وکیل اراضی

وظایف وکیل اراضی چیست؟

وکیل اراضی، بر تمام قوانین مربوط به اختلافات اراضی ملی و شخصی تسلط کامل دارد. بنابراین می توان بیان کرد که علاوه بر تسلط بر تمام امور ح...

ادامه مطلب