دادگستری و دادسراها

دادسرای عمومی و انقلاب تهران ( مرکز )

آدرس: تهران – نبش میدان ۱۵ خرداد
تلفن : ۳۳ – ۳۳۱۱۱۰۲۶ و ۳۵۰۵۱۱۱۱
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز

مرکز فوریت های قضایی دادسرا ( کشیک )

آدرس: تهران – ضلع شمالی پارک شهر – خیابان شهید فیاض بخش
تلفن : ۴ -۶۶۷۲۲۵۶۱
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز

دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت

آدرس: تهران – بالاتر از میدان تجریش ، خیابان فنا خسرو ( ثبت سابق )
تلفن : ۲۲۷۲۷۴۶۹ – ۲۲۷۲۷۴۷۰

دادسرای ناحیه ۱ شمیران

آدرس: تهران – خیابان شریعتی – پل صدر ، خیابان الهیه – پلاک ۲
ضابطین دادسرا : آگاهی شمیرانات و کلانتری های ۱۰۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۶۳ و ۱۶۴ دعاوی کیفری (شکایات) منطقه ۱ تهران
تلفن : ۲۲۰۰۰۴۳۸ – ۲۲۰۰۹۰۴۴ – ۲۲۶۰۶۶۶۴ و ۸۱- ۲۲۰۰۷۳۷۹

دادسرای ناحیه ۲ سعادت آباد

آدرس: تهران – سعادت آباد – خیابان شهید فرحزادی – خیابان کوهستان – خیابان امام صادق – خیابان درختی اول
ضابطین دادسرا : آگاهی شمال غرب تهران و کلانتریهای ۱۶۳ و ۱۱۸ و ۱۳۴ و ۱۳۷ و ۱۳۹ دعاوی کیفری (شکایات) منطقه ۲ تهران
تلفن : ۲۲۰۸۴۰۷۴ – ۲۲۰۸۴۰۶۷ – ۲۲۰۸۵۹۸۰

دادسرای ناحیه ۳ ونک

آدرس: تهران – میدان ونک – ابتدای خیابان ملاصدرا – خیابان پردیس ، نبش کوچه زاینده رود شرقی – پلاک ۵۹
ضابطین دادسرا : کلانتریهای ۱۰۳ و ۱۲۴ و ۱۴۵ دعاوی کیفری (شکایات) منطقه ۳ تهران
تلفن : ۸۸۸۸۱۷۲۲ – ۸۸۸۸۱۷۲۴ – ۸۸۸۸۳۴۳۴

دادسرای ناحیه ۴ رسالت

آدرس: تهران – حکیمیه – بلوار بهار – خیابان نشوه (سازمان آب) – کوچه امام حسین (ع)
ضابطین دادسرا : آگاهی شمال شرق تهران و کلانتریهای ۱۰۲ و ۱۲۰ و ۱۲۶ و ۱۳۶ و ۱۴۴ و ۱۶۴ دعاوی کیفری (شکایات) منطقه ۴ تهران
تلفن : ۷۷۳۱۱۲۴۷ -۷۷۳۱۱۲۴۵ – ۷۷۳۱۱۵۹۴ – ۷۷۳۱۱۲۵۸

دادسرای ناحیه ۵ صادقیه

آدرس: تهران – بلوار سیمون بولیوار – بلوار انصارالمهدی – روبروی دانشگاه سما
ضابطین دادسرا : آگاهی شمال غرب تهران و کلانتریهای ۱۳۳ و ۱۳۵ و ۱۳۸ و ۱۴۰ و ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۶ و ۲۰۹ دعاوی کیفری (شکایات) مناطق ۲۲ و ۵ تهران
تلفن: 44092993

دادسرای ناحیه ۶ خارک

آدرس: تهران – خیابان مفتح – پایین تر از میدان هفت تیر – انتهای خیابان شهید شیرودی
ضابطین دادسرا : پایگاه سوم آگاهی و پایگاه سوم اطلاعات و کلانتریهای ۱۲۵ و ۱۴۸ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ دعاوی کیفری (شکایات) منطقه ۶ تهران
تلفن : ۸۶۰۷۳۸۹۸ – ۸۶۰۷۳۱۷۹ – ۸۶۰۷۳۱۵۳ – ۸۶۰۷۳۵۶۳ – ۸۶۰۷۳۵۹۳ – ۸۶۰۷۳۱۷۶

دادسرای ناحیه ۷ سید خندان ( امور مربوط به شهرداریها )

آدرس: تهران – خیابان شهید مطهری – خیابان شهید علی اکبری
دعاوی کیفری (شکایات) منطقه ۷ تهران
تلفن : ۸۶۱۲۱۶۴۵ – ۸۶۱۲۱۶۴۸ – ۸۶۱۲۱۶۷۵ – ۸۶۱۲۱۶۹۳

دادسرای ناحیه ۸ مجیدیه

آدرس: تهران – اتوبان رسالت – خیابان عثنی عشری – نبش کوچه موسوی
ضابطین دادسرا : آگاهی شمال شرق تهران و کلانتریهای ۱۴۷ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۹۰ و ۲۱۰ دعاوی کیفری (شکایات) مناطق ۱۳ و ۸ تهران
تلفن : ۲۲۵۲۷۳۹۷ – ۲۲۵۲۷۰۴۸ – ۲۲۵۲۸۴۱۰ – ۲۲۵۲۸۰۵۹ – ۲۲۵۲۷۵۶۹ – ۲۲۵۲۷۸۶۱ – ۲۲۵۲۸۷۳۱ -۲۲۵۲۸۳۶۴ – ۲۲۵۲۷۵۹۶

دادسرای ناحیه ۹ فرودگاه

آدرس: تهران – فرودگاه مهرآباد – جنب گمرک
ضابطین دادسرا : پلیس فرودگاه مهرآباد و پلیس امنیت ناجا و تمامی کلانتریهای شهر تهران
تلفن : ۶۶۸۸۶۹۰۰ و ۴۴۶۷۱۱۲

دادسرای ناحیه ۱۰ هاشمی

آدرس: تهران – تقاطع خیابان جیحون و دامپزشکی
ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و کلانتریهای ۱۵۴ و ۱۰۸ و ۱۱۱ و ۱۱۹ و ۱۵۰ دعاوی کیفری (شکایات) مناطق ۲۱ و ۱۰ و ۹
تلفن : ۶۵۸۸۶۲۳۲ – ۶۵۸۶۲۰۱۷ – ۶۵۸۶۲۰۱۳ – ۶۵۸۶۲۰۴۵ – ۶۵۸۶۲۰۲۸

دادسرای ناحیه ۱۱ ولی عصر ( عج )

آدرس: تهران – خیابان ولی عصر (عج) ، میدان منیریه
ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و کلانتریهای ۱۱۲ و ۱۱۵ و ۱۲۹ دعاوی کیفری (شکایات) منطقه ۱۱ تهران
تلفن : ۲ – ۵۵۳۷۵۷۵۰

دادسرای ناحیه ۱۲ ( امام خمینی )

آدرس: تهران – خیابان خیام – ضلع شمالی پارک شهر – خیابان شهید فیاض بخش
ضابطین دادسرا : پایگاه هفتم و هشتم آگاهی و کلانتریهای ۱۰۹ و ۱۱۳ و ۱۱۶ دعاوی کیفری (شکایات) منطقه ۱۲ تهران
تلفن : ۴ – ۶۶۷۲۲۵۶۱

دادسرای ناحیه ۱۴ شهید محلاتی

آدرس: تهران – اتوبان شهید محلاتی – خیابان شهید ده حقی – بلوار کوثر – جنب بازار گل شهید محلاتی
ضابطین دادسرا : پایگاه ششم آگاهی و کلانتریهای ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۹ و ۱۱۰ و ۱۱۴ و ۱۳۲ و ۱۵۶ و ۱۵۷ دعاوی کیفری (شکایات) مناطق ۱۵ و ۱۴ تهران
تلفن : ۳۶۳۱۹۶۴۸ – ۳۶۳۱۹۵۶۹ – ۳۶۳۱۹۵۲۵ – ۳۶۳۱۹۶۵۱ – ۳۶۳۱۹۶۷۸ – ۳۶۳۱۹۶۷۶

