تفاوت سند رسمی با سند عادی چیست؟

تفاوت سند رسمی با سند عادی چیست؟ (بررسی انواع سند)

سند عادی و سند رسمی هر دو جزو اسناد مالکیت محسوب می شوند که با توجه به تفاوت سند رسمی با سند عادی، می توان آنها را تفکیک کرد. سند عادی ...

Continue reading

نقش وکیل ملکی حرفه ای در دعاوی ملکی

نقش وکیل ملکی حرفه ای در دعاوی ملکی

دعاوی ملکی به دعوایی گفته می‌ شود که بر سر ملک های مختلف مانند خانه، زمین، ویلا و آپارتمان و مسائل حقوقی و مالی مربوط به آنها صورت می‌گ...

Continue reading

کلاهبرداری ملکی و راه های جلوگیری از آن

کلاهبرداری ملکی و راه های جلوگیری از آن

کلاهبرداری ملکی به معنای فریب دادن افراد در خصوص خرید و فروش ملک با استفاده از روش ‌های نامشروع مانند تقلب در سند مالکیت، جعل در مدارک،...

Continue reading