لایحه دادخواست شکواییه

نمونه لایحه مطالبه ماموریت و مرخصی در دیوان عدالت اداری

نمونه لایحه مطالبه ماموریت و مرخصی در دیوان عدالت اداری

نمونه لایحه مطالبه ماموریت و مرخصی در دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

اینجانب …………………………..  متولد …………………………. به شماره ملی…………………………. کارمند …………………………. هستم. به شرح مستندات پیوست در هجدهم دی ماه سال 1396 به ماموریت محوله از ریاست وقت بانک از استان کرمان به استان هرمزگان به عنوان مامور اعزام شدم. پنج ماه بعد به تاریخ 23 خرداد سال 1397 این ماموریت تمدید شد و در 30 مرداد 1397 به پایان رسید. 

شرایط کاری و فشارهای مضاعفی که سیستم اداری (بابت عدم همکاری در بهره مندی از حقوق قانونی) بر من وارد می کرد، موجبات بیماری جسمی و روحی شدیدی برای من ایجاد کرد که منجر به استفاده از مرخصی استعلاجی شد. اما نه تنها فوق العاده ماموریت برای کل دوره به من پرداخت نشد، بلکه مرخصی استعلاجی مرا (غیر از یک ماه)، به مرخصی استحقاقی تبدیل کردند؛ به شرح مدارک و مستندات پیوست و دلایلی که در ادامه معروض می دارم خواهان پرداخت حق ماموریت و همچنین اعاده مرخصی استحقاقی اجباری هستم.

1- ماده 11 قانون استخدام کشوری (اصلاحی 1346/04/22) اِشعار می دارد که  مأموریت عبارت است از:

 الف – محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد؛ 

ب – اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه ها و موسساتی که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران میرسد و همچنین اعزام به سازمان هاﻯ ‌بین المللی که دولت شاهنشاهی ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمان هاسی که دولت ایران شرکت در آنها را مقتضی بداند؛

پ – اعزام مستخدم برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور. همان گونه که ملاحظه می فرمایید وفق این ماده از قانون استخدام کشوری وظیفه محوله به اینجانب «ماموریت» بوده است.

2- ماده یک از آئین‌نامه‌ مأموریت‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۱ قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ مصوب‌ ۲۴/۶/۵۲ وزیران و اصلاحات‌ آن‌ با صراحت اعلام می دارد «اعزام‌ مامور از یک‌ وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌ دولتی‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام کشوری‌ به‌ وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌ دولتی‌ مشمول‌ دیگر موضوع‌ بند یک‌ فهرست‌ منضم‌ به‌ این‌ آئین‌نامه‌ با حفظ پست‌ ثابت‌ سازمانی‌ مستخدم‌ تا شش‌ ماه‌ مجازاست‌. 

حقوق‌ و مزایای‌ مستمر یا فوق‌العاده‌ شغل‌ این‌ گونه‌ ماموران‌ از اعتبار مؤسسه‌ متبوع‌ پرداخت‌ خواهد شد.» بیان این ماده قاطع است و اصولاً فحوایِ دلبخواهی ندارد تا مثلاً یک سازمان اراده کند «حقوق‌ و مزایای‌ مستمر یا فوق‌العاده‌ شغل‌ این‌ گونه‌ ماموران» پرداخت کند یا نکند.

3- بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری صراحت دارد که « فوق‌العاده روزانه که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می‌کند قابل پرداخت است.»

4- رأی شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت فوق العاده روزانه مأموریت را منوط به صدور حکم مأموریت دانسته است که در مانحن فیه مستند به احکام و مدارک پیوست اینجانب حکم ماموریت گرفته‌ام، فلذا مشمول حقوق‌ و مزایای‌ مستمر یا فوق‌العاده‌ شغل‌ برای کل دوره ماموریتم خواهم بود.

5- بنابراین با عنایت به موارد فوق الذکر و همچنین مستند به آئین نامه فوق العاده مأموریت روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری؛ و آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع ماده ۴۲ قانون استخدام کشوری؛ از آنجایی که بنده طبق حکم اعلامی مامور به انجام خدمت در استانی دیگر از محل اقامتم شده ام، فلذا اینجانب باید کلیه حق و حقوق قانونی خودم برای کل دوره ماموریتم را دریافت کنم.

6-در مورد مرخصی استعلاجی به عرض می رسانم که همان گونه که مستحضر هستید مرخصی استعلاجی یکی از انواع مرخصی است که شامل تمامی کارکنان، ادارات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین افراد تحت پوشش تامین اجتماعی خواهد بود.

7- تبصره 2 از ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دستگاههای اجرائی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهای صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می‌باشد و مقررات مربوط در آئین نامه این فصل پیش بینی می‌گردد.

8- با توجه به مدارک پزشکی و مستندات بیماری که ارائه شده است، اینجانب ذی حق در استفاده از مرخصی استعلاجی بوده‌ام و اجبار بنده به استفاده از مرخصی استحقاقی خلاف قانون بوده است.
در پایان ضمن تشکر از وقتی که صرف دادرسی می کنید، استدعا دارم رای به احقاق حقوق قانونی بنده بفرمایید.

لایحه دفاعیه دیوان عدالت اداری با وکیل محبوبه حجتیان

تنظیم لایحه مطالبه ماموریت و مرخصی با وکیل حرفه ای

برای تنظیم لایحه دفاعیه دیوان عدالت اداری پیشنهاد می شود که از وکیل محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل دیوان عدالت اداری استفاده کنید. ایشان با داشتن موفقیت بسیار در پرونده های مختلف می تواند به شما کمک کند تا به نتیجه مطلوب برسید. 

در نظر داشته باشید هر کسی یک بار فرصت دفاع و موفقیت در هر پرونده را داشته و نتیجه آن تاثیر بسیاری بر موضوعات مالی و حقوقی او خواهد داشت. بر همین اساس نباید هیچ ریسکی را در این زمینه انجام دهد. از این رو برای داشتن پرونده ای موفق در زمینه مسائل حقوقی و کیفری پیشنهاد می شود تنظیم لایحه، شکواییه و دادخواست خود را به محبوبه حجتیان، به عنوان بهترین وکیل پایه یک دادگستری بسپارید.

وکیل محبوبه حجتیان با دانش کافی و تسلط بر قوانین حقوقی توانایی تنظیم شکواییه، لایحه و دادخواست مسائل حقوقی و کیفری شما را به صورت کاملا حرفه ای دارا است. با این کار هزینه کمتری نسبت به حق الوکاله از شما دریافت می شود. همچنین امکان پیگیری مراحل پرونده توسط خود شما فراهم می شود و به شما اطمینان داده خواهد شد که به راحتی می توانید حقانیت خود را اثبات کنید.