دادسرای ناحیه ۱۶ بعثت

آدرس: تهران – ضلع شمالی ترمینال جنوب
ضابطین دادسرا : پایگاه هفتم و هشتم آگاهی و کلانتریهای ۱۱۷ و ۱۳۰ و ۱۵۲ و ۱۶۰ و ۲۰۸ دعاوی کیفری (شکایات) مناطق ۱۹ و ۱۶ تهران
تلفن : ۵ – ۵۵۳۲۱۵۲۰

دادسرای ناحیه ۱۸ شهید مطهری

آدرس: تهران – جاده ساوه – چهارراه یافت آباد – بلوار معلم – بعد از میدان معلم نبش خیابان آقایی– پلاک ۲۱۶
ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و پایگاه بسیج ابوذر و کلانتریهای ۱۶۹ و ۱۵۳ و ۱۵۱ و ۱۴۹ دعاوی کیفری (شکایات) مناطق ۱۸ و ۱۷ تهران
تلفن : ۷۳ – ۶۶۲۲۴۴۶۹

دادسرای ناحیه ۱۹ ( ویژه جرایم پزشکی و دارویی )

آدرس: تهران – سیدخندان – خیابان دبستان – انتهای کوچه آریا محمودی
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای تهران و آگاهی مرکز
تلفن : ۹_۸۶۰۱۱۰۰۲ – ۸۸۴۶۸۵۷۱ – ۸۸۴۶۸۵۹۳

دادسرای ناحیه ۲۰ انقلاب

آدرس: تهران – خیابان شریعتی – نبش خیابان معلم
تلفن : ۵ – ۸۸۴۱۵۱۱

دادسرای ناحیه ۲۱ ( ویژه ارشاد )

آدرس: تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان احمد قصیر – جنب بیمارستان آسیا
ضابطین دادسرا : اداره کل اجتماعی ناجا ی تهران بزرگ و پایگاههای اول تا دهم اطلاعات و آگاهی و کلانتریهای ۱۵۴ و ۱۴۳ و ۱۰۵ و ۱۲۴
تلفن : ۷۳ – ۸۸۷۳۲۱۶۷

دادسرای ناحیه ۲۲ ( ویژه امور اقتصادی )

آدرس: تهران – خیابان انقلاب – خیابان گارگر شمالی – خیابان فرصت شیرازی – کوچه مستعلی
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز
تلفن : ۶۶۵۹۳۴۰۱ و ۳ – ۶۶۵۷۵۸۶۰

دادسرای ناحیه ۲۳ ( امور نیابت )

آدرس: تهران – ضلع شمالی پارک شهر – خیابان شهید فیاض بخش
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز
تلفن : ۶۶۷۲۰۴۲۲ و ۶۶۷۲۰۴۹۹ و ۶۶۷۲۰۰۸۸ و ۴ -۶۶۷۲۲۵۶

دادسرای ناحیه ۲۴ ( ویژه مبارزه با قاچاق و ارز )

آدرس: تهران – خیابان شریعتی – نبش معلم
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز
تلفن : ۵ – ۸۸۴۱۵۱۱۱

دادسرای ناحیه ۲۵ ( امور سرپرستی )

آدرس: تهران – خیابان سئول – تقاطع رشید یاسمی – نبش خیابان مهتاب
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز
تلفن : ۸۸۶۲۷۵۱۵

دادسرای ناحیه ۲۶ ( بومهن )

آدرس: بومهن – بلوار امام خمینی ( ره ) ، جنب کلانتری ۲۰۶
تلفن : ۷۶۲۲۹۹۶۶

دادسرای ناحیه ۲۷ و 34 ( امور جنایی )

آدرس: تهران – سه راه آذری – خیابان جرجانی – پلاک ۲۰
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز
تلفن : ۶ – ۶۶۶۴۰۶۲۰

دادسرای ناحیه ۲۸ ( ویژه کارکنان دولت و مطبوعات و رسانه ها )

آدرس: تهران – میدان پانزده خرداد – دادسرای مرکز – طبقه سوم
تلفن : ۳۳۱۱۱۹۱۹ – ۳۵۰۵۱۱۱۱

دادسرای نا حیه ۲۹ ( ویژه نوجوانان )

آدرس: تهران – اتوبان کرج – نرسیده به عوارضی قدیم – خیابان آزادگان – پلاک ۱۴۴
ضابطین دادسرا : تمامی کلانتریهای شهر تهران و آگاهی مرکز
تلفن : ۸ – ۴۴۰۶۴۴۶۷

دادسرای ناحیه ۳۰ (ویژه امور بین الملل)

آدرس: تهران میدان ۱۵ خرداد مستقر در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز
ضابطین دادسرا :تمام کلانتریهای شهر تهران و اگاهی مرکز

دادسرای ناحیه ۳۱ ( جرایم رایانه ای )

آدرس: تهران – خیابان شریعتی – بالاتر از چهارراه طالقانی – نرسیده به بهار شیراز – نبش کوچه فرهاد ۲
تلفن : ۶ – ۷۷۵۱۲۰۳۴

دادسرای ناحیه ۳۲ ( راهور )

آدرس: تهران – خیابان آزادی – خیابان رودکی – ضلع جنوبی ساختمان راهنمایی و رانندگی – کوچه شهید فرج اللهی
تلفن : ۶۶۳۲۵۵۲۷ و ۶۶۴۳۶۰۲۹

دادسرای ناحیه ۳۶ ( جرایم پولی و بانکی)

آدرس: خیابان خیام ساختمان قدیم تجدید نظر تهران
نلفن: 39913070

دادسرای امنیت ( مستقر در زندان اوین )

آدرس: تهران – اتوبان چمران – خیابان شهید کچویی – زندان اوین
تلفن : ۲۲۴۳۲۶۶۷

مجتمع قضائی امام خمینی ( مرکزی ) حوزه ریاست کل دادگستری استان تهران

آدرس: خیابان ۱۵ خرداد , نبش خیابان داور
تلفن: ۳-۳۳۹۱۲۹۸۳- ۳۳۱۱۱۴۰۲-۳۳۹۱۷۰۰۱- ۳-۳۳۹۹۱۲۴۱۰-۳۳۹۰۰۹۷۳
فاکس: -۳۳۹۱۰۹۲۹- ۳۳۹۶۴۷۴۴-۵۵۶۴۹۳۰۰

حوزه ریاست دادگاه های عمومی و انقلاب تهران

آدرس: تهران – خیابان سپهبد قرنی ، نبش خیابان سمیه ، مجتمع قضایی شهید بهشتی ، طبقه ۴
تلفن : ۸۸۸۹۸۰۴۴

دادسرای جرایم رایانه ای تهران

آدرس: تهران – فلکه دوم صادقیه – خیابان آیت الله کاشانی – بلوار ابوذر – نبش بوستان دوم

مجتمع قضائی ( دادسرا و دادگاه ) عدالت ( مجتمع الکترونیکی ) دعاوی حقوقی منطقه ۱ تهران دعاوی کیفری منطقه ۱ تهران

آدرس: میدان تجریش , انتهای خیابان فنا خسرو ( ثبت سابق ) , پلاک ۷۳
تلفن مجتمع قضائی عدالت : ۲۲۷۲۷۴۶۲ و ۵ – ۲۲۷۲۷۴۸۰

مجتمع قضائی ( دادگاه ) شهید بهشتی ( حقوقی ) دعاوی حقوقی مناطق ۱۲ و ۱۱ و ۶ و ۲ تهران

آدرس: میدان فردوسی , خیابان سپهبد قرنی , تقاطع سمیه
تلفن: ۹- ۸۸۸۹۵۹۹۴ و ۸۸۸۹۲۸۴۳ و ۸۸۸۹۸۰۰۵ فاکس ۸۸۸۹۸۰۰۸

مجتمع قضائی ( دادسرا و دادگاه ) شهید صدر ( حقوقی ) - دعاوی حقوقی مناطق ۷ و ۳ تهران دعاوی خانواده منطقه ۷ تهران

