لایحه دادخواست شکواییه, وکیل اعاده دادرسی, وکیل دیوان عالی کشور

نمونه لایحه اعاده دادرسی

لایحه اعاده دادرسی - وکیل محبوبه حجتیان

نمونه لایحه اعاده دادرسی

ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت

احتراما اینجانب محبوبه حجتیان به وکالت از آقای …………. نسبت به صدور دادنامه شماره ………… موضوع پرونده شماره ……………. مورخ ………. صادره از شعبه ………. دادگاه کیفری ……… مجتمع قضایی ………… ، مطابق با بند”ث”ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری معترض بوده و درخواست صدور توقف اجرای حکم صادره و ارجاع دعوی به مرجع هم عرض به شرح ذیل مورد استدعاست :

دادگاه محترم در حالی موکل اینجانب را مجرم تشخیص داده که اساس اثبات این ادعا را بر شهادت یکی از متهمین (……………) قرار داده است که طبق اسناد و مدارک موجود اساساً قابل اثبات نیست و در کمال تعجب شهادت و اقاریر فاعلِ بزه مجرمانه مستند اثبات جرم متهمین دیگر واقع شده است .

بازپرس شعبه یک ناحیه چهار در قرار جلب دادرسی ، قرار منع تعقیب ایشان را با این استدلال که «عدم احراز سوء نیت» ایشان مسجل نشده ! صادر کرده در حالی که متهم (…………………) وکالتنامه را به نام خودش صادر کرده و آن را برای گرفتن سند المثنی مورد استفاده قرار داده و به اقرار خودش (که طبق قاعدۀ الإقرار العقلاء علی أنفسهم جائز ، بی تردید خدشه ناپذیر است)

وقتی با متهمین دیگر به اختلاف خورده (احتمالاً برای انتقام گرفتن از آنها) موضوع را به حفاظت قوه قضاییه اطلاع داده است . حال پرسش اینجاست که چگونه کسی که در وکالتنامه جعلی وکیل بوده (یک جرم) و آن را (مستند به تقاضانامه ای که به امضای ایشان برای گرفتن سند المثنی به اداره ثبت ارائه شده) وسیله‌ای برای اخذ سند المثنی قرار داده (جرم دوم) بَری از سوء نیت بوده؟

و همچنین شهادتش می تواند اولاً ایشان را ذیل حاکمیت اصل برائت قرار دهد (با چه تفسیری از اصل برائت؟!) و ثانیاً دلیلی برای مجرمیّت دیگر متهمین باشد ؟  و ثالثاً ، همکاری ایشان با حفاظت قوه صرفاً می تواند از جهاتِ مُخففه در مجازات باشد و نه اینکه دلیلی برای تبرئه شان و محکومیّت بقیه متهمین .

نکتۀ دیگر آن که وفق دلایل کیفرخواست ، به غیر از مورد چهارم (عدم حضور دیگر متهمین) ، هر سه دلیل دیگر دقیقاً علیه همان متهمی است که راساً فعل مجرمانه را انجام داده است و هیچکدام ابداً نمی تواند در مسیر این پرونده بزه انتسابی به موکل اینجانب را اثبات نماید .

ادعای آقای ……………. که صرفاً «آلتِ فعل» بوده است اولاً نمی تواند رافع مسئولیت ایشان باشد و او را تبرئه نماید . در ثانی چگونه ایشان هم وکیل شده و هم تقاضای سند المثنی کرده و هم چک را تحویل گرفته و در نهایت (طبق صورتجلسه اظهارات شان) نقشِ آدم فداکاری را بازی می کند که برای نجات مال مردم جان خودش را به خطر انداخته است ؟ آیا این داستانی که متهم روایت کرده ، زیاد از حد تخیلی نیست؟

مطلب مرتبط:

وکیل دعاوی

لایحه اعاده دادرسی - دادرسی کیفری

بنابراین ، نظر آن مقام محترم قضایی را به این نکته بسیار حائز اهمیت جلب می نمایم که طبق بندهای «ج» (ذینفع نبودن در موضوع) [چرا که با مجرم قلمداد کردن دیگری ، می کوشیده موجبات برائت خودش را فراهم کند] و «چ» (نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها )

[چرا که به اقرار خودش ، بر سر مسائل مالی با دیگر افراد پرونده خصومت پیدا کرده بوده] از مادۀ 177 قانون مجازات اسلامی ، شاهد اصلی در این پرونده که خود هم فاعل بزه مجرمانه بوده و هم با دیگر افراد پرونده دچار درگیری و خصومت شده ، اساساً معتبر نیست و نمی تواند محل استناد باشد .

سوای از آن ، باید اساساً به این نکته توجه داشت که موکل اینجانب نه تنها در این فرآیند هیچ اقدامی انجام نداده ، بلکه در پرونده هیچ سند و مدرکی دال بر این که چنین افعال مجرمانه‌ای را مرتکب شده باشد ، وجود ندارد و همگی مدارک و مستندات انتساب بزه به ایشان صرفاً به شهادت آقای …………….. تقلیل پیدا کرده که اساس رای صادره را مخدوش و استواری آن را متزلزل می کند .

در نهایت به فرض صحت منطقی تمامی این روایت و مستندات حداکثر جایگاه مجرمانه موکل «معاونت» در فعل است و «مباشرت» فعل توسط کسی انجام شده که با شهادتش و اثبات «سوءنیت» اَش!

تبرئه شده و کسی که در نهایت و با اثبات بالاترین حد اتهام می تواند صرفاً معاون باشد به عنوان مباشر اصلی محکوم شده است که هم شواهد و قرائن آن را تایید نمی کند و هم این که خلاف عدالت است . لذا با عنایت به مطالب معروضه نقض دادنامه صادره و صدور رای مقتضی مورد استدعاست .

نمونه لایحه اعاده دادرسی بیان شده ، یکی از لایحه های تنظیم شده توسط محبوبه حجتیان ، وکیل پایه یک دادگستری است . برای تنظیم لایحه های دفاعی خود می توانید از ایشان کمک گرفته و یا تنظیم آن را به وی بسپارید . این کار موجب موفقیت پرونده حقوقی شما می شود .

محبوبه حجتیان، یکی از بهترین وکلای با تجربه در دعاوی اداری ، ملکی ، وکیل خانواده ، کیفری و جنایی است که با استفاده از راهکارهای ایشان می توانید روند قضایی پرونده خود را بهتر سپری نموده و به نتیجه مطلوبی برسید .

ایشان تعداد قابل توجهی از پرونده های قضایی را وکالت کرده است و با به نتیجه رساندن پرونده های مختلف با کارکرد کاملا تخصصی ، رویکردی متفاوتی را در این عرصه به وجود آورده است .
تالیف کتاب های مختلف ، انجام دوره های آموزشی برای وکلا و کارآموزان و ایجاد بسترهای جدید کاری و خدمات حقوقی برخی از فعالیت های محبوبه حجتیان است .

در همین راستا شما می توانید با محبوبه حجتیان تماس گرفته و با راهنمایی ایشان برای امور حقوقی ، تمام مسائل حقوقی خود را برطرف کنید .

برای مشاهده ویدیو ها در آپارات همراه ما باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *