وکیل دیوان عالی کشور, وکیل فرجام خواهی

فرجام خواهی برای پرونده مواد مخدر

فرجام خواهی برای پرونده مواد مخدر

فرجام خواهی در پرونده های مواد مخدر، فرایندی پیچیده با ظرافت های قانونی خاص خود است. برای موفقیت در این فرایند، تسلط به قوانین و رویه قضایی مربوطه ضروری است. به عبارتی دیگر می توان بیان کرد که فرجام خواهی در پرونده مواد مخدر به معنای اعتراض به رأی صادره در خصوص جرم مربوط به مواد مخدر در دیوان عالی کشور است. این اعتراض می تواند توسط محکوم علیه، وکیل او یا دادستان کل کشور انجام شود. 

برای تنظیم لایحه فرجام خواهی به صورت حرفه ای پیشنهاد می شود از محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل دیوان عالی کشور استفاده کنید. ارتباط با ایشان از طریق تماس با شماره تلفن 09191490779 امکان پذیر است. 

وکیل فرجام خواهی برای پرونده مواد مخدر

مراحل فرجام خواهی در پرونده مواد مخدر

 1. اعلام اعتراض: اولین قدم برای فرجام خواهی، اعلام اعتراض به رأی صادره است. این اعتراض باید ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی به محکوم علیه یا وکیل او، به دادگاه صادر کننده رأی تسلیم شود.
 2. تودیع وثیقه: در برخی از موارد، محکوم علیه باید برای فرجام خواهی، وثیقه ای به دادگاه بسپارد. میزان وثیقه توسط دادگاه تعیین می شود.
 3. ارسال پرونده به دیوان عالی کشور: پس از اعلام اعتراض و تودیع وثیقه (در صورت لزوم)، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود.
 4. رسیدگی در دیوان عالی کشور: در دیوان عالی کشور، قاضی مربوط به آن به پرونده رسیدگی می کند و رأی نهایی را صادر خواهد کرد

نکات مهم در خصوص فرجام خواهی در پرونده مواد مخدر

مهلت فرجام خواهی: مهلت فرجام خواهی 20 روز است و در صورت انقضای این مهلت، اعتراض قابل رسیدگی نخواهد بود.

جهات فرجام خواهی: جهات فرجام خواهی در قانون آئین دادرسی کیفری مشخص شده است. برخی از این جهات عبارت از عدم صلاحیت دادگاه، نقص تحقیقات، عدم تطابق رأی با قانون است.

هزینه فرجام خواهی: فرجام خواهی مشمول هزینه دادرسی است.

در ادامه به برخی نکات کلیدی در خصوص فرجام خواهی نسبت به پرونده های مواد مخدر اشاره می شود.

موارد قابل فرجام خواهی برای پرونده مواد مخدر

 • آرای صادره در جرایم مواد مخدر که مجازات آنها اعدام، قصاص نفس، حبس ابد یا قطع عضو باشد.
 • آرای صادره در جرایم مواد مخدر که به موجب قانون، قابل تجدید نظر خواهی نیستند.
 • آرایی که به عقیده محکوم علیه یا وکیل او، خلاف شرع یا قانون باشد.

مرجع صالح به رسیدگی به فرجام خواهی در پرونده مواد مخدر

مرجع صالح برای رسیدگی به فرجام خواهی در پرونده های مواد مخدر، دیوان عالی کشور است که با ارائه دادخواست فرجام خواهی افراد می توانند برای اثبات ادله خود اقدام کنند. پیشنهاد می شود که این کار توسط یک وکیل دیوان عالی کشور که در زمینه تخصص و تجربه کافی دارد، انجام شود.

محبوبه حجتیان به عنوان یکی از وکلای دیوان عالی کشور در تهران می تواند به قربانیان پرونده های مخدر کمک کند تا در زمانی که حکم صادر شده از سوی قاضی پرونده، اعتراض دارند، در مرحله فرجام خواهی از حقوق خود دفاع کنند.

شرایط شکلی فرجام خواهی برای پرونده مواد مخدر

 • دادخواست فرجام خواهی باید به زبان فارسی و در روی برگ های مخصوص نوشته شود.
 • دادخواست باید حاوی مشخصات کامل فرجام خواه، وکیل او، طرف دعوی و شرح اعتراضات به رأی باشد.
 • دادخواست باید به ضمیمه رونوشت مصدق رأی فرجام خواسته و سایر مدارک و دلایل به دفتر دیوان عالی کشور تسلیم شود.

موارد قابل توجه در فرجام خواهی برای پرونده مواده مخدر

 • در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی، فرجام خواهی رد می شود.
 • رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور، منوط به پرداخت هزینه دادرسی است.
 • در صورت نقض رأی فرجام خواسته، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.

