برای شکستن حکم قصاص اعدام، باید دلایل موجهی مانند عدم احراز قتل عمد، شبه در وقوع قتل و عذر موجه برای ارتکاب به قتل و گذشت اولیای دم وجود داشته باشد تا دادگاه را متقاعد کند که اجرای حکم قصاص عادلانه نیست و از اجرای آن جلوگیری شود. برهمین اساس لازم به ذکر است شکستن حکم قصاص اعدام، کار آسانی نیست و نیاز به تلاش و پیگیری زیادی دارد. بنابراین اگر از یک وکیل دیوان عالی کشور حرفه ای کمک بگیرید و دلایل و مدارک کافی در اختیار داشته باشید، احتمال موفقیت در شکستن حکم افزایش پیدا خواهد کرد.  

در همین راستا می توان بیان کرد که اگر دلایل موجهی برای شکستن حکم قصاص وجود داشته باشد، امکان اقدام به اعاده دادرسی، از طریق یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری وجود دارد. محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل کیفری می تواند با اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به افرادی که محکوم به حکم قصاص و اعدام هستند، کمک کند. ایشان با داشتن دانش کافی و تجربه فراوان در زمینه موارد کیفری توانایی به موفقیت رساندن چنین پرونده هایی را دارا است.

ارتباط با محبوبه حجتیان برای شکستن حکم قصاص اعدام از طریق تماس با شماره تلفن 09191490779 امکان پذیر است.

وکیل

مراحل شکستن حکم قصاص اعدام

،،

انتخاب وکیل کیفری حرفه ای: اولین و مهم‌ ترین قدم در شکستن حکم قصاص اعدام، انتخاب یک وکیل با تجربه و مسلط بر قوانین حقوقی است. ایشان باید از دانش و تجربه بالایی در امور کیفری برخوردار باشد و بتواند به خوبی دلایل و مدارک پرونده را در دیوان عالی کشور مطرح کند.

،،

جمع‌آوری مدارک و مستندات: برای شکستن حکم قصاص اعدام، باید مدارک و مستندات کافی وجود داشته باشد که نشان دهد حکم قصاص به صورت عادلانه صادر نشده است. این مدارک و مستندات می ‌تواند شامل شهادت شهود، گزارش پزشکی قانونی، نظریه کارشناسان و سایر مدارک مربوط به پرونده باشد. پیشنهاد می شود که این مرحله نیز توسط یک وکیل پایه یک دادگستری صورت گیرد تا نتایج مطلوب حاصل شود.

،،

طرح دادخواست اعاده دادرسی: پس از جمع‌ آوری مدارک و مستندات، باید دادخواست اعاده دادرسی را در دیوان عالی کشور طرح کرد. دادخواست اعاده دادرسی باید به صورت کتبی و با رعایت تشریفات قانونی تنظیم شود. این کار نیز باید توسط یک وکیل که در تنظیم دادخواست، شکواییه و لایحه تخصص و تجربه دارد، به صورت حرفه ای انجام شود.

،،

حضور در جلسه رسیدگی: پس از طرح دادخواست اعاده دادرسی، جلسه رسیدگی در دیوان عالی کشور تشکیل می‌ شود. در این جلسه، وکیل دیوان عالی کشور باید دلایل و مدارک پرونده را به طور کامل در دیوان عالی کشور مطرح کند.

 

درباره مراحل شکستن حکم قصاص و اعدام لازم به ذکر است که تنها توسط یک وکیل حرفه ای می تواند به خوبی انجام شود و با موفقیت به پایان برسد. بنابراین توصیه می شود که قبل از هر اقدامی برای این کار از وکالت محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل پایه یک دادگستری استفاده شود.

شکستن حکم قصاص اعدام با وکیل دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که وظیفه رسیدگی به اعتراض به احکام صادر شده از دادگاه‌ های تجدید نظر را بر عهده دارد. بنابراین اگر حکم قصاص اعدام توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شود، می ‌توان با طرح دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، نسبت به آن اعتراض کرد.

برای طرح دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، باید دلایل موجهی وجود داشته باشد که دادگاه را متقاعد کند که حکم قصاص عادلانه نیست. بر همین اساس در صورتی که دلایل موجهی برای شکستن حکم قصاص وجود داشته باشد، می ‌توان از طریق محبوبه حجتیان، وکیل حرفه ای در امور کیفری، اقدام به طرح دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور کرد. ایشان با داشتن مدرک وکالت پایه یک دادگستری می تواند مسائل حقوقی و کیفری مربوط به دیوان عالی کشور برعهده بگیرد.

وکیل محبوبه حجتیان، از دانش و تجربه بالایی در امور کیفری برخوردار است و می‌ تواند به خوبی دلایل و مدارک پرونده را در دیوان عالی کشور مطرح کند. بنابراین پیشنهاد می شود اگر حکم قصاص اعدام علیه شما صادر شده، از ایشان به عنوان بهترین وکیل دیوان عالی کشور کمک بگیرید تا شانس موفقیت خود را در شکستن حکم افزایش دهید.

برای بهره مندی از خدمات حقوقی حرفه ای می توانید از طریق لینک زیر با محبوبه حجتیان در ارتباط باشید.