نفقه, وکیل خانواده

شرایط پرداخت نفقه

شرایط پرداخت نفقه

در عقد ازدواج علاوه بر وجود شرایط احساسی و عاطفی شرایط مالی محاسبه می‌شود. پرداخت نفقه نمونه‌های از قرارداد مالی مورد توافق بین زوج و زوجه می‌باشد و رعایت و پرداخت آن دارای وظایف و تعهدات و شروط دوطرفه است. در قرارداد ازدواج دو طرف وظیفه دارند نسبت به تعهدات و تکالیف خود به هم کاملاً آگاه باشند. نه این بدان سبب است که تکالیف و تعهدات در بسیاری موارد در دو کفه ترازو با هم برابری کند و عدالت در قرارداد ازدواج رعایت شود. همچنین قرارداد ازدواج با مشکل روبرو نشود.

یکی از از موارد حقوقی زن در ازدواج دائم پرداخت نفقه توسط زوج به زوجه می‌باشد. نمونه‌ای از حقوق مالی زوجه زوج می‌باشد که در عرف از آن به عنوان خرجی یاد می‌شود. این قانون در قوانین مدنی ماده ۱۱۰۶ بدین گونه بیان می‌شود که در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است. 

بنا به ماده ۱۱۱۳ همان قانون در ازدواج و نکاح موقت نفقه بر دوش مرد نمی‌باشد و حقی برای زن محسوب نمی‌شود. مگر اینکه در حین عقد نکاح موقت پرداخت نفقه از سوی شوهر شرط شده باشد در این صورت مرد موظف است نفقه مذکور را بپردازد.

نفقه تنها در نکاح و ازدواج مطرح نمی‌شود و محدود به همسر و روابط زناشویی نیست. نفقه والدین و فرزندان نیز در روابط خانوادگی از اهمیت به سزای برخوردار است.

چگونگی شرایط پرداخت نفقه

بنا به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل نیازهای متناسب با وضعیت زن می‌باشد. نیازهایی همچون غذا، مسکن، پوشاک، هزینه درمان، وسایل منزل و حتی خدمتکار. البته در صورتی که زن در عرف خانوادگی خود خدمتکار داشته و یا به واسطه مرد نیاز به خدمتکار دارد. 

لازم به ذکر است موارد ذکر شده در بالا به عنوان مثال برده شد. پس به طور کلی باید گفت که نفقه شامل تمام نیازهای متعارف و مناسب باشند و مقام زن تعیین می‌گردد.

در صورت بروز هر گونه اختلاف در پرداخت نفقه، میزان حق نفقه توسط کارشناسان تعیین شده و این میزان با توجه به نیازهای زوجه و در نظر گرفتن شان و جایگاه اجتماعی وی می‌باشد.

به بیان وکیل پایه یک دادگستری محبوبه حجتیان در تهران موضوع این مطلب بر محوریت نفقه زن می‌باشد. در ادامه به تفصیل با مطرح کردن سوال های مختلف شرایط تعلق نفقه به زن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله مطالبه نفقه چیست؟ پیشنهاد می شود.

وکیل پرداخت نفقه

1- آیا عدم پرداخت نفقه به زن در عقد نکاح دائم شرط است؟

محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری در تهران بیان می‌دارد در اصطلاح حقوقی نفقه به عنوان یکی از حقوق زن بر مرد محسوب شده که در عقد نکاح دائم شرط ضمن عقد می‌باشد. واضح است که زوجین قادر خواهند بود در هنگام عقد نکاح در مورد آن  توافق و تصمیم‌گیری نمایند.

این موضوع در بین حقوقدانان و حتی فقها دارای اختلاف نظر می‌باشد. به نظر می‌رسد که نفقه را نباید در ذات عقد نکاح دائم دانست. چرا که این امر سبب می‌شود که نتوان خلاف آن شرط عمل نمود لذا زوج فقیر هم مجبور به پرداخت نفقه به زوجه می‌باشد. 

حتی اگر زوجه شاغل بوده یا از نظر مالی در سطح بالایی قرار داشته باشد باز هم پرداخت نفقه زوجه بر عهده زوج خواهد بود.

این بدان معناست که مرد صرفاً در صورت توانایی مالی مکلف به پرداخت نفقه نیست و نفقه حق همسر بر زوج می‌باشد. ماجرای دیگری که در موضوع نفقه می‌توان به آن پرداخت، این است که آیا هزینه تحصیل زوجه نیز جزئی از نفقه محسوب می‌شود و باید توسط مرد پرداخت گردد یا خیر؟

قانون مدنی در این خصوص نظری ارائه نموده ولی با توجه به نظر فقها و مراجع کشور این هزینه شامل نفقه واجب مرد محسوب نمی‌شود و نیازی به پرداخت آن نمی‌باشد.