مواردی که می تواند در لایحه فرجام خواهی مورد استناد قرار گیرد:

 • عدم رعایت تشریفات قانونی در دادرسی
 • اشتباه در تطبیق قانون با موضوع پرونده
 • وجود نقص در تحقیقات
 • عدم توجه به قراین و امارات موجود در پرونده (ادله اثبات دعوی)
 • صدور رأی برخلاف شرع یا قانون

 

وکیل پرونده های مواد مخدر در دیوان عالی کشور

راهکارهای افزایش شانس موفقیت در فرجام خواهی برای پرونده مواد مخدر

 • مشورت با وکیل متخصص در امور کیفری و دیوان عدالت اداری
 • تهیه و تنظیم دقیق دادخواست فرجام خواهی
 • ارائه مستندات و دلایل قوی
 • مطالعه و تسلط بر قوانین و رویه قضایی مربوط به جرایم مواد مخدر

تنظیم لایحه فرجام خواهی برای پرونده مواد مخدر توسط وکیل دیوان عالی کشور

تنظیم لایحه فرجام خواهی برای پرونده مواد مخدر، نیازمند تخصص و تجربه کافی در امور کیفری و تسلط بر قوانین و رویه قضایی مربوط به آن است. برهمین اساس لازم است که تنظیم لایحه، دادخواست و شکواییه توسط وکیل حرفه ای که در این زمینه تسلط بالا بر قوانین و تجربه فراوان دارد، صورت گیرد.

محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل کیفری توانایی تنظیم لایحه فرجام خواهی به صورت حرفه ای را دارد و با داشتن دانش کافی و تسلط بر قوانین حقوقی می تواند در سریع ترین زمان  ممکن مسائل حقوقی و کیفری را حل کند و به نتیجه مطلوب برساند.

نکات کلیدی در تنظیم لایحه فرجام خواهی:

 • مشخصات کامل فرجام خواه، وکیل او، طرف دعوی و شرح اعتراضات به رای باید به طور دقیق درج شود.
 • دلایل و مستندات اعتراضات باید به طور واضح و شفاف بیان شود.
 • به قوانین و رویه قضایی مربوطه استناد شود.
 • لایحه باید با لحنی حقوقی و با رعایت اصول نگارش تنظیم شود.
وکیل فرجام خواهی محبوبه حجتیان

نمونه لایحه فرجام خواهی برای پرونده مواد مخدر

در ادامه نمونه ای از لایحه فرجام خواهی برای پرونده مواد مخدر ارائه می شود:

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام

اینجانب ………….. وکیل محکوم علیه ………….. در پرونده کلاسه ………….. به شرح ذیل به رأی صادره از شعبه ………….. دادگاه ………….. اعتراض و فرجام خواهی می کنم:

1ـ دادگاه محترم در مقام احراز و اثبات بزه انتسابی به موکل، صرفاً به اقاریر اولیه ایشان اکتفا نموده و سایر قراین و امارات موجود در پرونده را نادیده گرفته است.

2ـ در تحقیقات انجام شده، نقص های متعددی از جمله عدم حضور وکیل در برخی از مراحل تحقیقات و عدم توجه به اظهارات شهود وجود دارد.

3ـ مجازات تعیین شده برای موکل، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده، غیر متناسب و ظالمانه است.

4ـ رأی صادره بر خلاف شرع و قانون بوده و مستندات قانونی مناسبی برای آن ارائه نشده است.

با توجه به مراتب فوق، تقاضای نقض رأی صادره و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد را دارم.

 با تشکر و احترام

…………….

وکیل محکوم علیه

*** این نمونه لایحه صرفاً برای راهنمایی ارائه شده است و باید با توجه به شرایط و جزئیات پرونده شما، توسط وکیل متخصص تنظیم شود.

برای تنظیم لایحه فرجام خواهی برای پرونده مواد مخدر، می توانید از وکلای متخصص در امور کیفری و آشنا با جرایم مواد مخدر مانند محبوبه ححجتیان به عنوان بهترین وکیل فرجام خواهی کمک بگیرید.

ضرورت استفاده از فرجام خواهی در پرونده های مواد مخدر

از مواردی که در هنگام ارائه دادخواست فرجام خواهی ممکن است صورت گیرد توقف اجرای حکم و تغییر رأی است که برهمین اساس ضرورت دارد که از این نوع رویه قضایی نیز استفاده شود تا فرد متهم بتواند حتی بعد از اعلام حکم توسط قاضی پرونده از حقوق خود دفاع کند.  

توقف اجرای حکم: در صورت فرجام خواهی، اجرای حکم تا زمان صدور رأی نهایی از دیوان عالی کشور متوقف می شود.

تغییر رأی: دیوان عالی کشور می تواند رأی صادره را نقض یا تایید کند.

در خصوص جرایم مواد مخدر، به دلیل حساسیت موضوع، فرجام خواهی از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین اگر به رأی صادره در خصوص جرم مربوط به مواد مخدر اعتراض دارید، حتماً با یک وکیل حرفه ای مشورت کنید.

محبوبه حجتیان با داشتن سال های تجربه و موفقیت در پرونده های کیفری و حقوقی می تواند به شما کمک کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن مسائل حقوقی خود را حل کنید. برای برقراری ارتباط با بهترین وکیل دیوان عالی کشور می توانید از طریق لینک زیر با محبوبه حجتیان تماس حاصل فرمایید.