در مواردی که فرد دعوای حقوقی یا کیفری دارد، باید ابتدا ادعای خود را ثابت کند و بعد از اینکه رأی برعلیه متهم داده شد، تمام مراحل قضایی را به خوبی انجام دهد و پس از اینکه صدور رأی، اعتراض و تجدید نظر و رأی قطعی صادر شد، با مراجعه به قسمت اجرای احکام برای جلب فوری و توقیف اموال درخواست دهد. البته مواردی وجود دارد که فرد می تواند حکم جلب یا توقیف اموال را قبل از صدور رأی نهایی و در ابتدای مراحل رسیدگی بگیرد.

به این صورت که با کمک محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل حقوقی در مراحل اولیه پرونده می تواند حکم جلب فوری و توقیف اموال را دریافت کند. درواقع می توان بیان کرد که با استفاده از مشاوره حقوقی توسط وکیل حقوقی حرفه ای راهنمایی می شوید، سپس در پرونده حقوقی و کیفری خود می توانید در همان ابتدا قبل از رسیدگی به پرونده توسط مراجع قضایی، برای جلب فوری و توقیف اموال طرف مقابل اقدام کنید.

همچنین لازم به ذکر است که حکم جلب فوری و توقیف اموال در پرونده های کیفری و حقوقی امکان پذیر است که فرد می تواند در همان ابتدا با تشکیل پرونده ای که به صورت دقیق در مسیر قانونی باشد و نکات فنی آن رعایت شود.

برای استفاده از خدمات حقوقی محبوبه حجتیان می توانید با شماره تلفن 09191490779 تماس حاصل فرمایید.  

توقیف اموال

جلب فوری و توقیف اموال چیست؟

زمانی که تمام مراحل قضایی یک پرونده انجام می شود؛ ولی طرفین به توافق نمی رسند و فرد شاکی نمی تواند حق خود را از طرف دوم پرونده دریافت کند، مطابق با قوانین حقوقی دادگاه یا مقام قضایی حکم جلب فوری یا توقیف اموال را صادر می کند. این نوع حکم می‌ تواند در مواردی مانند نپرداخت رهن مستاجر، پاس نکردن چک، نپرداخت خسارت های مالی به علت تصادف و سایر موارد صادر شود. همچنین در بعضی موارد، دادگاه ممکن است برای اجرای حکم قضایی درخواست جلب و توقیف فوری اموال را برای جبران خسارت یا ایفای تعهدات مالی صادر کند.

همچنین در صورتی که شخصی به عنوان مجرم مالی مشمول حکم جریمه یا نفقه مالی باشد و عدم پرداخت جریمه یا تعهدات مالی مورد تقاضا قرار گیرد، دادگاه می‌تواند حکم جلب فوری و توقیف اموال را صادر کند.

جلب فوری و توقیف اموال با وکیل حقوی حرفه ای

استفاده از خدمات یک وکیل حقوقی حرفه‌ای مانند محبوبه حجتیان برای دفاع در مورد جلب فوری و توقیف اموال بسیار مهم است. ایشان می‌ تواند شما را در تمام فرایند حقوقی در ارتباط با جلب فوری و توقیف اموال همراهی کند و شما را از نظر حقوقی مورد راهنمایی قرار دهد. خدمات موسسه حقوقی محبوبه حجتیان برای جلب فوری و توقیف اموال عبارت است از:

 

،،

تشریح حقوق و تعهدات: محبوبه حجتیان با بررسی موارد، قوانین و مقررات مرتبط با جلب فوری و توقیف اموال، به شما توضیح می ‌دهد که برای شما چه حقوق و تعهداتی ناشی از این فرایند به وجود می ‌آید.

،،

ارائه مدارک مورد نیاز: ایشان می‌ تواند به عنوان وکیل شما در تعامل با مراجع قضایی عمل کند. همچنین می‌ تواند مدارک مورد نیاز را برای پرونده شما جمع آوری کند و به قاضی پرونده ارائه دهد.

،،

دفاع حقوقی: محبوبه حجتیان می‌ تواند از حقوق شما در مورد جلب فوری و توقیف اموال دفاع کند. ایشان می‌تواند با تسلط بر قوانین حقوقی لایحه دفاعیه شما را به صورت حرفه ای تنظیم کند و آنها را در دادگاه یا در مذاکرات قراردادی مطرح کند.

،،

مشاوره حقوقی: ایشان می‌ تواند در طول فرایند قضایی پرونده، به شما مشاوره حقوقی ارائه دهد. همچنین می ‌تواند راهکارهای مطلوب را برای مورد خاص شما پیشنهاد دهد و از میان آنها بهترین موارد را برای دفاع از حقوق شما معرفی کند.

بنابراین بسیار مهم است در انتخاب وکیل حقوقی برای حکم جلب فوری و توقیف اموال دقت کنید و یک وکیل با تجربه در زمینه مورد نظر خود انتخاب کنید. بر همین اساس پیشنهاد می شود از محبوبه حجتیان برای حل مسائل حقوقی خود استفاده کنید. ایشان با داشتن پرونده های موفق در زمینه های حقوقی و کیفری توانایی برعهده گرفتن وکالت و دفاع از شما در محکمه های قضایی را دارا است.