2- در پرداخت هزینه‌های درمانی زوجه میزان نفقه به چه صورت است؟

هزینه‌های درمان زوجه که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی به آن اشاره شده جزئی از حق مالی زوجه بوده و به عنوان نفقه محسوب می‌گردد. این هزینه‌ها شامل درمان متعارف در آن بیماری می‌باشد. حال آنکه اگر زوجه به بیماری صعب العلاج یا مریضی خاصی دچار شده باشد که هزینه آن بسیار بالاست برای علاج آن وجوبی از ناحیه شوهر نخواهد بود.

به موضوع میزان نفقه در هزینه‌های درمانی با توجه به نظر کارشناسی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مالی زوجین و شرع می باشد. این امر از ایجاد اختلاف بین زوج و زوجه جلوگیری می‌کند.

3- نفقه و رابطه آن با تمکین زوجه چیست؟

حجتیان وکیل دادگستری در تهران برای توضیح این مورد ابتدا ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی را که بیان می‌دارد. در صورتی که زن بدون مانع شرعی از ادای وظیفه و تکلیف خود نسبت به زوج امتناع کند و در واقع از او تمکین نماید استحقاق دریافت نفقه را ندارد. 

این بدین معناست که از تکالیف و وظایف زوجه در ازدواج این است که در منزل مشترک با شوهر زندگی کند و از شوهر خود در انجام وظایف خاص زناشویی اطاعت نمایند. این امر را تمکین خاص می‌گویند.

در همین جهت قانون مدنی ریاست خانواده را از خصوصیت شوهر محسوب می‌نماید. همچنین از زنی که به عمد و بدون عذر قانونی و شرعی از همسر خود تمکین نکند با عنوان ناشزه یاد می‌نماید و حقوقی برای دریافت نفقه برای او قائل نمی‌شود.

4- آیا در دوران عقد و نامزدی نفقه به زوجه تعلق می‌گیرد؟

در زوج و زوجه بعد از جاری شدن صیغه و عقد دائم بر سر زمانه ازدواج و شروع زندگی مشترک توافق کرده باشند رویه در قانون و دادگاه بدین شکل است:

در این دوران تا زمان شروع زندگی مشترک نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد. حال آنکه اگر زوج پس از عقد نکاح دائم زوجه را بلاتکلیف رها کرده و هیچ اقدامی جهت شروع زندگی مشترک نکند. زوجه می‌تواند نفقه خود را مطالبه نماید. در این صورت اگر عمل زناشویی یا همان نزدیکی واقع نشده باشد، طبق قانون زوجه حقی به نام حق حبس هم خواهد داشت.

مطابق با ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه تا زمانی که تمام مهریه خود را دریافت نکرده باشد حتی در صورتی که مهریه توسط دادگاه قسط بندی شده باشد می‌تواند از انجام وظایف زناشویی امتناع ورزد. این در صورتی است که امتناع ورزیدن وی در پرداخت نفقه زوجه تاثیری نخواهد داشت.

 در اصطلاحات حقوقی، زندگی مشترک در تمکین زن معنا می‌شود و اثبات این موضوع در دادگاه قضایی بر عهده مرد می‌باشد که ثابت نماید زن تمکین نموده و ناشزه می‌باشد.

بنا به سخن محبوب حجتیان وکیل پایه یک دادگستری در تهران علاوه بر این باید توجه داشت که زندگی مشترک زوجین نیز ظهور در پرداخت نفقه از جانب مرد می باشد و اگر زنی برای مطالبه حقوق و نفقه معوقه خود به دادگاه مراجعه نمایند، در حالی که مدت زمانی را که خواهان آن نفقه است در یک منزل با شوهر خود زندگی کرده باشد، در چه غذایی تمکین را در صورت پرداخت نفقه دانسته و اثبات این موضوع که نفقه توسط زوج پرداخت نشده است را برعهده زوجه قرار می دهند لذا در اکثر موارد دادگاه مطالبه نفقه از جانب زوجه را نمی پذیرد.

