وکیل حقوقی بیمه

وکیل حقوقی بیمه

وکیل حقوقی بیمه، باید دانش و تسلط کافی نسبت به قانون بیمه و مسائل مربوط به آن داشته و توانایی دفاع کامل از موکلان خود داشته باشد. بی...

ادامه مطلب

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

موقعیت های زیادی وجود دارد که می تواند فرد را وادار کند تا به دنبال وکیل حقوقی باشد. خواه این یک اختلاف جدی باشد یا یک دعوای ساده که با...

ادامه مطلب

وکیل اراضی

وظایف وکیل اراضی چیست؟

وکیل اراضی، بر تمام قوانین مربوط به اختلافات اراضی ملی و شخصی تسلط کامل دارد. بنابراین می توان بیان کرد که علاوه بر تسلط بر تمام امور ح...

ادامه مطلب

بنگاه های املاک علت اختلافات قضایی

بنگاه های املاک علت اختلافات قضایی

بنگاه های املاک علت اختلافات قضایی به عنوان گره های کور پرونده های حقوقی فاقد هر گونه مسئولیت و ضوابط قابل بررسی و نظارت گزارش شده است....

ادامه مطلب