لایحه دادخواست شکواییه, کلاهبرداری, وکیل کیفری

نمونه لایحه اعتراض به منع تعقیب جرم جعل

نمونه لایحه اعتراض به منع تعقیب جرم جعل

نمونه لایحه اعتراض به منع تعقیب جرم جعل

ریاست معزز دادگاه کیفری دو تهران

با سلام و عرض ادب

احتراما به وکالت از …….. در خصوص قرار منع تعقیب اصداری، ضمن اذعان به فرهیختگی و نبوغ جنابعالی و نیز دادیار محترم دادسرا، مفاد ذیل را به محضرتان معروض میدارم، امید است با مداقه و صبر جنابعالی عدالت به مجرای خود بازگشته و حقوق حقه ی موکل به دستان عدالت جویتان، احیا گردد.

مشتکی عنه با جعل امضای موکل و نیز ثبت اثر انگشت که متعلق به موکل نبوده است و نیز تحریر و تخدیش مفاد آن بعد از ارائه به دادگاه اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول گردیده است که جدیدا موکل در پیگیری پرونده ربا علیه مشتکی عنه (مطروحه در شعبه 4دادیاری دادسرای ناحیه 12)اسناد را دریافت و کشف نموده است.

متاسفانه با جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و نیز مانورهای متقلبانه بعدی که ملکت را از توقیف در می‌آورم و بعدا به نامت انتقال می ‌دهم با قرارداد صوری ملکی را که بیش از پنج میلیارد ارزش واقعی آن می باشد، بدون پرداخت هیچ مبلغی صرفا با جعل اسناد و مانور های متقلبانه آن را تصاحب نموده است.

متاسفانه با این تصور که شکایت مطروحه به علت سبق ارجاع در دادياری شعبه چهارم لف گردیده و با هم رسیدگی می‌گردد. اینجانب پیگیری کارشناسی و دفاع در مورد ربا را انجام داده که با ابلاغ قرار موصوف متوجه گردیدم که روند رسیدگی مجزا بوده و پرونده های موصوف لف نگردید اند و از این رو اینجانب با قرار منع تعقیب روبرو گردیدم.

لیکن به لحاظ ماهوی در خواست ارجاع به کارشناسی جهت استکتاب قرارداد و قولنامه موصوف را استدعامندم. 

و نیز با عنایت به گواهی شهود تعرفه شده مشتکی عنه در پرونده مطروحه نزد شورا که وجه ثمن‌ معامله را صراحتا صد میلیون تومان شهادت داده و بعدا مشتکی عنه برای مستند سازی و قلب واقعیت اقدام به تخذگدیش قرارداد نموده که همگی به پیوست لایحه اعتراضیه به حضورتان تقدیم می‌گردد.

شوربختانه مشتکی عنه با مستند سازی و جعل واستفاده از سند مجعول و نیز عملیات کلاهبرداری و فریب در محکمه علیه موکل که اقدامات خود را به نفع موکل اعلام نموده و موکل را ملزم به سکوت نموده است تا حقوق وی را احیا کند لیکن باغ مورد تنازع را برای خود سند اخذ نموده و از این طریق مانور خود را تکمیل و تحصیل اموال نموده است.

از این رو با توجه به جعل امضا و اثر انگشت ذیل قرارداد، تخدیش قرارداد بعد از ادای شهادت شهود جهت تحصیل مال و مانور انجام شده در محکمه، درخواست نقض قرار اصداری را استدعامندم.

لایحه اعتراض به منع تعقیب جرم جعل

تنظیم لایحه اعتراض به منع تعقیب جرم جعل با وکیل حرفه ای

برای تنظیم لایحه اعتراض به منع تعقیب جرم جعل پیشنهاد می شود که از وکیل محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل کیفری استفاده کنید. ایشان با داشتن موفقیت بسیار در پرونده های مختلف می تواند به شما کمک کند تا به نتیجه مطلوب برسید. 

در نظر داشته باشید هر کسی یک بار فرصت دفاع و موفقیت در هر پرونده را داشته و نتیجه آن تاثیر بسیاری بر موضوعات مالی و حقوقی او خواهد داشت. بر همین اساس نباید هیچ ریسکی را در این زمینه انجام دهد. از این رو برای داشتن پرونده ای موفق در زمینه مسائل حقوقی و کیفری پیشنهاد می شود تنظیم لایحه، شکواییه و دادخواست خود را به محبوبه حجتیان، به عنوان بهترین وکیل پایه یک دادگستری بسپارید.

وکیل محبوبه حجتیان با دانش کافی و تسلط بر قوانین حقوقی توانایی تنظیم شکواییه، لایحه و دادخواست مسائل حقوقی و کیفری شما را به صورت کاملا حرفه ای دارا است. با این کار هزینه کمتری نسبت به حق الوکاله از شما دریافت می شود. همچنین امکان پیگیری مراحل پرونده توسط خود شما فراهم می شود و به شما اطمینان داده خواهد شد که به راحتی می توانید حقانیت خود را اثبات کنید.