5- نفقه زوجه به چه میزان است؟

وکیل خبره محبوبه حجتیان در تهران بیان می‌دارد ملاک تعیین نفقه زوجه تامین نیازهای وی بوده و با توجه به شان اجتماعی او می‌باشد. زیرا در قوانین مدنی مقدار و میزانی برای آن تعیین نشده است. لازم به ذکر است این میزان در شرایط زمانی و مکانی مختلف متغیر بوده و قابل پرداخت می‌باشد. وکیل پایه یک دادگستری محبوبه حجتیان اذعان می‌دارد که در صورت مراجعه زوجه جهت مطالبه نفقه در دوران زوجیت دادگاه خانواده با تعیین کارشناس جهت تعیین میزان نفقه اقدام می‌نماید.

کارشناس مذکور با توجه به جلسات و تحقیق در مورد شرایط زوجه مقدار آن را مشخص نبوده و پس از ابلاغ نظر خود به دادگاه خانواده حکم نفقه صادر می‌شود. حال آنکه اگر پس از ابلاغ حکم یکی از زوجین به نظر کارشناسی معترض باشد در مدت زمان ۷ روز میتواند اعتراض خود را به دادگاه اعلام نماید. 

دادگاه جهت بررسی مجدد میزان نفقه موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهد. همچنین هیئت کارشناسی متشکل از سه نفر به موضوع رسیدگی کرده و میزان نفقه را مجدد تعیین می‌نماید.

لازم به ذکر است با توجه به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر زوجه بتواند ثابت نماید که زوجیت او سبب آسیب مالی و شرافتی و یا آسیب بدنی به وی شده است دادگاه عدم تمکین زوجه را مجاز دانسته و او را از تمکین معاف می‌سازد. این در شرایطی است که با وجود عدم تمکین نفقه از او ساقط نشده و مرد موظف است نفقه او را پرداخت کند.

به بیان محبوبه حجتیان وکیل پایه یک دادگستری در تهران نکته دوم اینکه در گذشته دادخواست تهیه خانه مستقل نیز یکی از نیازهای زن جهت تنظیم شکایت بود. اما در سال‌های اخیر این نیاز زوجه برداشته شده و زوجه تنها می‌توانند جهت تنظیم دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه نمایند.

6- چگونه می‌توان نفقه زوجه را مطالبه نمود؟

نفقه به صورت حقوقی است که باید به زوجه پرداخت شود. حال آنکه میزان نفقه توسط مرجع قانونی تعیین می‌گردد و با تقدیم آن به مراجع قانونی به زوجه تحویل داده می‌شود. با توجه به میزان نفقه تعیین شده اگر این میزان زیر ۲۰ میلیون تومان باشد، جهت مطالبه وجه و تنظیم دادخواست به شورای حل اختلاف مراجعه می‌نماید. در صورتی که مبلغ از ۲۰ میلیون تومان بیشتر باشد جهت تنظیم دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه خانواده مراجعه می‌شود.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله چگونگی دریافت نفقه از پدرشوهر پیشنهاد می شود.

پرداخت نفقه همسر

7- مجازات کیفری عدم پرداخت نفقه زوجه چگونه است؟

به گفته محبوبه حجتیان وکیل پایه یک دادگستری در تهران، بنا به قانون و با توجه به ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد و نکاح دائم، نفقه زن بر عهده مرد می‌باشد. این در شرایطی است که زن در صورت نداشتن مانع شرعی از ادای وظیفه زناشویی خود خودداری نکند.

با استناد به این قانون اگر زوج با وجود تمکین زوجه نفقه را پرداخت نکند، زوجه می‌تواند نفقه خود را از طریق مراجعه و تنظیم دادخواست نفقه مطالبه نماید.

با توجه به میزان درخواستی نفقه زوجه با مراجعه به دادگاه و یا شورای حل اختلاف به مطالبه آن می‌پردازد. با توجه به مطالب ذکر شده عدم پرداخت نفقه از سوی زوج جرم محسوب می‌شود و برای آن مجازات کیفری تعیین شده است. زوجه یا وکیل می‌تواند به دادگاه مراجعه نموده و طرح شکایت نماید.

این در حالی است که اگر با وجود تمکین زن و داشتن توانایی مالی مرد نفقه زن پرداخت نشود. زوج محکوم به حبس از سه ماه تا یک سال می‌باشد. 

به گفته محبوبه حجتیان وکیل پایه یک دادگستری عدم پرداخت نفقه به افراد واجب النفقه نیز جرم محسوب شده و مجازات کیفری بالا را در بر خواهد داشت.

