تنظیم قرارداد با وکیل حرفه ای

نحوه تنظیم قرارداد با وکیل حقوقی حرفه ای

از آنجایی که هر قراردادی متفاوت است، روند آماده سازی شما برای فرایند مذاکره نیز ممکن است منحصر به فرد باشد. مراحل کلی ماننده مذاکره بین...

ادامه مطلب

قرارداد بین کارفرما و کارگر

قرارداد بین کارفرما و کارگر

در قرارداد کار معین، معین بودن عمل و نتیجه مهم‌تر از مدت زمان قرارداد می‌باشد. هرچند بهتر است برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی مدت قرار نیز ذکر شود.

ادامه مطلب