تمام پرونده های حقوقی مربوط به ارث، با وکیل انحصار وراثت موسسه حقوقی حجتیان انجام می شود. یکی از مواردی که همواره در میان افراد جامعه چالش برانگیز و موجب بروز اختلاف می شود، مسائل حقوقی مربوط به ارث است. اغلب بازماندگان به خصوص افرادی که دارای اموال زیادی هستند و قبل از فوت درباره آن تصمیم گیری انجام نشده و در وصیت نامه درباره آن توضیحی نداده اند، موجب بروز اختلافات بین اعضای خانواده می شوند. بنابراین وجود یک وکیل انحصار وراثت ضروری است.

انحصار وراثت چیست؟

در هنگام فوت فرد به صورت حقیقی یا فرضی، انحصار وراثت بین نزدیکان نسبی یا سببی انجام می شود. به این صورت که در مورد مرگ حقیقی گواهی فوت لازم است و از طریق مراجعه به شورای حل اختلاف می توان درخواست آن را ثبت کرد. در مورد فوت فرضی برای افرادی که مفقودالاثر هستند و نشانی از زنده بودن آنها نیست، باید توسط دادگاه گواهی فوت فرضی صادر شود که با رأی قاضی این کار صورت می‌گیرد. 

 

 چگونگی انحصار وراثت

برای انحصار وارثت باید ابتدا به اداره ثبت احوال مراجعه کرد و برای صدور گواهی فوت به صورت رایانه درخواست داد، به این صورت که فوت فرد به صورت رایانه ثبت می شود و گواهی برای آن صادر خواهد شد. سپس با ارائه مدارک تمام وارث و گواهی فوت به دفاتر قضایی الکترونیکی درخواست انحصار وارثت داده و با توجه به محل زندگی متوفی، شعبه از شورای حل اختلاف برای بررسی آن مشخص خواهد شد. بعد با برگزاری جلسه دادگاه با حضور تمام وارثان یا وکیل آنها و با توجه به همه موارد و مدارک قاضی دستور گواهی انحصار وراثت را صادر خواهد کرد.

تنظیم لایحه، دادخواست و شکواییه خود را به محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری بسپارید و از روند موفقیت آمیز پرونده خود مطمئن باشید.

وکیل وراثت

ویژگی های وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت، جزو وکلای پایه یک دادگستری است که با توجه به دانش و آگاهی کافی در زمینه مسائل حقوقی مربوط به ارث، می تواند وکالت این نوع پرونده ها را برعهده بگیرد. این وکیل دارای ویژگی های بسیاری است که وجود آن می تواند پرونده های موکلان خود را به نتیجه مطلوب برساند، این ویژگی ها عبارت است از:

 • آگاه به مسائل حقوقی
 • تسلط کافی بر قوانین
 • تنظیم دادخواست متناسب با موضوع پرونده انحصار وراثت و مسائل مورد اختلاف
 • دفاع قانونی و حقوقی از موکلان در برابر وارثان دیگر (یا کسانی که ادعای ارث دارند)
 • تعیین سهم ارث افراد با توجه به ارتباط نسبی یا سببی و براساس قانون
 • اثبات حق و سهم موکلان گرفتن برای ارث
 • و…

وظایف وکیل انحصار وراثت 

 • ارائه مشاوره حقوقی: وکیل انحصار وراثت مشاوره حقوقی به مشتریان خود در خصوص مسائل وراثت و توزیع میراث ارائه می‌دهد. او باید اطلاعات لازم را درباره قوانین مربوط به وراثت در قانون ایران داشته باشد.
 • تهیه و ارایه اسناد: وکیل برای شخص موکل خود درخواست ‌ها، اظهارنامه ‌ها و اسناد حقوقی مورد نیاز برای انجام رسمیت و تقسیم میراث را تهیه می ‌کند و به مراجع ذیصلاح ارایه می ‌دهد.
 • حضور در دادگاه: در صورت بروز اختلافات و منازعات در مورد توزیع میراث، وکیل انحصار وراثت می ‌تواند موکل خود را در دادگاه نمایندگی کند و در جلسات دادگاه حاضر شود تا به موکل خود در حفظ حقوق و ادعاهای قانونی کمک کند.
 • نقض تصمیمات: اگر وکیل معتقد باشد تصمیمی که درباره توزیع میراث گرفته شده است با قوانین منطبق نیست یا حقوق موکل را نادیده گرفته است، می‌تواند از طریق راه‌ه ای قانونی، اعتراض کند و برای نقض تصمیمات اقدام کند.

به طور کلی  وکیل انحصار وراثت مسئولیت حفاظت از حقوق و منافع موکل خود در مسائل وراثت دارد و تلاش می‌ کند تا میراث به صورت قانونی و عادلانه تقسیم شود.

 ضرورت استفاده از وکیل انحصار وراثت

با توجه به اینکه ممکن است برای انحصار وارث بین بازماندگان اختلاف پیش آید، ضرورت استفاده از یک وکیل باتجربه مانند محبوبه حجتیان در این زمینه همیشه احساس می شود. وکیل انحصار وراثت با توجه به تجربه ای که درباره این نوع پرونده های دارد و با آگاهی به مسائل حقوقی مربوط به انحصار وراثت کمک بزرگی به افرادی که برای گرفتن ارث با مشکل مواجه هستند، خواهند کرد. بنابراین برای حل مسائل حقوقی خود در زمینه انحصار وراثت می توانید آن را به بهترین وکیل پایه یک دادگستری محبوبه حجتیان بسپارید.