لذا تعیین زمان دقیق و قابل پیش‌بینی وجود نخواهد داشت. همچنین انجام کارشناسی متعدد در مراحل مختلف پرونده افزایش می‌یابد. این شرایط با وجود متو هر کشوری مسئله رسیدگی را پیچیده کرده و زمان نهایی پایان کار را طولانی می‌نماید.

8- ارتباط نفقه با تقاضای طلاق از سوی زوجه چگونه می‌باشد؟

از آنجا که نفقه یکی از دیگر حقوق زن بر عهده مرد می‌باشد، در صورت عدم پرداخت آن به گونه‌ای که زن در زندگی مشترک به عسر و حرج و سختی بیفتد، مجاز است زوجه اقدام به تنظیم شکایت و تنظیم دادخواست طلاق نماید. این به گونه ای است که زن می‌تواند علاوه بر طلاق، بخش به صداق مهریه خود را نیز دریافت کند و به عبارت دیگر درخواست جدایی به همراه با مهریه باشد.

لازم به ذکر است که در عقد نکاح دائم، عدم پرداخت نفقه توسط زوج حق طلاق را به زوجه داده و زن وکیل مرد جهت مطلقه کردن خود می‌شود و با اثبات این مدعا مبنی بر عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه و عدم امکان اجبار برای مرد حکم طلاق زن را به همراه خواهد داشت.

 بر طبق مطالب ذکر شده اگر مردی حداقل ۶ ماه نفقه زوجه خود را پرداخت نکند و با وجود پرداخت آن از طرف دادگاه از پرداخت آن امتناع ورزد، زن می‌تواند دادخواست طلاق تنظیم نماید.

با توجه به محکومیت زوج در ترک انفاق توسط شوهر به مدتی بیش از ۶ ماه به طول انجامیده حکم طلاق صادر می‌گردد.

بنا به قانون ۱۱۲۹ مدنی نیز با توجه به عدم پرداخت نفقه و نبود شرایط اجبار از طریق مراجع قضایی و نیز عدم الزام زوج به دادن نفقه زن می‌تواند درخواست اجبار شوهر به طلاق را تنظیم نماید. در این شرایط قاضی مختار است در دادگاه با استناد به قانون بالا در صورت عدم پرداخت نفقه کمتر از شش ماه هم با توجه به شرایط موجود رای طلاق را صادر نماید.

موسسه حقوقی حجتیان آماده ارائه خدمات و مشاوره در باب این موضوع به شما خواننده محترم می باشد. شما می‌توانید با تنظیم دادخواست مناسب روند رسیدگی را تسریع کرده و به نتیجه مورد نظر دست یابید.

9- آیا به زنان شاغل نیز نفقه تعلق می‌گیرد یا خیر؟

لازم به ذکر است که اگر زن درآمد مستقلی داشته باشد و یا در ارگان یا نهاد و یا شرکتی مشغول به کار باشد و دارای حقوق مستقل باشد این موضوع مرد را از پرداخت نفقه منع نمی‌کند. نفقه به عنوان حقی بر گردن مرد بوده که در صورت عدم پرداخت آن زوجه می‌تواند توسط دادگاه آن را مطالبه نماید.

پرداخت نفقه هیچ ارتباطی با توانایی مالی زن و یا توانایی مالی مرد ندارد. در هر صورت حق است بر مرد که باید آن را پرداخت نماید برای دریافت اطلاعات بیشتر و تنظیم دادخواست می‌توانید با موسسه وکالت حجتیان همراه با مشاوره متخصصین اقدام نمایید.

10- آیا زوجه می‌تواند نفقه ایام گذشته را مطالبه کند؟

به طور کل زن می‌تواند نفقه ایام گذشته خود را نیز از زوج مطالبه نماید. این در صورتی است که در نفقه فرزند فیلم اورید گنجانده نشده و از آنجایی که مرد در نفقه فرزند تنها زمانی ملزوم به دادن نفقه به فرزند می گردد که دادخواست از ناحیه فرزند صورت گیرد به زبان دیگر فرزند نمی تواند مدعی عدم پرداخت نفقه در  روزهای گذشته را داشته باشد

وکیل پایه یک دادگستری محبوبه حجتیان بیان می‌دارد لازم به ذکر است تا سال ۱۳۸۱ زنانی که همسرانشان فوت کرده اند و فقط نگاه آنها به سبب فوت همسر باطل گردیده در عین حال که موظف به سپری کردن زمان عده بوده اند نفقه این زمان بر آنها تعلق نمی گرفته است این در حالی است پس از این سال با اصلاح ماده ۱۱10 قانون مدنی زن میتواند در این دوران نیز نفقه خود را مطالبه کرده و دریافت نماید

