وکیل اعاده دادرسی، وکیلی است که در زمینه اعاده دادرسی تجربه بسیار دارد. اعاده دادرسی یک روش حقوقی برای اعتراض به یک حکم دادگاه است. این امر در مواردی امکان پذیر است که حکم دادگاه بر اساس اشتباه یا نقص قانونی صادر شده باشد. برهمین اساس وکیل اعاده دادرسی باید دارای دانش و تجربه کافی در زمینه حقوق و قانون باشد. همچنین باید قادر به شناسایی شرایطی باشند که اعاده دادرسی را امکان پذیر می کند. بهره مندی از وکیل اعاده دادرسی می تواند آنها یک پرونده اعاده دادرسی را به طور موثر در دادگاه مطرح کنند.

محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل دیوان عالی کشور، دانش و تجربه بسیار برای اعاده دادرسی پرونده های مختلف را دارا است، بنابراین پیشنهاد می شود برای طرح دادرسی خود از ایشان استفاده کنید تا موجب موفقیت پرونده خود شوید.

برای اعاده دادرسی حرفه ای خود می توانید با شماره تلفن 09191490779 تماس حاصل فرمایید.

وکیل دعاوی

وکیل اعمال ماده 477 می تواند با تنظیم درخواست اعاده دادرسی به حکم قطعی صادر شده از سوی مراجع قضایی اعتراض کند که دستورالعمل این کار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. درواقع می توان بیان کرد که نحوه اجرای این ماده یکی از مهم ترین مواد این قانون است که به موجب آن، رئیس دیوان عالی کشور می تواند نسبت به آرای قطعی صادره از دادگاه های کیفری در موارد زیر، رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند:

 • اگر رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی مخالف باشد.
 • اگر در حکم صادره، مخالفت با قانون یا عدم صلاحیت دادگاه احراز شود.
 • اگر آرای صادره از دادگاه های کیفری، با یکدیگر یا با آرای مراجع دیگر مراجع قضایی در تعارض باشد.

لازم به ذکر است که اعمال ماده 477، یکی از مهم ‌ترین ابزارهای نظارت بر آرای مراجع قضایی است. این ماده، نقش مهمی در جلوگیری از صدور آرایی که با شرع مقدس اسلام مغایرت دارند، ایفا می‌کند.

برای اعمال ماده 477، شاکی یا محکوم علیه می تواند به دیوان عالی کشور مراجعه و درخواست رسیدگی کند. در این صورت، دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست و مستندات آن، قرار قبولی یا رد درخواست را صادر خواهد کرد. بنابراین در صورتی که درخواست شاکی یا محکوم علیه مورد قبول قرار گیرد، پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع داده می شود. پس از بررسی پرونده توسط این مرجع قضایی و شنیدن نظرات طرفین دعوی، رأی قطعی صادر خواهد شد.

وکیل اعمال ماده 477 کیست؟

وکیل اعمال ماده 477، شخصی است که در زمینه اعمال این ماده از دانش و تجربه کافی برخوردار است. ایشان می تواند در موارد زیر به شاکی یا محکوم علیه کمک کند:

 • بررسی صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به درخواست اعمال ماده 477
 • تنظیم درخواست اعمال ماده 477
 • ارائه مستندات و مدارک لازم به دیوان عالی کشور
 • حضور در جلسات رسیدگی به درخواست اعمال ماده 477

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، پیشنهاد می شود در صورتی که قصد اعمال ماده 477 را دارید، توصیه می شود که از خدمات حقوقی محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل دیوان عالی کشور استفاده کنید. ایشان با داشتن دانش کافی و تسلط بر قوانین حقوقی توانایی حل تمام مسائل حقوقی را دارا است. همچنین به علت تجربه فراوان در به نتیجه رساندن پرونده های مختلف حقوقی و کیفری می تواند با استفاده از ماده 477 و تنظیم درخواست اعاده دادرسی حرفه ای، حکم نهایی دادگاه را به نفع موکل خود تغییر دهد.

برای ارتباط با وکیل محبوبه حجتیان می توانید با شماره تلفن 09191490779 تماس حاصل فرمایید.

ماده 477 آیین دادرسی کیفری چیست؟

ماده 477 آیین دادرسی کیفری، یکی از مواد مهم این قانون است که به رئیس قوه قضائیه اجازه می‌ دهد در صورت تشخیص خلاف شرع بودن رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی، آن را نقض کند. این ماده با هدف نظارت بر آرای قضایی و جلوگیری از صدور آرایی که با شرع مقدس اسلام مغایرت دارند، به تصویب رسیده است. براساس ماده 477، رئیس قوه قضائیه می ‌تواند در موارد زیر، رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد:

 • مخالفت رأی با موازین شرعی
 • عدم انطباق رأی با قانون
 • عدم رعایت اصول و ضوابط دادرسی
 • تبعیض در صدور رأی

در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر خلاف شرع بودن رأی قطعی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌ شود تا در شعبه‌ ای که توسط رئیس قوه قضائیه برای این کار اختصاص می یابد، مجدد رسیدگی شود و رأی نهایی صادر خواهد شد.

نکات مهم برای اعمال ماده 477

 • درخواست اعاده دادرسی برای اعمال ماده 477 باید ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به شاکی یا محکوم علیه، به دیوان عالی کشور تقدیم شود.
 • درخواست اعمال ماده 477 باید به صورت کتبی و حاوی مشخصات شاکی یا محکوم علیه، موضوع رأی قطعی و دلایل اعتراض به رأی باشد.
 • در صورتی که درخواست اعمال ماده 477 مورد قبول قرار گیرد، دیوان عالی کشور می تواند رأی قطعی را نقض کند و پرونده را به مراجع قضایی ارجاع دهد.

پس از ثبت درخواست اعاده دادرسی برای اعمال ماده 477، رئیس قوه قضائیه یا یکی از معاونان وی، موضوع را بررسی می‌ کند و در صورت احراز خلاف شرع بودن رأی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد کرد. سپس دیوان عالی کشور پس از وصول پرونده، در صورت احراز خلاف شرع بودن رأی، آن را نقض می ‌کند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به مراجع قضایی ارسال خواهد کرد.

در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اعمال ماده 477، می توانید با بهترین وکیل پایه یک دادگستری محبوبه حجتیان مشورت کنید.

اعمال ماده 477 با بهترین وکیل خانم

درخواست اعمال ماده 477 باید به صورت کتبی و مستدل به دیوان عالی کشور ارسال شود. در این درخواست باید مشخصات وکیل یا نماینده قانونی، موضوع درخواست، دلایل و مستندات آن، مشخصات رأی مورد اعتراض و دادگاه صادر کننده آن، ذکر شود. پیشنهاد می شود برای تنظیم دادخواست، لایحه و شکواییه به صورت حرفه ای از محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل خانم در تهران استفاده شود.

برای بهره مندی از خدمات حقوقی حرفه ای می توانید از طریق لینک زیر با وکیل محبوبه حجتیان در تماس باشید.