تمام موارد حقوقی مربوط به بیمه خود را می توانید به وکیل بیمه بسپارید و از بابت آن خیالتان راحت باشد؛ زیرا این نوع وکلا با دانش و تسلط کافی در این زمینه موجب موفقیت پرونده های حقوقی بیمه می شوند.

بیمه چیست؟

بیمه نوعی مدیریت حوادث مانند تصادف، آتش سوزی و سرقت است که در آن زیان حوادث از طریق پرداخت حق بیمه از طرفی به طرف دیگر منتقل می شود. به عبارتی دیگر پرداخت خسارت از سوی شرکت های بیمه است که برای انواع بیمه مانند بیمه خودرو، بیمه عمر و بیمه حوادث پرداخت می شود.  

قانون بیمه چیست؟

براساس قانون هر دو طرف مکلف می شوند که براساس بندهای قرارداد به تعهدات خود پایبند باشند. بیمه نامه ها قراردادهایی هستند که شامل مجموعه ای از قوانین بیمه، قوانین نظارتی و رویه قضایی می شود. هرگاه یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، براساس قانون می توان با آنها برخورد کرد که این وظیفه یک وکیل بیمه است.  

تنظیم لایحه، دادخواست و شکواییه خود را به محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری بسپارید و از روند موفقیت آمیز پرونده خود مطمئن باشید.

وکیل حقوقی بیمه

وکیل بیمه کیست؟

وکلای بیمه ادعاهایی را که از طرف یا علیه موکل خود مطرح می شود، بررسی می کنند و به موکل خود در مورد قوت احتمالی پرونده مشاوره می دهند. در نهایت اگر همه چیز به مناقشه تبدیل شود، دعاوی می تواند از طریق داوری یا دادگاه پیگیری شود. این نوع وکالت حوزه‌ای از قانون است که قانون قراردادها در آن اهمیت بسیار دارد. بنابراین نیاز به یک وکیل با تجربه در این زمینه بسیار ضرورت دارد. این نوع وکیل به جزییات توجه ویژه داشته و در این زمینه مهارت‌های عالی دارد. هم شرکت های بیمه و هم افراد جامعه به وکلایی نیاز دارند که در زمینه بیمه متخصص باشند. وکلای بیمه یک نوع وکیل دادخواهی هستند؛ اما ممکن است در زمینه های دیگر نیز کار کنند.

وکلای متخصص در قانون بیمه دارای شغلی پایدار هستند که در آن می توانند از مهارت های ارتباطی و دادخواهی خود برای پیشبرد منافع موکلان خود استفاده کنند. قانون و مقررات بیمه می تواند مسائل دشواری را برای بیمه گران و بیمه گذاران ایجاد کند. هر دو طرف به مشاوره حقوقی تخصصی از وکلای بیمه نیاز دارند که بتوانند مسائل پیچیده حقوقی و نظارتی را از هر زاویه ببینند.

وظایف وکیل بیمه

وکلای بیمه متخصص در قانون بیمه و بررسی موارد حقوقی مربوط به آن هستند. همچنین در مورد طیف کاملی از انواع بیمه نامه مانند غرامت حرفه ای، خسارت اموال و وقفه در کسب و کار، ساخت و ساز (همه خطرات و تاخیر در راه اندازی)، مسئولیت عمومی و کارفرمایان مشاوره می دهند.

محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری تمام ویژگی لازم برای انجام وکالت موارد بیمه ای را دارا است، بنابراین می توانید برای سپردن پرونده های حقوقی خود با خیال راحت این کار را به وی بسپارید و مطمئن باشید که مسائل بیمه ای شما به بهترین نحوه مراحل قانونی خود را خواهد گذارند.

،،

اقدام برای بیمه شدگان در مورد اختلاف با بیمه گذاران بر سر پوشش بیمه

،،

مشاوره به بیمه شدگان در خصوص اطلاع رسانی و ارائه مطالبات به بیمه گذاران

،،

کمک به تهیه پیش نویس بیمه نامه از جمله بیمه آتش سوزی، شخص ثالث و…

،،

وکالت از بیمه شدگان در پیگیری و دفاع از دعاوی مشمول بیمه

،،

مشاوره در مورد بیمه به عنوان تضمین برای اشخاص ثالث