چگونگی افراز ملک مشاع با بهترین وکیل ملکی

چگونگی افراز ملک مشاع با بهترین وکیل ملکی

در ملکی که به صورت مشاع دارای چندین مالک است، هر مالک حق دارد در سهم خود از ملک فعالیت کند. افراد دارای سهم در ملک مشاع می‌توانند با تو...

Continue reading

تفاوت سند رسمی با سند عادی چیست؟

تفاوت سند رسمی با سند عادی چیست؟ (بررسی انواع سند)

سند عادی و سند رسمی هر دو جزو اسناد مالکیت محسوب می شوند که با توجه به تفاوت سند رسمی با سند عادی، می توان آنها را تفکیک کرد. سند عادی ...

Continue reading

نقش وکیل ملکی حرفه ای در دعاوی ملکی

نقش وکیل ملکی حرفه ای در دعاوی ملکی

دعاوی ملکی به دعوایی گفته می‌ شود که بر سر ملک های مختلف مانند خانه، زمین، ویلا و آپارتمان و مسائل حقوقی و مالی مربوط به آنها صورت می‌گ...

Continue reading

کلاهبرداری ملکی و راه های جلوگیری از آن

کلاهبرداری ملکی و راه های جلوگیری از آن

کلاهبرداری ملکی به معنای فریب دادن افراد در خصوص خرید و فروش ملک با استفاده از روش ‌های نامشروع مانند تقلب در سند مالکیت، جعل در مدارک،...

Continue reading

بنگاه های املاک علت اختلافات قضایی

بنگاه های املاک علت اختلافات قضایی

بنگاه های املاک علت اختلافات قضایی به عنوان گره های کور پرونده های حقوقی فاقد هر گونه مسئولیت و ضوابط قابل بررسی و نظارت گزارش شده است....

Continue reading