خیانت در امانت چیست؟

در طول تاریخ همواره به دلایل مختلفی افراد، اموال خود را برای حفاظت به عنوان امانت در نزد اشخاص قرار می دادند که یکی از موارد رایج در ادوار مختلف بوده است. در دوره کنونی نیز این رسم وجود دارد و همواره ممکن است که افراد اموال منقول و غیرمنقول خود را به عنوان امانت در اختیار شخص دیگر قرار دهد، اما زمانی که شخص امانت گیرنده به روش های مختلف از اموال به امانت گذاشته شده، سوءاستفاده کند و با قصد ضرر به آن آسیب برساند، خیانت در امانت انجام داده که مطابق با قانون مجازات اسلامی برای آن تصمیم گیری می شود.

برای ارتباط با محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری می توانید با شماره تلفن 09191490779 تماس حاصل فرمایید و از خدمات حقوقی ایشان درباره خیانت در امانت بهره مند شوید.

خیانت

چگونگی اثبات جرم خیانت در امانت

برای اینکه بتوان هر جرمی را به اثبات رساند نیاز به سه عنصر اصلی (عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی) است. جرم خیانت در امانت نیز باید شامل این سه عنصر باشد تا بتوان برای مجرم، مجازات تعیین کرد. عناصر جرم عبارت است از:

،،

عنصر مادی: مطابق قانون مجازات اسلامی، فردی که خیانت در امانت را انجام داده است، باید اموال مورد امانت را تصاحب یا آن را از بین برده باشد و یا مفقود کرده باشد.

،،

عنصر معنوی: مجرم باید برای کاری که انجام می دهد، سوء نیت داشته باشد که آن نیز شامل سوءنیت خاص و عام می شود. سوء نیت عام به کاری که به صورت عمد انجام می شود، گفته می شود. سوء نیت خاص، باید به قصد ضرر و زیان رساندن به اموال باشد.

،،

عنصر قانونی: جرمی که فرد مرتکب شده است باید مطابق با قانون، جرم شناخته شود که در خیانت در امانت باید مطابق با قانون مجازات اسلامی ماده 674 باشد.

قوانین خیانت در امانت

ماده 673 ـ مطابق با این ماده قانون مجازات اسلامی، هر کس از سفید مهر یا سفید امضا که به عنوان امانت به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده، سوءاستفاده کند با توجه به نظر قاضی پرونده از یک تا سه سال به حبس محکوم خواهد شد.

ماده 674 ـ مطابق با این ماده قانون  مجازات اسلامی، هر زمانی که اموال منقول و غیر منقول یا چک، سفته، قبض یا سایر نوشته ها به عنوان اجاره، امانت یا رهن و یا برای وکالت یا هر کاری با اجرت یا بدون اجرت به کسی داده شود و استفاده آن مشخص باشد و در زمان تعیین شده، بازگردد. اگر فرد امانت گیرنده، به ضرر مالکین یا متصرفین آن را مورد سوءاستفاده قرار دهد یا تصاحب و یا مفقود کند، مطابق با قانون به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد داشت.  

انواع خیانت در امانت

زمانی که به اثبات رسید که فرد مرتکب جرم خیانت در امانت شده است و با قصد و نیت این کار را انجام داده است، سپس نوع آن مشخص می شود و  مطابق با قانون برای آن مجازات تعیین خواهد شد.

ـ  سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص (ماده 596 قانون مجازات اسلامی: مطابق با قانون و با نظر قاضی پرونده علاوه بر جبران خسارت به شش ماه تا دو سال حبس و جریم نقدی محکوم می شود)

ـ سوءاستفاده از سفید مهر (ماده 673 قانون مجازات اسلامی: محکومیت به یک تا سه سال حبس)

ـ خیانت در امانت در قانون تجارت (ماده 349، 370 و 555 قانون مجازات اسلامی: به یک تا ده سال حبس محکوم می شود که با نظر قانون پرونده میزان مجازات مشخص خواهد شد)

ـ خیانت در امانت برای تصدیق انحصار وراثت (ماده 6 و 11 قانون انحصار وراثت)

ـ خیانت در امانت در قانون ثبت املاک و اسناد (ماده 28 قانون ثبت املاک و اسناد)

مجازات جرم خیانت در امانت

در قانون مجازات اسلامی تعریف دقیقی برای جرم خیانت در اموال به امانت گذاشته شده، به صورت مشخص نیامده است؛ ولی حقوقدان ها براساس ماده های 673 و 674 قانون مجازات اسلامی به این مورد که جرم خیانت در امانت شامل چه مواردی می شود، پاسخ داده شده است. برای وقوع این جرم، باید مالی به دیگران به عنوان امانت سپرده شده و در مقابل فرد از پس دادن آن خودداری کرده باشد. البته برای خیانت در امانت فقط پس گرفتن اموال شرط نخواهد بود، بلکه باید با سوءنیت تصرفی در آن انجام شده باشد (یا اینکه ضرر و زیانی به اموال برسد) که از عناصر معنوی جرم محسوب می شود.

همچنین اگر فرد، اموال امانت داده شده را همراه با سوءنیت تصاحب کند یا در مواردی که غیر از اهداف صاحب مال بوده، استفاده کند، به عنوان فرد مرتکب به خیانت در امانت شناخته می شود که مطابق با قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته می شود. در ضمن باید بیان کرد که خیانت در امانت با کلاهبرداری متفاوت است و هر کدام با توجه قوانین مربوط به خود برای آنها مجازات در نظر گرفته می شود.

ضرورت استفاده از وکیل کیفری 

محبوبه حجتیان وکیل پایه یک دادگستری تمام ویژگی لازم برای وکالت در زمینه های مختلف کیفری و حقوقی را دارا است، بنابراین می توانید برای به نتیجه رساندن پرونده خیانت در امانت خود با خیال راحت این کار را به وی بسپارید و مطمئن باشید که مسائل حقوقی شما به بهترین نحوه مراحل قانونی خود را خواهد گذارند. برای بهره گیری از وکیل کیفری برای برطرف سازی مسائل خیانت در امانت می توانید از محبوبه حجتیان کمک بگیرید. ایشان در زمینه های مختلف کیفری مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، تجاوز، قصاص، اعدام و آزادی زندان خدمات حقوقی ارائه می دهد تا شما بتوانید روند قانونی مسائل خود را بهتر سپری کنید و به نتیجه مطلوب برسید.

برای کسب اطلاعات لازم می توانید از طریق لینک زیر با محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری تماس گرفته و با راهنمایی وی درباره امور کیفری و حقوقی، تمام مسائل خود را برطرف کنید.