دعاوی اداره کار

وکیل دیوان عدالت اداری حرفه ای

وکیل دیوان عدالت اداری حرفه ای

دیوان عدالت اداری، عالی‌ترین مرجع قضایی ایران است که به شکایات و دادخواست مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی رسیدگی ...

ادامه مطلب

دعوای مدنی

دعوای مدنی چیست؟

به طور کلی دعوای مدنی فرآیندی مبتنی بر دادگاه است که از طریق آن شخص خواهان می تواند به دنبال مسئول دانستن شخص خوانده  برای برخی از انوا...

ادامه مطلب

وکیل دعاوی

وکیل دعاوی چیست و آیا به آن نیاز دارید؟

دعاوی متداول هستند و اگر نیاز به طرح دعوی دادخواستی دارید، نباید تعجب کنید؛ اما یک وکیل دعاوی در طول فرآیند قضایی چه کاری انجام می دهد ...

ادامه مطلب