11- نفقه فرزندان برعهده چه کسی است؟

بنا به استناد ماده ۱۹۹۹ تامین نفقه فرزند بر عهده پدر وی بوده و اگر پدر او در قید حیات نباشد این وظیفه بر عهده پدربزرگ پدری او می باشد در صورتی که او نیز در قید حیات نباشد و تامین آن بر عهده مادر و فرزند می باشد لازم به ذکر است که اگر مادر نیز حضور نداشته باشد پرداخت نفقه بر عهده اجداد پدری و یا اجداد مادری بوده و مادربزرگ پدری و مادربزرگ مادری موظف به تامین نفقه فرزندان می باشد، بنابراین ترتیب و جوب پرداخت نفقه به شرح زیر می باشد.

ابتدا برعهده پدر دوم پدربزرگ پدری سوم مادر چهارم مادربزرگ پدری پنجم مادربزرگ مادری ششم پدربزرگ مادری می باشد با توجه به این مطالب میتوان ذکر نمود که قانون برای جلوگیری از اختلاف و شکایت راه های مختلفی را در نظر می‌گیرد محبوبه حجتیان وکیل پایه یک دادگستری با استناد به مطالب فوق در صورتی که پدر دارای تمکن مالی بوده و نفقه فرزند را پرداخت نماید فرزند و یا سرپرست او می تواند با تنظیم دادخواست در مراجع قانونی نفقه خود را مطالبه نماید حال اگر پدر مال و اموالی داشته باشد و نفقه را پرداخت نماید فرزند میتواند از دادگاه درخواست توقیف و مصادره اموال به سود خود نماید

12- از چه زمانی امکان دریافت نفقه برای فرزندان وجود دارد؟

در قانون مدنی و شرع مقدس اصلاح زمانی خاصی برای پرداخت نفقه به فرزندان از سوی پدر تعیین نشده است و فرزند تا زمانی که به شغل مشخصی مشغول شده باشد مسئولیت پرداخت نفقه به با پدر او می باشد حال آنکه در قوانین کار و درآمد شاغلان و تار مندان مشاغل دولتی تا زمانی که دختر ازدواج نکرده و نیز پسر در حال تحصیل می باشد حق فرزند به پدر و در حقوق اعمال می شود و پرداخت می گردد از این روبنا به عرف دختر تا زمانی که ازدواج نکرده باشد و پسر تا زمانی که شغل شایسته‌ای را اختیار نکرده باشد میتواند نفقه خود را از پدر مطالبه نماید

13- آیا با حضانت فرزندان نفقه به آنها تعلق می گیرد؟

در قوانین و مقررات حضانت و نگهداری فرزندان هم بر عهده مادر بوده و هم بر عهده پدر و تامین نیازها و مخارج به صورت طبیعی بر عهده پدر  در قانون به عنوان رئیس خانواده مشخص شده است می باشد حال این سوال مطرح می‌شود که در صورت جدایی پدر و مادر و و در صورتی که حضانت فرزندان به مادر واگذار شودو پدر مسکن خود را به همسر و فرزندان تقدیر نماید آیا نفقه فرزندان به آنها تعلق میگیرد یا خیر؟

 محبوبه حجتیان وکیل پایه یک دادگستری در تهران در پاسخ به این سوال که بیان می دارد که تامین نیاز فرزندان تنها تامین مسکن نمیباشد و نیازهای فرزندان شامل خوراک پوشاک و لوازم منزل و غیره نیز است و پرداخت نفقه جزء وظایف ولی خانواده که در اینجا پدر میباشد است و در صورت حضانت مادر زوجه ولی محسوب نشده و وظیفه تامین نفقه بر عهده پدر فرزندان می باشد این بدان معناست که موضوع حضانت و ولایت دو امر کاملاً جدا می باشد

14- نفقه فرزندان چگونه محاسبه می شود؟

برای محاسبه میزان نفقه فرزند و تعیین مقدار آن کارشناس دادگستری مسئول رسیدگی میشود با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای فرزندان این میزان را مشخص می‌نماید.

بنا به نظر وکیل خبره محبوبه حجتیان در تهران کارشناس با توجه به سطح زندگی خانواده و ادله مادر و یا قیوم فرزند میزان هزینه نگهداری فرزندان را مشخص میکند لازم به ذکر است. اگر مادری شاغل باشد نفقه فرزندان از او ساقط نمی شود و در صورت عدم پرداخت آن توسط زوج زوج می تواند درخواست نفقه نماید.

