مقالات, وکیل اعاده دادرسی, وکیل دیوان عالی کشور

اعاده دادرسی کیفری چیست؟

اعاده دادرسی کیفری چیست؟

اعاده دادرسی کیفری که به عنوان تجدید جلسه دادگاه یا تمدید رسیدگی نیز شناخته می‌ شود، یکی از روش های فوق ‌العاده رسیدگی به امور کیفری است که در مورد احکام قطعی، قابل اجرا و اعمال به کار می ‌رود. این اصطلاح به معنای اعتراض به حکمی است که قبلاً صادر شده و خواهان تجدیدنظر در رأی دادرسی است.

برای اعاده دادرسی کیفری باید از یک وکیل حرفه ای و با تجربه کافی در زمینه دیوان عالی کشور استفاده شود. ایشان می تواند با دانش و تسلط بر قوانین حقوقی کمک کند تا پرونده شما به نتیجه مطلوب برسد. محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل اعاده دادرسی توانایی حل تمام مسائل حقوقی مربوط به دیوان عالی کشور را دارد. بنابراین پیشنهاد می شود برای اعاده دادرسی کیفری خود از وکیل محبوبه حجتیان استفاده کنید.

ارتباط با وکیل محبوبه حجتیان از طریق شماره تلفن ۰۹۱۲۱۵۸۴۰۱۳ امکان پذیر است.

وکیل دیوان عالی کشور محبوبه حجتیان بهترین وکیل در تهران

تفاوت اعاده دادرسی کیفری با سایر روش های اعتراض به حکم

اعاده دادرسی کیفری در مقایسه با سایر روش های اعتراض به حکم در محکمه های قضایی، از نظر تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی با یکدیگر تفاوت دارند. در ادامه به صورت کامل در این مورد توضیح داده شده است.

تجدیدنظرخواهی: این روش برای اعتراض به حکم های غیر قطعی به کار می ‌رود، در حالی که اعاده دادرسی برای احکام قطعی استفاده می ‌شود.

فرجام‌ خواهی: این روش برای اعتراض به حکم صادره از دیوان عالی کشور کاربرد دارد؛ اما اعاده دادرسی برای حکم های صادره از سایر مراجع قضایی مورد استفاده قرار می گیرد.

ثبت اعاده دادرسی یکی از موارد حقوقی است که می تواند توسط فرد حقیقی یا حقوقی یا نماینده او با عنوان وکیل دیوان عالی کشور انجام شود. 

موارد قابل طرح در اعاده دادرسی کیفری

در هنگام اعاده دادرسی باید حکم صادر شده دارای شرایط مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری باشد تا در دیوان عالی کشور مورد پذیرش واقع شود. این شرایط شامل دو مورد است که در ادامه به آن پرداخته می شود.

وجود موارد قانونی برای اعاده دادرسی: این موارد در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان شده ‌است. برخی از این موارد عبارت است از:

 • مغایرت رأی با شرع یا قانون
 • وجود اسناد و مدارک جدیدی که در زمان رسیدگی قبلی ارائه نشده بود
 • اشتباه در استنباط از ادله و مدارک موجود در پرونده

عدم اعتبار امر مختوم: در حالت عادی، احکام قطعی اعتبار امر مختوم پیدا می‌ کنند و قابل اعتراض نیستند؛ اما در برخی موارد خاص مانند اثبات خلاف شرع بودن رأی، می‌ توان از طریق اعاده دادرسی، اعتبار امر مختوم را از بین برد.

لازم به ذکر است که اثبات شرایط قانونی برای اعاده دادرسی نیازمند بهره مندی از یک وکیل حرفه ای و دارای تجربه در این زمینه است، بنابراین پیشنهاد می شود از محبوبه حجتیان به عنوان وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنید تا بتوانید بعد از اعلام حکم قطعی از سوی قاضی، برای اثبات حقانیت خود اعاده دادرسی را انجام دهید.

اعاده دادرسی کیفری طبق ماده 477

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس قوه قضائیه این اختیار را می‌دهد که در صورت تشخیص خلاف شرع بین در رأی قطعی صادره از مراجع قضایی، دستور اعاده دادرسی را صادر کند. درواقع به موجب تصویب این ماده در سال 1398 سایر مراجع به جز رئیس دستگاه قضایی مانند دستگاه های اجرایی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و افراد حقیقی و حقوقی می توانند درخواست اعاده دادرسی نیز داشته باشند.

*شرع بین، به معنای این است که رأی برخلاف نص صریح قانون  یا اینکه برخلاف مواردی فقهی صادر شده باشد.

شرایط اعمال ماده 477

 • تشخیص خلاف شرع بین: این موضوع به معنای وجود تناقض آشکار و واضح رأی صادره با موازین شرعی است.
 • قطعی بودن رأی: فقط آرای قطعی که قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی ندارند، مشمول این ماده می‌شوند.
 • عدم انقضای مهلت اعاده دادرسی: طبق قانون، متقاضی اعاده دادرسی باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، درخواست خود را به دیوان عالی کشور ارائه دهد.
درخواست اعاده دادرسی کیفری با وکیل محبوبه حجتیان

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی

 • دیوان عالی کشور: در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در ارتباط با احکام صادره از دیوان عالی کشور باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به آن، خود دیوان عالی کشور خواهد بود.
 • دادگاه هم ‌عرض: در هنگامی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به احکام صادره از سایر مراجع قضایی باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به آن، دادگاه هم‌عرض با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.