آدرس: تهران – خیابان شیخ بهائی – بالاتر از میدان شیخ بهائی – خیابان دوازده متری اول
تلفن: ۸۸۷۵۹۷۸۲ و ۸۸۷۵۹۷۸۰ و ۳۰-۸۸۷۵۰۰۲۱

مجتمع قضائی ( دادسرا و دادگاه ) شهید محلاتی ( حقوقی و کیفری ) - دعاوی حقوقی مناطق ۱۵ و ۱۴ تهران دعاوی کیفری مناطق ۱۵ و ۱۴ تهران

آدرس: تهران – اتوبان شهید محلاتی – خیابان شهید ده حقی – بلوار کوثر – جنب بازار گل شهید محلاتی
تلفن: ۳۶۳۱۹۶۴۸ – ۳۶۳۱۹۵۶۹ – ۳۶۳۱۹۵۲۵ – ۳۶۳۱۹۶۵۱ – ۳۶۳۱۹۶۷۸ – ۳۶۳۱۹۶۷۶

مجتمع قضائی ( دادسرا و دادگاه ) مفتح ( حقوقی ) - دعاوی حقوقی مناطق ۲۲ و ۲۱ و ۵ تهران دعاوی خانواده مناطق ۲۲ و ۲۱ و ۹ و ۵ تهران

آدرس: تهران – شهر زیبا – خیابان مخابرات – پشت کانون اصلاح وتربیت
تلفن: ۸ – ۴۴۳۳۹۷۰۰

مجتمع قضائی ( دادسرا ) ولیعصر ( عج ) ( کیفری ) - دعاوی کیفری مناطق ۱۲ و ۱۱ تهران

آدرس:‌ ضلع جنوبی پارک شهر , خیابان بهشت , ساختمان روزنامه رسمی کشور
تلفن: ۴-۵۵۶۰۲۰۵۰ و ۹-۵۵۶۰۴۰۹۵ و ۵۵۶۳۸۶۱۴ و فکس: ۵۵۶۳۷۷۲۱

مجتمع قضائی ( دادسرا ) قدوسی ( کیفری ) - دعاوی کیفری مناطق ۷ و ۶ و ۳ تهران

آدرس: تهران – خیابان شهید مفتح – پایین تر از میدان هفت تیر – انتهای خیابان شهید شیرودی
تلفن: ۸۶۰۷۳۱۱۷ – ۸۶۰۷۳۱۶۸ – ۸۶۰۷۳۱۹۲ – ۸۶۰۷۳۱۴۶ – ۸۶۰۷۳۹۸۶ – ۸۶۰۷۳۱۲۳

مجتمع قضائی ( دادسرا و دادگاه ) شهید مدرس ( کیفری ) - دعاوی حقوقی مناطق ۱۳ و ۸ و ۴ تهران

آدرس: تهران – حکیمیه – بلوار بهار – خیابان نشوه (سازمان آب) – کوچه امام حسین (ع)
صلاحیت رسیدگی : دعاوی حقوقی مناطق ۱۳ و ۸ تهران دعاوی کیفری منطقه ۴، ۸ و ۱۳ تهران
تلفن: ۷۷۳۱۱۲۴۷ – ۷۷۳۱۱۲۴۵ – ۷۷۳۱۱۵۹۴ – ۷۷۳۱۱۲۵۸

مجتمع قضائی ( دادسرا و دادگاه ) بعثت ( کیفری-حقوقی ) - دعاوی حقوقی مناطق ۱۹ و ۱۶ تهران دعاوی کیفری مناطق ۱۹ و ۱۶ تهران

آدرس: تهران – ضلع شمالی ترمینال جنوب
تلفن: ۵۵۶۶۲۲۷۶- ۵۵۶۵۲۸۱۲-۵۵۶۶۷۵۳۸- ۵-۵۵۳۲۱۵۲۰ و ۹-۵۵۳۱۱۷۹۶ و ۳-۵۵۳۲۵۱۸۰

مجتمع قضائی ( دادسرا ) قدس ( کیفری ) - دعاوی کیفری مناطق ۲۲ و ۲۱ و ۱۰ و ۹ و ۵ و ۲ تهران

آدرس: تهران – بلوار سیمون بولیوار – بلوار انصار المهدی -روبروی دانشگاه سماء
تلفن: ۴۴۳۷۰۲۸۲

مجتمع قضائی شهید فهمیده ( ویژه کیفری اطفال ) - دعاوی کیفری اطفال کل شهر تهران

آدرس: تهران – اول اتوبان تهران کرج – نرسیده – به عوارضی قدیم – خیابان آزادگان – پلاک۱۴۴
تلفن: ۸- ۴۴۰۶۴۴۶۷

مجتمع قضائی ( دادگاه ) شهید باهنر ( رسالت ) ( حقوقی و خانوادگی ) - دعاوی حقوقی مناطق ۸ و ۴ تهران دعاوی خانواده مناطق ۱۳ و ۸ و ۴ تهران

آدرس: تهران پارس , بزرگراه شهید باقری , تقاطع شهید باقری و خیابان شهید عباس پور ( وفادار ) , نرسیده به فلکه چهارم تهرانپارس
تلفن: ۹-۷۷۰۵۵۶۳۰

مجتمع قضائی ارشاد ( کیفری )

آدرس: مجتمع قضائی ارشاد خیابان شهید بهشتی , ابتدای خیابان احمد قصیر , جنب بیمارستان آسیا
تلفن: ۷۴-۸۸۷۳۲۱۶۹

مجتمع قضائی ( دادگاه ) خانواده ( ۱ ) – نبرد
در این مجتمع به دعاوی خانوادگی در مناطق ۱۷ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۱۲ و ۱۱ و ۱۰ شهرداری رسیدگی می شود.

آدرس: اتوبان شهید محلاتی , نبرد جنوبی- جنب آتش نشانی و شهرداری ( رو به روی بازار گل )
تلفن: ۸-۳۳۰۰۹۱۱۳ و ۳۳۰۰۴۱۴۱و ۳۳۰۰۹۱۲۹

مجتمع قضائی ( دادگاه ) خانواده ( ۲ ) – ونک - در این مجتمع به دعاوی خانوادگی در مناطق ۶ و ۳ و ۲ و ۱ شهرداری رسیدگی می شود.

آدرس: تهران – ولنجک – بلوار دانشجو – میدان یاسمن -خیابان عدالت
تلفن: ۲ – ۸۸۷۷۳۶۲۱ و ۸۸۷۹۳۶۰۳ و ۸۸۷۷۳۶۲۴ و ۸۸۸۸۲۵۷۹

مجتمع ویژه امور اقتصادی ( ۲۲ )

این دادسرا رسیدگی به جرائم و دعاوی اقتصادی کلان را برعهده دارد. در این دادسرا شعبه ۱ و ۲ و ۳ دادیاری و شعب ۲ , ۳ , ۴ , ۵ , ۶ و ۷ بازپرسی و شعبه ۲۸۷ حقوقی و شعب ۱۱۹۱ و ۱۱۹۲ و ۱۱۹۳ جزائی , شعب ۳۸ دادگاه انقلاب , شعبه ۱۱۳ کیفری استان , شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر , شعبه دیوان عالی کشور و اداره کل کاشف مستفر می باشد.
آدرس: خیابان انقلاب , حد فاصل چهارراه کالج و چهارراه ولیعصر

اداره سرپرستی دادگستری تهران

یکی از مراکز مهم دادگستری تهران اداره امور سرپرستی می باشد که وظیفه آن رسیدگی به امور محجورین ( صغار , سفیه , مجنون ) و ا موال بلاوارث است.
آدرس: خیابان کریم خان زند , ابتدای خیابان ایرانشهر شمالی
تلفن: ۸- ۸۸۸۷۵۵۸۶

مجتمع قضائی ( دادسرا و دادگاه ) شهید مطهری ( حقوقی وکیفری )

