دعاوی شهرداری

وکیل دیوان عدالت اداری حرفه ای

وکیل دیوان عدالت اداری حرفه ای

دیوان عدالت اداری، عالی‌ترین مرجع قضایی ایران است که به شکایات و دادخواست مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی رسیدگی ...

ادامه مطلب

شکایت از سازنده ساختمان برای ساخت و ساز غیراستاندارد

شکایت از سازنده ساختمان برای ساخت و ساز غیراستاندارد

در صورت بروز مشکلات در ساختمان که مربوط به عدم اجرای صحیح پروژه ساخت و ساز است، می توان شکایت از سازنده ساختمان را به دلیل عدم رعایت اس...

ادامه مطلب

مراحل شکایت در دیوان عدالت اداری - وکیل محبوبه حجتیان

مراحل شکایت در دیوان عدالت اداری

مراحل شکایت در دیوان عدالت اداری چیست ؟ طبق قوانین جمهوری اسلامی فقط شکایت فردی قابل شنیدن است که طبق قانون قادر به انجام و طرح شکایت ب...

ادامه مطلب

دعوای مدنی

دعوای مدنی چیست؟

به طور کلی دعوای مدنی فرآیندی مبتنی بر دادگاه است که از طریق آن شخص خواهان می تواند به دنبال مسئول دانستن شخص خوانده  برای برخی از انوا...

ادامه مطلب