کلاهبرداری ملکی و راه های جلوگیری از آن

کلاهبرداری ملکی و راه های جلوگیری از آن

کلاهبرداری ملکی به معنای فریب دادن افراد در خصوص خرید و فروش ملک با استفاده از روش ‌های نامشروع مانند تقلب در سند مالکیت، جعل در مدارک،...

ادامه مطلب

کلاهبرداری در املاک - وکیل محبوبه حجتیان

کلاهبرداری در املاک به چه روشهایی صورت می گیرد؟

کلاهبرداری از رایج ترین جرایم اموال می باشد که در آن قربانیان تحت تاثیر فریب و حیله کلاهبردار با رغبت مال خود را به او تسلیم کرده و سود...

ادامه مطلب