در این مجتمع دعاوی حقوقی مناطق ۱۸ و ۱۷ و ۱۰ و ۹ شهرداری تهران رسیدگی می گردد.
در این مجتمع دعاوی کیفری مناطق ۱۸ و ۱۷ شهرداری تهران رسیدگی می گردد.
در این مجتمع دعاوی خانواده منطقه ۱۸ شهرداری تهران رسیدگی می گردد.
آدرس: یافت آباد , بلوار معلم , بعد از میدان الغدیر , پلاک ۱۲۶
تلفن: ۷۳-۶۶۲۲۴۴۶۸

دادگاه ویژه شاهد

دعاوی حقوقی استان تهران دعاوی کیفری کشوری
آدرس: تهران – خیابان طالقانی – خیابان فرصت – نبش موزه شهدا
تلفن: ۳ – ۸۸۳۰۶۸۳۱

دادگاه انقلاب اسلامی تهران

دعاوی حقوقی و کیفری صالح به رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی
آدرس: تهران – خیابان شریعتی – خیابان معلم
تلفن: ۸۸۴۳۳۷۹۱ و ۱۵ – ۸۸۴۱۵۱۱۱

نشانی دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری و خانواده و مجتمع قضایی و ادارات مربوطه در شهرستان های استان تهران

دادگاه عمومی بخش فشافویه

آدرس: حسن آباد – جاده قدیم تهران قم – بلوار امام خمینی (ره) – بلوار امام رضا (ع) – خیابان زند کریم خانی
تلفن: 02156224099

دادگاه عمومی بخش لواسانات

لواسان کوچک – بلوار امام خمینی (ره)- ابتدای احمد آباد
آدرس: لواسان کوچک – بلوار امام خمینی (ره) - ابتدای احمد آباد

دادگستری قرچک

آدرس: قرچک – میدان امام خمینی (ره) – خیابان دانشگاه پیام نور – نبش میدان طلائیه

دادسرای عمومی و انقلاب قرچک

آدرس: قرچک – ابتدای ۲۴ متری زیباشهر

دادگستری پیشوا

آدرس: پیشوا – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان کارگر – جنب دبیرستان شهید مطهری

دادسرای عمومی و انقلاب پیشوا

آدرس: پیشوا – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان کارگر – جنب دبیرستان شهید مطهری

دادگستری پاکدشت

آدرس: پاکدشت – بلوار امام رضا (ع) – میدان معلم – جنب مصلا

دادسرای عمومی و انقلاب پاکدشت

آدرس: پاکدشت – خیابان امام رضا (ع) – بلوار شهید رحیمی – جنب پارک معلم
تلفن: 36045417

دادگستری و دادسرای عمومی پردیس

آدرس: بومهن – بلوار امام خمینی (ره) – جنب آتش نشانی و فرماندهی انتظامی
تلفن: 76256100

دادگستری بهارستان

آدرس: جاده ساوه – نسیم شهر – میدان هفت تیر – اول بلوار خیر آباد – خیابان دادگستری

دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان

آدرس: جاده ساوه – شهرک گلستان – ابتدای فلکه دوم

دادگستری و دادسرای رباط کریم

آدرس: رباط کریم – داودیه – بلوار آزادگان – خیابان دادگستری

دادگستری شهر ری

آدرس: شهر ری – میدان هادی ساعی – جنب شهرداری

دادسرای شهر ری

آدرس: شهر ری – میدان هادی ساعی – جنب دادگستری

دادگستری دماوند

آدرس: دماوند – گیلاوند – میدان اصلی – به سمت دماوند – جلوتر از شهرک جیلارد

دادسرای عمومی و انقلاب دماوند

آدرس: دماوند – گیلاوند – بلوار شهید بهشتی – جیلارد – روبروی امامزاده محمد
تلفن: 76320020

دادگستری دادسرای فیروزکوه

آدرس: فیروزکوه – خیابان فرمانداری – خیابان ادارات (سایت اداری) – جنب اداره ثبت احوال

دادگستری ورامین

آدرس: ورامین – خیابان شهید باهنر – میدان امام حسین (ع)

دادسرای ورامین

آدرس: ورامین – میدان امام حسین (ع) – بلوار شهید بهشتی – ابتدای خیابان معلم – سمت راست
تلفن: 36264000

دادگستری دادسرای اسلامشهر

آدرس: اسلامشهر – میدان نماز – خیابان شهید صیاد شیرازی
تلفن: 56345051

دادگستری شهریار

آدرس: شهریار – شهرک اداری اندیشه

دادسرای عمومی و انقلاب شهریار

آدرس: شهریار – شهرک اداری اندیشه

دفاتر خدمات قضایی

دفتر خدمات الکترونیک قضایی خیابان انقلاب

آدرس: تهران - بین چهارراه ولیعصر و پل حافظ - بن بست سعید
تلفن: 63972033

دفتر خدمات الکترونیک قضایی خیابان کارگر جنوبی

آدرس: بین خیابان جمهوری و آذربایجان - پلاک 830
تلفن: 66914921 - 66914922

دفتر خدمات قضایی فلکه دوم صادقیه - اباذر

آدرس: بلوار آیت الله کاشانی ( غرب به شرق اتوبان حکیم ) - بلوار اباذر - نبش خیابان شهید شالی - پایین تر از دادسرای ناحیه 5 - پلاک 9 - طبقه دوم - واحد 3
تلفن: 44049724 - 44059098

دفتر خدمات قضایی کاشانی

آدرس: تهران - خیابان آیت الله کاشانی - روبروی پمپ بنزین - ساختمان گلزار - طبقه دوم - واحد 5
تلفن: 44051137

دفتر خدمات قضایی بهبودی

آدرس: تهران - خیایبان آزادی - ایستگاه مترو شادمان - تقاطع بهبودی و آزادی - ابتدای خیابان بهبودی - پلاک 2 - طبقه دوم - واحد غربی
تلفن: 66157282 - 66157110

دفتر خدمات قضایی جنت آباد

آدرس: خیابان کاشانی - خیابان جنت آباد جنوبی - نبش کوچه چهارم - پلاک 51 - طبقه دوم - واحد 2
تلفن: 44494112 - 44890348

دفتر خدمات الکترونیک قضایی یاخچی آباد

آدرس: یاخچی آباد - خیابان بهمنیار ( نرسیده به بیمارستان مفرح ) - پلاک 311 - طبقه همکف
تلفن: 55315873 _ 55315865

دفتر خدمات الکترونیک قضایی تهرانپارس

آدرس: فلکه دوم تهرانپارس - خیابان فرجام - ضلع شمال غرب تقاطع شهید باقری - پلاک 143 - طبقه دوم - واحد سمت راست
تلفن: 77882646

دفتر خدمات قضایی مهرآباد جنوبی

آدرس: خیابان 45 متری زرند - میدان بوتان - روبروی درمانگاه مشیری - پلاک 81 - طبقه سوم - واحد 10
تلفن: 66608255 - 66698779

دفتر خدمات قضایی ونک

آدرس: میدان ونک - بین گاندی شمالی و جهان کودک - ساختمان ونک - پلاک 59 - طبقه همکف - واحد 1
تلفن: 88205902 - 88205901

دفتر خدمات قضایی شهرک غرب

آدرس: شهرک غرب - بلوار فرحزادی - خیابان طاهرخانی - پلاک 28 - طبقه اول
تلفن: 22095720 - 22078854

دفتر خدمات قضایی کارگر جنوبی

آدرس: خیابان کارگر جنوبی - بین خیابان آذربایجان و خیابان پاستور - نبش کوچه سرو - پلاک 738 - طبقه دوم
تلفن: 66439522 - 66561359

خدمات قضایی سعادت آباد

آدرس: سعادت آباد - میدان کاج - سرو شرقی - ساختمان بانک ایران زمین - طبقه 3
تلفن: 22068764

دفتر خدمات قضایی شرفی اصفهانی

آدرس: اشرفی اصفهانی - نرسیده به پونک - کوچه گلزار سوم - پلاک 1 - واحد یک - طبقه همکف
تلفن: 44499925 - 44499935 - 44499965

دفتر خدمات قضایی فرجام

آدرس: نارمک - خیابان فرجام شرقی - چهار راه ولیعصر - پلاک 538 - واحد2
تلفن: 77457192 - 77278713

دفتر خدمات قضایی شهید بهشتی

آدرس: خیابان شهید بهشتی - نرسیده به قائم مقام و سرافراز - پلاک 396 - واحد 1
تلفن: 88731289 - 88506000

