وکلای خانواده

ضرورت استفاده از وکلای خانواده

هر فردی که بدون کمک وکلای خانواده به مسائل و امور حقوقی مربوط به خانواده می پردازد، در معرض آسیب جدی است. آن شخص دوران بسیار عاطفی را س...

Continue reading

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

موقعیت های زیادی وجود دارد که می تواند فرد را وادار کند تا به دنبال وکیل حقوقی باشد. خواه این یک اختلاف جدی باشد یا یک دعوای ساده که با...

Continue reading

طلاق توافقی

طلاق توافقی

در دنیای کنونی با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب و عوامل مختلف محیطی و اجتماعی، ناسازگاری زوجین بسیار افزایش یافته است. بنابراین برای ره...

Continue reading

حقوق خانواده

حقوق خانواده چیست؟

حقوق خانواده یک حوزه عمل حقوقی است که بر مسائل مربوط به روابط خانوادگی مانند ازدواج، فرزندخواندگی، طلاق و حضانت فرزند و سایر موارد تمرک...

Continue reading