ضرب به معنای آسیب بدنی است که طرف مقابل به شخص وارد می کند، ولی موجب شکستگی، پارگی و خونریزی در فرد نمی شود و جرح به معنای آسیب دیدگی های سطح و پارگی و در موارد شدیدتر موجب نقص عضو خواهد شد. برای مثال خون مردگی، کبودی و قرمز شدن جزو موارد ضرب محسوب خواهد شد. اما از آنجایی که ضرب و جرح در اغلب موارد شامل خونریزی نمی شود، بعد از تشخیص پزشک قانونی مشمول مجازات ضرب و جرح خواهد شد. 

در همین راستا می توان بیان کرد که مطابق با قانون مجازات اسلامی درباره آسیب رساندن بدنی به دیگران تصمیم گیری و حکم صادر می شود. این قوانین برای حفظ حقوق افراد جامعه تصویب شده است تا هر کسی نتواند به حق دیگری به صورت جانی آسیب وارد کند، حتی در حد کوچک ترین آسیب ها مانند کبودی قسمت از بدن تا نقص عضو برای افراد مرتکب خطا مجازات در نظر گرفته است. 

بر همین اساس افرادی که از سوی دیگران در اثر ضرب و جرح آسیب بدنی دیده اند، می توانند برای دفاع از خود از مراجع قضایی کمک بگیرند که به موجب آن با توجه به میزان تاثیر ضربه بر فرد و درجه آسیب دیدگی توسط قاضی حکم صادر خواهد شد. بنابراین اگر شما به عنوان قربانی ضرب و جرح خواهان اثبات حق خود در برابر فرد مرتکب هستید، می توانید با تنظیم دادخواست حرفه ای توسط بهترین وکیل کیفری محبوبه حجتیان از حقوق خود دفاع کنید.

برای بهره مندی از خدمات حقوقی می توانید با شماره تلفن 09191490779 تماس حاصل فرمایید.

ضرب

تعریف قانونی ضرب و جرح

قانون ضرب و جرح جزو جرایم علیه اشخاص محسوب می شود که مطابق قانون مجازات اسلامی با آن برخورد خواهد شد. به این صورت که ضرب به معنای ضربه و به رفتاری گفته می شود که موجب کبودی و ورم بدون خونریزی خواهد شد. جرح نیز به معنای از هم گسیختگی و بافت های بدن و پارگی می شود که برای هر کدام از آنها با توجه به میزان شدت و طبق نظر پزشک قانونی و قاضی پرونده حکم صادر خواهد شد.

مجازات ضرب و جرح

طبق قانون مجازات اسلامی ضرب و جرح جزو مجازاتی مانند قصاص، دیه و حبس برای فرد مرتکب را در پی دارد. مورد متمایز کننده این جرم، این است که ضرب و جرح جنبه عمومی دارد. به این معنا که حتی اگر شاکی گذشت کند؛ متهم باید وجهه‌ عمومی مجازات جرم را انجام دهد. اگر شدت جراحات وارد شده عمیق باشد یا از سلاح سرد یا گرم استفاده شده باشد، قانون موظف است که متهم را پیدا کرده و به جرم وی رسیدگی کند و شکایت شاکی برای رسیدگی به جرم در این مورد ضروری نخواهد بود، به این معنا که حتی در صورت شاکی نداشتن، مشمول مجازات کیفری خواهد شد.

در هنگام بررسی توسط قاضی پرونده اگر تشخیص داده شود که ضرب و جرح به صورت عمدی بوده است و در دفاع شخص خود نبوده باشد، مشمول مجازات عمدی خواهد شد، اما اگر فرد در هنگام درگیری و نزاع برای دفاع جان خود این کار انجام داده باشد، درواقع به قصد غیرعمدی مرتکب جرم شده باشد، مشمول مجازات غیرعمدی می شود و البته شاکی می توان با توجه به درجه آسیب تقاضای قصاص کند. 

همچنین لازم به ذکر است که اگر فرد ضارب پدر یا جد پدری فرد قربانی باشد، مشمول قانون قصاص نخواهد شد و قربانی و مرتکب هر دو باید فرد بالغ و یک دین مساوی داشته باشد، در غیر این صورت قانون قصاص برای آنها اجرا نخواهد شد. ضرب و جرح غیرعمد یا عمدی که قصاص ندارد، برای فرد مرتکب پرداخت دیه مشخص خواهد شد.

در قانون مجازات اسلامی اگر برای ضرب و جرح از سلاح استفاده شده باشد، ولی آسیبی به فرد وارد نشده باشد، مجرم محکوم به 3 ماه تا 1 سال حبس است. در منازعات دسته جمعی نیز که منجر به آسیب های جدی مانند نقص عضو به قربانی می شود، هر یک از شرکت کنندگان در دعوا به 2 تا 3 سال حبس محکوم می‌ شوند. همچنین اگر موجب ضرب و جرج نیز شود، مرتکبان به 3 ماه تا 1 سال حبس محکوم خواهند شد.

استفاده از بهترین وکیل کیفری برای ضرب و جرح

 اگر شما جزو کسانی هستید که نیاز به بهره مندی از خدمات حقوقی برای حل مسائل کیفری خود مانند ضرب و جرح دارید، می توانید آن را به وکیل محبوبه حجتیان بهترین وکیل کیفری بسپارید. ایشان با داشتن دانش کافی و تسلط بر قوانین کیفری می تواند به شما کمک کند تا رویه پرونده خود را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه موارد کیفری و حقوقی می توانید از طریق لینک زیر با بهترین وکیل کیفری تماس حاصل فرمایید.