دفتر خدمات قضایی تهرانپارس

آدرس: تهرانپارس - خیابان جشنواره – بعد از چهارراه سیدالشهدا- پلاک 160 – طبقه اول
تلفن: 77338403

دفتر خدمات قضایی پل سید خندان

آدرس: پل سید خندان - تقاطع خواجه عبدالله انصاری و تبوذر غفاری - پلاک 50
تلفن: 22851040 - 22849998

دفتر خدمات قضایی کلاهدوز ( دولت )

آدرس: خیابان کلاهدوز ( دولت ) - بین بلوار کاوه و چهارراه قنات - نبش مطهری - پلاک 291 - طبقه همکف شرقی
تلفن: 22773569 - 22773586

دفتر خدمات قضایی شهرک غرب

آدرس: شهرک غرب - بلوار فرحزادی - بعد از پل نیایش - گلستان دوم - پلاک 96 - ساختمان بانک تجارت - طبقه چهارم - واحد 11
تلفن: 22143549

دفتر خدمات قضایی بلوار فردوس

آدرس: اتوبان ستاری - بلوار فردوس شرق - بین سلیمی و مالکی - جنب باشگاه مخابرات - پلاک 192 - طبقه اول
تلفن: 44005081 و 44005082

دفتر خدمات قضایی چیذر

آدرس: شمیران - چیذر - ابتدای خیابان برادران سلیمانی شرقی ( حکمت ) - نرسیده به کوچه فریبا - بعد از بانک ملت - ساختمان پارس - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 7
تلفن: 8 - 22241535

دفتر خدمات قضایی شهران

آدرس: شهران - میدان الغدیر - خیابان شهرک شهدا - بن بست دوم - پلاک 17
تلفن: 44362280

دفتر خدمات قضایی نازی آباد

آدرس: نازی آباد - یاخچی آباد - خیابان بهمنیار - خیابان آموزگار - پلاک 81
تلفن: 55531637

دفتر خدمات قضایی خیابان دماوند

آدرس: خیابان دماوند - بین ایستگاه فرودگاه و فتحنائی - مقابل خیابان غفاری نسب - پلاک 1215 - واحد 2
تلفن: 77567958 - 77567889

دفتر خدمات قضایی سهروردی

آدرس: خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر - پلاک 68
تلفن: 88525608

دفتر خدمات قضایی فردوسی

آدرس: خیابان شهید سپهبد قرنی - خیابان سمیه غربی - رو بروی مجتمع بهشتی - پلاک 226 - طبقه همکف
تلفن: 88949273 - 88914648

دفتر خدمات قضایی فردوسی

آدرس: خیابان قرنی - خیابان سمیه غربی - بعد از مجتمع شهید بهشتی - نرسیده به خیابان استاد نجات اللهی ( ویلا ) - پلاک 217 - واحد یک
تلفن: 88916290

دفتر خدمات قضایی یوسف آباد

آدرس: یوسف آباد - بین خیابان 9 و خیابان 11 - پلاک 51 - طبقه اول شرقی
تلفن: 88482564 - 88482510

دفتر خدمات قضایی پیکان شهر

آدرس: اتوبان تهران / کرج - پیکان شهر - آزادشهر - جنب مسجد خاتم الانبیاء - پلاک 133
تلفن: 44190448

دفتر خدمات قضایی پیروزی - نبرد

آدرس: خیابان پیروزی - خیابان نبرد شمالی - نبش چهار راه نبی اکرم - ابتدای ائمه اطهار - طبقه فوقانی داروخانه ابیانه - پلاک 335
تلفن: 33079931 - 33079934 - 33079945

دفتر خدمات قضایی ولیعصر - پارک ساعی

آدرس: خیابان ولیعصر - مقابل پارک ساعی - نبش کوچه تختی - پلاک 2362 - طبقه دوم
تلفن: 88797905 - 88678026

دفتر خدمات قضایی ولیعصر - زعفرانیه

آدرس: خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک وی - خیابان شهید سرلشکر فلاحی - خیابان مقدس اردبیلی - بعد از تقاطع پسیان - پلاک 50 - ساختمان بانک آینده - طبقه 2 - واحد 7
تلفن: 22650232

دفتر خدمات قضایی یافت آباد

آدرس: خیابان یافت آباد - بلوار معلم - نبش خیابان عباسی - مجتمع پارسا - طبقه 3 - واحد17
تلفن: 66682325 - 66648243

دفتر خدمات قضایی المپیک

آدرس: بلوار المپیک - خیابان 27 - پلاک 18
تلفن: 44136030

دفتر خدمات قضایی میدان صنعت

آدرس: شهرک غرب - میدان صنعت - بلوار پاک نژاد - چهارراه دریا - ضلع جنوب غربی چهارراه - پلاک 190 - طبقه دوم
تلفن: 88580450 - 88580503

دفتر خدمات قضایی افسریه

آدرس: افسریه - انتهای بیست متری - بین 15 متری سوم و چهارم - پلاک 96 - طبقه اول
تلفن: 88580450 - 88580503

دفتر خدمات قضایی تهرانسر

آدرس: تهرانسر - تهرانسر بلوار گلها بلوار لاله پلاک 45
تلفن: 44560432

دفتر خدمات قضایی قزوین

آدرس: خیابان قزوین - خیابان سبحانی - نبش خیابان ربیعی - پلاک 85
تلفن: 55783428

دفتر خدمات قضایی ملاصدرا

آدرس: میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان پردیس - تقاطع زاینده رود شرقی - پلاک 16 - واحد 2
تلفن: 88659547

دفتر خدمات قضایی جمالزاده

آدرس: خیابان جمالزاده - بین چهارراه نصرت و بلوار کشاورز - پلاک 386 - واحد 8
تلفن: 66561851

دفتر خدمات قضایی مرزداران

آدرس: بلوار مرزداران - روبروی خیابان سپهر - جنب داروخانه - پلاک 152 - طبقه همکف
تلفن: 44241824 - 44230761

دفتر خدمات قضایی بلوار معلم

آدرس: یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به اداره گذر نامه - نبش سه راه زندیه - ساختمان بنفشه - پلاک 106 - طبقه اول واحد 2
تلفن: 66218335

دفتر خدمات قضایی گاندی

آدرس: خیابان گاندی جنوبی - پایین تر از بزرگراه همت - نبش خیابان پالیزوانی ( خیابان هفتم ) - پلاک 23
تلفن: 88775142

دفتر خدمات قضایی سهروردی

آدرس: پل سیدخندان - ابتدای خیابان سهروردی شمالی - بعد از خیابان ابن یمین - روبروی برج بهشت - پلاک 636 - طبقه دوم - واحد 5
تلفن: 86031624 - 86031621

دفتر خدمات قضایی تجریش

آدرس: میدان تجریش - خیابان شهید فنا خسرو - روبروی سازمان آب و فاضلاب شمیرانات - پلاک 21 واحد 2
تلفن: 22709552

دفتر خدمات قضایی پیروزی - چهارصد دستگاه

آدرس: خیابان پیروزی - ایستگاه چهارصد دستگاه - جنب بانک رفاه کارگران
تلفن: 33348686

دفتر خدمات قضایی خیابان آزادی

آدرس: میدان آزادی - اول خیابان آزادی - جنب پمپ بنزین - ساختمان شماره 808 - طبقه اول
تلفن: 66012300 - 66033171

دفتر خدمات قضایی تهرانپارس

آدرس: تهرانپارس - خیابان جشنواره - بعد از چهارراه سیدالشهدا - پلاک 160 - طبقه اول
تلفن: 77338403

دفتر خدمات قضایی دکتر شریعتی

آدرس: خیابان دکتر شریعتی - بالاتر از میرداماد - جنب ایستگاه مترو شریعتی - نبش کوچه مینا - پلاک 1232 - طبقه 5 - ساختمان نیکان
تلفن: 22263000 - 22265282

دفتر خدمات قضایی جنت آباد

آدرس: خیابان جنت آباد جنوبی - نرسیده به چهارراه لاله - ساختمان بانک سپه - پلاک 66 - طبقه4 - واحد 19
تلفن: 44495660 - 44495661 - 44432235

