدی وجود داشته باشد، ادعا رد می شود.در اینجا تردید و تزلزل در قول ایشان بارز و مبرهن است، فلذا پذیرفتنی نیست.

4- اشاره تجدیدنظرخواه به عدم تمکین خاص زوجه اولاً در اینجا فاقد موضوعیت است و ثانیاً اگر هم محلی از اعراب داشته باشد در پاسخ باید گفت صِرف حضور زوجه در منزل مشترک به معنای فراهم شدن شرایط تمکین است، حال عدم اقدام زوج دیگر موضوعی در حوزۀ خصوصی شخصیه‌اش است که دادگاه نه ملزم به ورود است و نه امکان آن را دارد.

5- در نهایت، اینکه زوج از طرفی هم بخواهد طلاق دهد (و احتمالاً تجدید فراشی را تجربه کند) و هم از طرفی دیگر، حق و حقوق زوجه و فرزند را نپردازد، نه تنها عادلانه نیست بلکه عین ظلم آشکار است، فلذا رأی دادگاه بدوی با جمیع ملاحظات فوق نه تنها وفق قانون و آیین دادرسی صادر شده بلکه کاملاً منطبق با روحِ عدالت‌طلبانه قانون است. از همین رو از دادگاه تجدیدنظر رد تجدیدنظرخواهی و تایید حکم بدوی را خواستارم.

در ادامه حکم نهایی دادگاه قابل ملاحظه است.

حکم نهایی محبوبه حجتیان
حکم دادگاه محبوبه حجتیان

محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری

محبوبه حجتیان، وکیل پایه دادگستری در زمینه های مختلف حقوقی مانند طلاق غیابی، طلاق توافقی، مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر موارد مربوط به خانواده تعداد قابل توجهی از پرونده های قضایی را وکالت کرده است. در همین راستا موجب به نتیجه رساندن پرونده های مختلف و ایجاد کارکرد کاملا تخصصی در این عرصه شده است.

محبوبه حجتیان، وکالت تمام موارد مربوط به مسائل خانواده مانند ملاقات فرزند، حضانت، ترک انفاق، تمکین و داوری را انجام می دهد.

در همین راستا شما می توانید با محبوبه حجتیان تماس گرفته و با راهنمایی وی در امور مربوط خانواده تمام مسائل حقوقی خود را برطرف کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *