حقوق خانواده

حقوق خانواده چیست؟

حقوق خانواده یک حوزه عمل حقوقی است که بر مسائل مربوط به روابط خانوادگی مانند ازدواج، فرزندخواندگی، طلاق و حضانت فرزند و سایر موارد تمرک...

Continue reading

مهریه چیست

مهریه چیست

مهریه چیست؟ مالی است که هنگام عقد و ازدواج، مرد متعهد می‌شود به همسر خود پرداخت نماید و به دو صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه می‌باشد.

Continue reading

نفقه چیست

نفقه چیست

نفقه به معنای تامین هزینه‌های لازم  وضروری زندگی زن از جمله پوشاک، مسکن، خوراک، وسایل زندگی، هزینه‌های درمان و حتی خادم است.

Continue reading