دفتر خدمات قضایی شهید بهشتی

آدرس: خیابان شهید بهشتی - نبش خیابان میرعماد - ساختمان گلدیس - واحد 103
تلفن: 33132949

دفتر خدمات قضایی بازار

آدرس: خیابان 15 خرداد شرقی - مقابل پست برق - نبش کوچه نمازی 64 - پلاک 8 - طبقه اول - واحد1
تلفن: 33132949

دفتر خدمات قضایی شهر ری

آدرس: شهر ری - میدان شهدای شاملو ( فرمانداری ) - بلوار کمیل - جنب مجتمع آموزشی امام حسن مجتبی - ساختمان بهار 2 - پلاک 38 - طبقه همکف
تلفن: 55930052

دفتر خدمات قضایی پاکدشت

آدرس: پاکدشت - خیابان شهید مطهری - نرسیده به میدان شهدای گمنام - نبش کوچه شقایق 9 - جنب میلاستیل - پلاک 3
تلفن: 36022512

دفتر خدمات قضایی پاکدشت

آدرس: پاکدشت - بلوار شهید رحیمی - بین مدرس 1 و 2 - روبروی فروشگاه بیست تک - جنب بنگاه بهمن پلاک 473
تلفن: 36024632

دفتر خدمات قضایی ورامین

آدرس: ورامین - جواد آباد - میدان ایثار - خیابان بهشتی - روبروی حسینیه
تلفن: 36213974

دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهریار

آدرس: شهریار - خیابان مصطفی خمینی - نرسیده به میدان حافظ - نبش کوچه شهید راهنما - پلاک 536 - طبقه دوم
تلفن: 65273005 - 65273006

دفتر خدمات الکترونیک قضایی ری

آدرس: شهر ری - خیابان ذکریای رازی - روبروی بانک گردشگری - پلاک 117 - طبقه اول
تلفن: 55967567 - 55967783

دفتر خدمات قضایی شهریار - اندیشه

آدرس: شهریار - فاز یک اندیشه - خیابان شهید دنیامالی - بین خیابان چهارم و پنجم غربی - پلاک 590 - مجتمع کیمیا - واحد 15
تلفن: 65500105

دفتر خدمات قضایی قرچک

آدرس: قرچک - خیابان اصلی قرچک ( بلوار امام خمینی ره ) - بین میدان کلانتری و خیابان تامین اجتماعی - جنب بانک تجارت - طبقه اول - واحد 2
تلفن: 36147963 - 36140547

دفتر خدمات قضایی کهریزک

آدرس: کهریزک - شهرک شهدا - بلوار شهید بهشتی - نبش کوچه حافظ - پلاک 1
تلفن: 56539854

دفتر خدمات قضایی لواسان

آدرس: لواسان - بلوار امام خمینی - بعد از دو راهی کند - جنب تمیرگاه شرق
تلفن: 021265712

دفتر خدمات قضایی رباط کریم

آدرس: رباط کریم - داوودیه - بعد از خط ریل راه آهن - نبش کوچه بوستان - جنب بانک ملی شعبه شهدا
تلفن: 56881075

دفتر خدمات قضایی باقرشهر

آدرس: کهریزک - باقرشهر - خیابان شهید رجایی ( جاده قدیم قم ) - ایستگاه یخچال - روبروی بانک صادرات - مجتمع ارغوان
تلفن: 55206337

دفتر خدمات قضایی بهارستان - نسیم شهر

آدرس: بهارستان - نسیم شهر - 30 متری بوستان - پلاک 161
تلفن: 5621835

دفتر خدمات قضایی اسلامشهر

آدرس: اسلامشهر - باغ فیض - کوچه 4 - پلاک 68
تلفن: 56354744

دفتر خدمات قضایی شهر آفتاب

آدرس: شهر آفتاب - شهرک مرتضی گرد - خیابان امام حسین - نبش کوچه ولیعصر 35 - طبقه اول
تلفن: 55194670

دفتر خدمات قضایی پردیس - بومهن

آدرس: پردیس - بومهن - بلوار امام خمینی - روبروی بانک ملت - ساختمان آقایی
تلفن: 76238615

دفتر خدمات قضایی شهریار

آدرس: شهریار - خیابان ولیعصر - میدان امام خمینی - خیابان انقلاب - مجتمع شباهنگ - پلاک 25 - طبقه سوم - واحد 7
تلفن: 65252790 - 6525280

دفتر خدمات قضایی اسلامشهر

آدرس: اسلامشهر - میدان نماز - خیابان تعاون - کوچه تعاون سوم - ساختمان مجد - طبقه دوم - واحد 125
تلفن: 40550412

دفتر خدمات قضایی ورامین

آدرس: ورامین - خیابان مسجد جامع - نبش کوچه پست - پلاک 134
تلفن: 36252929 - 36264261

دفتر خدمات قضایی فشافویه

آدرس: شهر ری - فشافویه - بلوار اصلی امام خمینی - نبش بلوار شهید شریفی - ساختمان مدائن - طبقه سوم
تلفن: 56225820

دفتر خدمات قضایی ملارد

آدرس: ملارد - سرآسیاب - نرسیده به ایستگاه معلم - بن بست شهید چمران - ساختمان سینا - پلاک 490
تلفن: 65160286

دفتر خدمات قضایی ملارد

آدرس: ملارد - سرآسیاب - خیابان بهاره شرقی - نبش بن بست دوم - ساختمان برلیان - واحد یک
تلفن: 65197011

دفتر خدمات قضایی شهر ری

آدرس: شهر ری - خیابان فدائیان اسلام - قبل از چهارراه دیلمان - روبروی کانون سمیه - پلاک 432
تلفن: 33634657

دفتر خدمات قضایی لواسان

آدرس: شمیرانات - لواسان - بلوار امام خمینی - بعد از خیابان اتحاد - نبش خیابان مسجد - پلاک 103 - طبقه اول
تلفن: 26567207 - 26569208

دفتر خدمات قضایی اسلامشهر

آدرس: اسلامشهر - بلوار بسیج - ابتدای خیابان مهدیه - مجتمع گلستان
تلفن: 56153699

دفتر خدمات قضایی شهرک گلستان

آدرس: شهرک راه آهن: منطقه 22-شهرک گلستان غربی(شهرک راه آهن)-خیابان امیرکبیر-خیابان هاشم زاده جنوبی-پلاک 9-طبقه دوم
تلفن: 44924970

شورای حل اختلاف

مجتمع شماره ۱ شورای حل اختلاف

آدرس: میدان تجریش ، خیابان دربند ، بالاتر از میدان دربند، نرسیده به میدان سربند، سمت چپ.
شماره تلفن: ۲۲۷۰۹۰۰۴ - ۲۲۷۰۹۳۹۵

مجتمع شماره ۲ شورای حل اختلاف

آدرس: بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به پل آزمایش ، خیابان ناظریان قمی، (جنب ایستگاه آتش نشانی )طبقه فوقانی میدان تره بار نصر.
شماره تلفن: ۸۸۲۴۴۰۰۵

مجتمع شماره ۳ شورای حل اختلاف

آدرس: خیابان شریعتی، نرسیده به میرداماد، خیابان گل نبی، میدان کتابی، پلاک ۳۴.
شماره تلفن: ۸۸۴۷۲۵۲۴

مجتمع شماره ۴ شورای حل اختلاف

آدرس: فلکه سوم تهرنپارس، خیابان شهید دانشور، خیابان ۲۰۲ غربی، پلاک ۲۴.
شماره تلفن: ۷۷۷۱۳۴۱۱

مجتمع شماره ۵ شورای حل اختلاف

آدرس: اکباتان، بین فاز یک و دو، جنب اوژانس ۱۱۵،شهرک عمران اکباتان.
شماره تلفن: ۴۴۶۹۴۰۰۴

مجتمع شماره 6 شورای حل اختلاف

آدرس: خیابان کارگر شمالی، جنب پمپ بنزین خیابان شهید فکوری، پلاک ۱۹۰.
شماره تلفن: ۸۸۹۹۳۳۶۴

مجتمع شماره 7 شورای حل اختلاف

آدرس: نظام آباد، خیابان آیت الله مدنی، چهارراه حسینی، روبروی کارگاه مترو، نبش کوچه یعقوبی.
شماره تلفن: ۷۷۵۸۱۱۱۷

مجتمع شماره 8 شورای حل اختلاف

آدرس: نارمک، خیابان سمنگان، پشت مسجد جامع نارمک، نبش کوچه مذهب دار.

