آیا برای تنظیم قرارداد تجاری به وکیل نیاز دارم؟

آیا برای تنظیم قرارداد تجاری به وکیل نیاز دارم؟

اگر در حال راه اندازی کسب و کار یا قصد همکاری یا ارتباط تجاری به صورت شرکتی یا شخصی هستید یا اینکه تمایل دارید ملکی را اجاره یا خریداری...

ادامه مطلب

کلاهبرداری مالیاتی - وکیل محبوبه حجتیان

کلاهبرداری مالیاتی در ثبت شرکت راهی برای فرار مالیاتی

کلاهبرداری مالیاتی در ثبت شرکت : قوانین مالیات در هر کشوری یکی از قوانین توسعه دهنده و پیشرفت دهنده است که برای اینکه یک کشور به اهداف ...

ادامه مطلب