اعاده دادرسی در تمامی موضوعات کیفری

اعاده دادرسی یکی از روش های حقوقی برای رسیدگی در امور کیفری است که به منظور تجدید نظر در آرای قطعی به کار می رود. این امر در شرایطی رخ می دهد که پس از قطعیت یافتن حکم، دلایل و مدارکی جدید به دست آید که نشان دهنده نادرستی رأی صادره باشد. موارد قابل اعاده دادرسی در تمامی موضوعات کیفری عبارت است از:

خلاف شرع بین: در صورتی که رأی صادره مخالف شرع تشخیص داده شود، محکوم علیه یا وکیل او می تواند تقاضای اعاده دادرسی کند.

عدم اعتبار مدارک استنادی: اگر مدارک و اسنادی که مبنای صدور رأی قرار گرفته اند، جعلی یا فاقد اعتبار قانونی باشند، امکان اعاده دادرسی وجود دارد.

فقدان شرایط قانونی شهادت شهود: در صورتی که شهادت شهود در صدور رأی نقشی اساسی داشته باشد، اما بعداً ثابت شود که شرایط قانونی شهادت در آنها وجود نداشته، می توان درخواست اعاده دادرسی کرد.

دروغ بودن شهادت شهود: اگر ثابت شود که شهود در شهادات خود دروغ گفته اند، محکوم علیه می تواند تقاضای اعاده دادرسی کند.

مخالف بودن رای با قانون: در صورتی که رای صادره با نص صریح قانون مغایرت داشته باشد، اعاده دادرسی قابل طرح است.

عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی: اگر قاضی در صدور رأی به دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین توجهی نکرده باشد، می توان تقاضای اعاده دادرسی کرد.

عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی: در صورتی که قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشند، رأی صادره قابل اعاده دادرسی است.

حیله و تقلب: در صورتی که در جریان رسیدگی و صدور رأی، حیله و تقلبی صورت گرفته باشد، محکوم علیه می تواند تقاضای اعاده دادرسی کند.

مکتوم بودن سند: اگر پس از صدور رأی، سندی به دست آید که در زمان رسیدگی مکتوم بوده و در صورت ارائه آن، احتمال صدور رأیی مغایر با رأی قبلی وجود داشته باشد، می توان تقاضای اعاده دادرسی کرد.

وجود موارد دیگری که موجب نقض رأی می شود: علاوه بر موارد ذکر شده، موارد دیگری نیز ممکن است در قانون به عنوان موجبات اعاده دادرسی پیش بینی شده باشند.

نکاتی در خصوص اعاده دادرسی کیفری

 • اعاده دادرسی مستند و منطقی: درخواست ‌های ناقص یا فاقد شرایط، قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهند بود. بنابراین بسیار مهم است که شرایط اعاده دادرسی را نیز داشته باشد و همراه با ادله های قانونی و مدرک، شواهد و دلایل محکمه پسند باشد.
 • مهلت درخواست اعاده دادرسی: در جرایم کیفری، درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به محکوم‌ علیه یا وکیل او به دیوان عالی کشور مشخص می شود. همچنین لازم به ذکر است که مهلت درخواست اعاده دادرسی با توجه به حکم صادر شده براساس موضوع مورد رسیدگی اعلام می شود و فقط درخواست در همان زمان مشخص شده، مورد پذیرش است و در خارج از مهلت، امکان اعاده دادرسی برای پرونده های کیفری وجود نخواهد داشت.
 • هزینه درخواست اعاده دادرسی: درخواست اعاده دادرسی مشمول هزینه دادرسی است.
 • عدم تضمین نقض حکم: در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، هیچ تضمینی برای نقض حکم قبلی وجود ندارد. همچنین امکان اعتراض به آن وجود ندارد.
 • ارائه درخواست اعاده دادرسی: درخواست اعاده دادرسی باید به دیوان عالی کشور ارائه شود.
 • پذیرش درخواست اعاده دادرسی: در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی ارجاع داده می شود.

مراحل اعاده دادرسی کیفری

 1. تشخیص خلاف شرع بین توسط رئیس قوه قضائیه: این موضوع می ‌تواند از طریق بررسی پرونده، گزارش مراجع قضایی یا درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گیرد.
 2. تجویز اعاده دادرسی: در صورت تشخیص خلاف شرع بین، رئیس قوه قضائیه با صدور دستور اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌ کند.
 3. رسیدگی در دیوان عالی کشور: شعبه ای خاص در دیوان عالی کشور به پرونده رسیدگی و در صورت اثبات خلاف شرع بین، رأی قطعی قبلی را نقض و حکم جدید صادر می‌ کنند.
وکیل دیوان عالی کشور اعاده دادرسی کیفری

درخواست اعاده دادرسی کیفری با بهترین وکیل دیوان عالی کشور 

برای درخواست اعاده دادرسی کیفری مطابق با قانون آیین دادرسی لازم است که این کار توسط یک وکیل دیوان اعاده دادرسی حرفه ای که در این زمینه تخصص و تجربه کافی دارد، انجام شود.  

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اعاده دادرسی در موضوعات کیفری، می توانید با وکیل محبوبه حجتیان مشورت کنید. ایشان با داشتن تجربه کافی و دانش بسیار درباره مسائل کیفری، توانایی ارائه مشاوره حقوقی در این زمینه را دارا است.

برای ارتباط با وکیل محبوبه حجتیان می توانید از طریق لینک زیر با ایشان تماس حاصل فرمایید.