مجتمع شماره 9 و 10 شورای حل اختلاف

آدرس: تهران - خیابان سبحانی - بین رضوان و ملاقلی - پلاک 119 (محه سلیمانی و تیموری)
شماره تلفن: ۶۶۶۴۵۰۴۳

مجتمع شماره 11 شورای حل اختلاف

آدرس: خیابان ولیعصر(عج) ، ۴ راه ولیعصر(عج)، روبروی پارک دانشجو، خ پشند.
شماره تلفن: ۶۶۴۸۳۴۰۰

مجتمع شماره 12 و 13 شورای حل اختلاف

آدرس: میدان دروازه شمیران، خیابان فخر آباد، جنب مسجد فخر آباد، شهرداری ۱۳.
شماره تلفن: ۷۷۶۴۳۳۱۳

مجتمع شماره 14 شورای حل اختلاف

آدرس: تهران - بزرگراه امام علی - بابایی - پلاک 3 - (محله آهنگران)
شماره تلفن: 33057510

مجتمع شماره 15 شورای حل اختلاف

آدرس: خیابان ۱۷ شهریور جنوبی، تقاطع منصور شرقی، مجتمع رضوان.
شماره تلفن: ۳۳۴۳۳۶۱۶

مجتمع شماره 16 شورای حل اختلاف

آدرس: بزرگراه بعثت، بعد از بیمه ایران، ضلع جنوبی پارک بعثت، خیابان شهید تقوی.
شماره تلفن: ۳۳۴۳۳۶۱۶

مجتمع شماره 17 شورای حل اختلاف

آدرس: خیابان قزوین، دوراهی قپان، روبروی پمپ گاز مجتمع قضایی شهید باهنر.
شماره تلفن: ۵۵۷۷۷۳۷۳

مجتمع شماره 18 شورای حل اختلاف

آدرس: سه راه آذری، شهرک ولیعصر(عج)، خیابان شهید برادران بهرامی، روبروی بانک صادرات، پاساژ دولتی طبقه ۲و۳.
شماره تلفن: ۶۶۲۰۱۰۳۹

مجتمع شماره 19 شورای حل اختلاف

آدرس: خانی آباد، خیابان میثاق، جنب کلانتری سابق.
شماره تلفن: ۵۵۳۰۹۰۹

مجتمع شماره 21 شورای حل اختلاف

آدرس: تهرانسر، بلوار گلها، روبروی کلانتری ۱۵۰ تهرانسر.
شماره تلفن: ۴۴۵۰۴۸۱۸

مجتمع شماره 22 شورای حل اختلاف

آدرس: کیلومتر ۱۴ اتوبان تهران کرج، شهرک پیکانشهر، بعد از مرکز بهداشت و درمان بلوک ۶۱.
شماره تلفن: ۴۴۱۸۰۹۶۷

مجتمع شماره 23 شورای حل اختلاف

آدرس: اتوبان شهید محلاتی، خیابان نبرد جنوبی، خیابان زمزم، جنب آتش نشانی، مجتمع قضایی خانواده ۱.
شماره تلفن: ۳۳۰۰۹۱۲۷

مجتمع شماره 24 شورای حل اختلاف

آدرس: فلکه چهارم تهرانپارس، نرسیده به تقاطع باهنر و باقری مجتمع قضایی باهنر.
شماره تلفن: ۷۷۰۵۵۶۴۴

مجتمع شماره 25 شورای حل اختلاف

آدرس: میدان ونک، چهارراه جهان کودک، خیابان دیدار جنوبی، کوچه سپر پلاک ۱، مجتمع شورای حل اختلاف ۲۵.
شماره تلفن: ۸۸۸۸۵۱۵۶

مجتمع شماره 26 شورای حل اختلاف

آدرس: بزرگراه تندگویان، میدان مرکزی میوه و تره بار تهران انتهای بلوار بهاران، جنب ساختمان اتحادیه صنف بار فروشان.
شماره تلفن: ۵۵۰۲۷۱۳۶

مجتمع شماره 27 شورای حل اختلاف

آدرس: تهران – خیابان حافظ – خیابان هدایت – کوچه تبلیغات اسلامی – اتحادیه صنف اصناف
شماره تلفن: 88701914 - 88701912 - 88715661

مجتمع شماره 28 شورای حل اختلاف

آدرس: تهران، منطقه 6، محله سنائی، خیابان مطهری (تخت طاووس)، بین خیابان قائم مقام فراهانی و میرزای شیرازی، پلاک 285
شماره تلفن: 88701938 – 88701912 – 88701914 و 2 – 88715661

مجتمع شماره 29 شورای حل اختلاف

آدرس: خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم (فرشی مقدم )، پلاک ۱۱۹ ، سازمان نظام پزشکی.
شماره تلفن: ۳۳۰۰۹۱۲۷

مجتمع شماره 30 شورای حل اختلاف

آدرس: تهران، منطقه 1، اوین، روبوری بازداشتگاه اوین، کوچه باغ، جنب کارواش دشت بهشت
شماره تلفن: 3 - 22357501

مجتمع شماره 31 شورای حل اختلاف

آدرس: تهران - خیابان مطهری - مقابل خیابان سنایی - پلاك 273
شماره تلفن: 88705318 - 88705190

مجتمع شماره 32 شورای حل اختلاف

آدرس: پیچ شمیران، خیابان شریعتی، انتهای خیابان بیرجند، خیابان شهید عباسی اصفهانی، پلاک 6
شماره تلفن: 9 - 77683345

مجتمع شماره 33 شورای حل اختلاف

آدرس: خیابان جمهوری، میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه، کوچه خبیر الممالک.
شماره تلفن: 2 – 77515101 - 77515100

مجتمع شماره 34 شورای حل اختلاف

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز، پلاک ۱۵۰.
شماره تلفن: ۸۸۴۹۳۲۴۲

مجتمع شماره 35 شورای حل اختلاف

آدرس: تهران - کریم خان زند - خردمند شمالی - بین کیانی و دی - (محله قائم مقام سنائی)
شماره تلفن: ۷۷۶۰۱۴۶۸

مجتمع شماره 36 و 37 شورای حل اختلاف (ویژه بانک و موسسات مالی و اعتباری)

آدرس: تهران - کریم خان زند - خردمند شمالی - بین کیانی و دی - (محله قائم مقام سنائی)
شماره تلفن: ۷۷۶۰۱۴۶۸

دفاتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی شماره 1 - طالبی

آدرس: تهران - تهران - آذربایجان - بین خیابان خوش و خیابان قصرالدشت پلاک 878 (ضلع جنوبی خیابان ) طبقه فوقانی بانک ملی
تلفن: 4 - 66876903

دفتر اسناد رسمی 2 تهران، منصور بهنیا

آدرس: تهران - تهران - خ انقلاب - خ انقلاب - ضلع شمالی -مقابل لاله زار- شماره 517
تلفن: 88829910 - 88829911

دفتر اسناد رسمی 3 تهران، محمدمهدی کیانفخر

آدرس: تهران - سعادت آباد - علامه طباطبایی جنوبی- نبش خیابان 34 شرقی- پلاک36- طبقه اول
تلفن: 88692986

دفتر اسناد رسمی 4 تهران، آزاده اشرف پور شوشتری

آدرس: تهران - خیابان امام خمینی - بین میدان حسن آباد و باسیتون - کوچه شهید علیزاده-پلاک 16
تلفن: 66493270

دفتر اسناد رسمی 5 تهران، امیر حسین وحیدی

آدرس: تهران - سعادت آباد - سعادت آباد میدان کاج سرو شرقی نرسیده به بیمارستان پارسیان شماره 39
تلفن: 22068764