 علاوه براین شرایط وشان اجتماعی زوجه در تعیین نفقه ی فرزندان تاثیر دارد به عنوان مثال اگر مادری اعیان نشین باشد پدر منطقه ی اعیانی زندگی می کنند این موضوع نیز در نفقه موثری واقع می شود

این موضوع در مورد مادر روستا نشین وشهر نشین نیز صدق می کند و به طور طبیعی نفقه ی زن روستا نشین از شهر نشین کمتر می باشد.

15- آیا نفقه  فرزندان تا سن خاصی به آنها تعلق می گیرد

پسران تا ۱۸ سال و پایان تحصیل حتی در صورت جدایی پدر مادر می توانند دادخواست پرداخت نفقه از پدر خود داشته باشند  این در حالیست که دختران تا زمان ازدواج این حق برای آنها وجود دارد و می توانند دادخواست پرداخت نفقه ی گذشته نمایند اما اگر ازدواج کنند و ازدواج آنها منجر به طلاق شود بعد از آن نمی  تواند در خواست نفقه ی گذشته نماید.

16- میزان هزینه برای مطالبه نفقه در مراجع قضایی چگونه است؟

بنا به تعیین تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۴۰۱ میزان هزینه تنظیم دادخواست نفقه در شورای حل اختلاف دو نیم درصد ارزش خواسته بوده و در دادگاه این میزان برابر با ۳ و نیم درصد ارزش خواسته خواهد بود.

علاوه بر این اگر جنبه کیفری دادخواست طلاق را از طریق دادسرای عمومی پیگیری نمایند مبلغ ۱۰ هزار تومان برای طرح شکایت پرداخت خواهد شد در صورت نیاز به آگاهی جهت دادرسی در مسائل حقوقی را دارید به قانون برنامه و بودجه کشور مراجعه نمایید و یا با کارشناس محترم مشورت نمایید.

17- مدت زمان مورد نیاز جهت طرح و پیگیری نفقه چقدر می باشد؟

بنا به نظر وکیل خبرهای محبوبه حجتیان با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی در کشور میزان طرح دعوی خانواده در مراجع قانونی رشد کرده که در این شرایط هر روزه  زمان پیگیری و ثبت افزایش می یابد.

18- -آیا در طرح دعوا جهت دریافت نفقه استفاده از خدمات وکیل نیاز است؟

بنا به نظر محبوب حجتیان وکیل پایه یک دادگستری یکی از مهم ترین مزایای استفاده از وکیل خبره در صرفه جویی در وقت هزینه و دست یافتن به نتیجه دلخواه خود سوء در مدت زمان کوتاه تر می باشد. علاوه بر این موکل نیاز به رفت و آمد متوالی و وقت گیری و قرار گرفتن در استرس ندارد.

 این بدان جهت است که وکیل دادگستری و مشاورین در زمینه حقوق باتجربه هستند و با توجه به علم خود بهترین نتیجه را جهت دادخواست موکل به دست می آوردند.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله چگونگی قسط بندی مهریه پیشنهاد می شود.

مسائل حقوقی پرداخت نفقه

ضرورت استفاده از وکیل خانواده

در هنگام درخواست برای پرداخت نفقه مانند سایر مسائل خانوادگی مواردی پیش می آید که استفاده از یک وکیل خانواده با تجربه ضرورت پیدا می کند. گاهی تنها با یک وکیل می توان مشکل خانوادگی خود را حل کرد؛ زیرا آنها به موارد حقوقی مربوط به خانواده آگاهی و تسلط کامل دارند، بنابراین پیشنهاد می شود برای این کار از وکلای خانواده باتجربه کمک بگیرد. 

محبوبه حجتیان، وکیل پایه دادگستری در زمینه های مختلف حقوقی مانند طلاق غیابی، طلاق توافقی، مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر موارد مربوط به خانواده تعداد قابل توجهی از پرونده های قضایی را وکالت کرده است. در همین راستا موجب به نتیجه رساندن پرونده های مختلف و ایجاد کارکرد کاملا تخصصی در این عرصه شده است.

محبوبه حجتیان تمام موارد مربوط به مسائل خانواده مانند ملاقات فرزند، حضانت، ترک انفاق، تمکین و داوری را انجام می دهد.

در همین راستا شما می توانید با محبوبه حجتیان تماس گرفته و با راهنمایی وی در امور مربوط به خانواده تمام مسائل حقوقی خود را برطرف کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *