کلاهبرداری ملکی و راه های جلوگیری از آن

کلاهبرداری ملکی و راه های جلوگیری از آن

کلاهبرداری ملکی به معنای فریب دادن افراد در خصوص خرید و فروش ملک با استفاده از روش ‌های نامشروع مانند تقلب در سند مالکیت، جعل در مدارک،...

Continue reading

کلاهبرداری سازنده سرشناس

کلاهبرداری سازنده سرشناس از شهروندان تهرانی

تمام افراد برای داشتن آینده ای بهتر همیشه به سرمایه گذاری های مختلف مانند خانه، طلا، سود بانکی یا سود حاصل از سرمایه گذاری فکر می کنند ...

Continue reading