دفتر اسناد رسمی 6 تهران، افشین صالحی

آدرس: تهران - بلوار میرداماد -نبش خیابان اطلسی - پلاک173 -طبقه اول غربی
تلفن: 22278326

دفتر اسناد رسمی 7 تهران، عبدالحمید پرتوی شفق

آدرس: تهران - خیابان دماوند-بعداز 30 متری نارمک-ایستگاه بلال حبشی-جنب وزارت راه-پلاک1
تلفن: 77907285

دفتر اسناد رسمی 8 تهران، نازیلا فیروز فر

آدرس: تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی- نبش خیابان سی ام- پلاک242- طبقه1
تلفن: 88722863

دفتر اسناد رسمی 9 تهران، مصطفی رفیق

آدرس: تهران - رودکی - ضلع غربی خیابان رودکی -بین خیابان امام خمینی و هاشمی - پلاک380
تلفن: 66834776

دفتر اسناد رسمی 10 تهران، سعید چراغعلی

آدرس: تهران - خیابان آزادی - بعد از خیابان خوش - روبروی دانشگاه سوره - شماره 439 -واحد
تلفن: 66936556

دفتر اسناد رسمی 11 تهران، مریم عارف نیا

آدرس: تهران - تهرانپارس - خیابان رشید نبش 156 پلاک 183 ساختمان استخرموج طلائی طبقه 4
تلفن: 77718101 - 77718102

دفتر اسناد رسمی 12 تهران، علیرضا فلسفی

آدرس: تهران - بزرگراه مدرس - بزرگراه مدرس خیابان وحید دستگردی غربی شماره 284 طبقه سوم واحد 9
تلفن: 88793974 - 88792380 - 88792292 - 88794480

دفتر اسناد رسمی 13 تهران، مژگان شهباززاده قره چشمه

آدرس: تهران - ایت اله کاشانی - خیابان آیت اله کاشانی- مقابل شهرداری منطقه 5 -پلاک430-واحد5
تلفن: 44096111

دفتر اسناد رسمی 14 تهران، پرویز معافی

آدرس: تهران - خیابان پیروزی - خیابان شکوفه - نبش خیابان عمریه -پلاک222
تلفن: 33352476 - 33786409

دفتر اسناد رسمی 15 تهران، محمدجعفر جلالی

آدرس: تهران - میدان فاطمی - خ گمنام- نبش کوچه 2/1
تلفن: 88966874 - 88950763

دفتر اسناد رسمی 16 تهران، نوشین رفیعی نژاد

آدرس: تهران - ابتدای خیابان سعدی جنوبی - روبروی کوچه مهران- پاساژ رضا پور -طبقه 2-پلاک 55
تلفن: 33914037 - 33114301

دفتر اسناد رسمی 17 تهران، مصطفی میرچی

آدرس: تهران - شهرک قدس-بلوار دریا-شکوفان 1-بهارلن 1-پ 3
تلفن: 22367953

دفتر اسناد رسمی 18 تهران، مسعود علائینی

آدرس: تهران - خیابان باهنر(نیاوران) - بین چهارراه مقدسی(مژده)و دوراهی دزاشیب-کوچه شریعتی پلاک 2 طبقه 2.
تلفن: 22740202

دفتر اسناد رسمی 19 تهران، توفیق شیشه

آدرس: تهران - خ سنایی-بالاتر از میدان سنایی-نبش خ نز ادکی( کامکار)پ 82
تلفن: 88826649 - 88301588

دفتر اسناد رسمی 20 تهران، امیر فرشاد

آدرس: تهران - خزانه فلاح بیست متری البرز روبروی مسجد البرز پ482/1
تلفن: 55708157

دفتر اسناد رسمی 21 تهران، قاسم ملکی

آدرس: تهران - خ خیام جنوبی پ358
تلفن: 55635471

دفتر اسناد رسمی 22 تهران، محمدحسین امیراحمدی

آدرس: تهران - فرمانیه - اندرزگو - نبش کوچه عبدالهی پلاک 72 واحد 18
تلفن: 22398325 - 22398356 - 22398339 - 22698596 - 22698495

دفتر اسناد رسمی 23 تهران، رامتین فرخی پندار

آدرس: تهران - ضلع شرقی خیابان قصرالدشت - نرسیده به چهارراه دامپزشکی -پلاک 633
تلفن: 66860109

دفتر اسناد رسمی 24 تهران، جواد هنرور

آدرس: تهران - خیابان حافظ - بعداز خ نوفل لوشاتو پلاک 367 طبقه 4
تلفن: 66755387 - 66755835

دفتر اسناد رسمی 25 تهران، عبدالعلی سلطانی مطلق

آدرس: تهران - میدان ونک- خیابان ملاصدرابعدازچهارراه کردستان-شماره57
تلفن: 88049394

دفتر اسناد رسمی 26 تهران، مینا حیدری

آدرس: تهران - تهرانپارس - تهرانپارس 45 متری رسالت بین رشید و تیر انداز -ظلع شمالی خیابان -پلاک 213
تلفن: 77868114 - 77881928

دفتر اسناد رسمی 27 تهران، مونا ملازم درگاهی

آدرس: تهران - نارمک - ضلع شمالغربی چهارراه سرسبز بالای قنادی گلشکر پلاک 727
تلفن: 77890915 - 77192354

دفتر اسناد رسمی 28 تهران، امیر حسن داوودیان

آدرس: تهران - شریعتی - روبروی خیابان ملک پلاک 493 طبقه اول
تلفن: 77501755 - 77645709

دفتر اسناد رسمی 29 تهران، سعید دماوندی نیا

آدرس: تهران - تقاطع میرزای شیرازی و کریمخان، بالای نشر چشمه، پلاک 111
تلفن: 88907911

دفتر اسناد رسمی 30 تهران، اکبر بیکی

آدرس: تهران - تهرانسر-بلوار لاله-روبروی سالمندان -پ 204/1
تلفن: 44523257

دفتر اسناد رسمی 31 تهران، شهرام بادسار

آدرس: تهران - یوسف آباد - یوسف آباد خیابان اسدآبادی مابین خیابان نهم و یازدهم پلاک 51 طبقه اول واحد 3
تلفن: 88480573 - 88480574

دفتر اسناد رسمی 32 تهران ، تحت کفالت : دفتر اسناد رسمی 1440 تهران

آدرس: تهران - خیابان کریم خان زند - نبش قرنی - جنب بانک تجارت - پلاک 196 - طبقه چهار
تلفن: 88835607 - 88866827

دفتر اسناد رسمی 33 تهران، محمد رضا جوشقانی

آدرس: تهران - پل تجریش- اول ولیعصر- نبش کوچه سعدی -روبروی شیرینی لادن -پلاک2
تلفن: 22712515

دفتر اسناد رسمی 34 تهران، سوسن توجه

آدرس: تهران - سعادت آباد-میدان کاج-خیابان 12- پلاک 4- طبقه اول
تلفن: 22063640

دفتر اسناد رسمی 35 تهران، فریدون شریفی مقدم

آدرس: تهران - خیابان جمالزاه شمالی- بالاتر از چهارراه نصرت- پلاک 386 طبقه اول
تلفن: 66927981 - 66926246

دفتر اسناد رسمی 36 تهران، غلامعلی بازیاری سروستانی

آدرس: تهران - خ دماوند - خ دماوند بین ایستگاه فرودگاه و فتحنایی نبش ساختمان سامان پلاک1215
تلفن: 77584352

دفتر اسناد رسمی 37 تهران، سیدمحمود حسینی دربرزی

آدرس: تهران - چهارراه پاسداران- خیابان دولت- چهارراه دلخواه- خیابان اختیاریه جنوبی- نبش کوی داروخانه- ساختمان زرین- طبقه اول- واحد یکپلاک 278
تلفن: 22544915

دفتر اسناد رسمی 38 تهران، فاطمه زمانی خرد

آدرس: تهران - جنت آباد- بعد از 4راه باغ- مقابل بانک ملی- کوچه نوری- پلاک5- طبقه3
تلفن: 44453031

دفتر اسناد رسمی 39 تهران، علیرضا پناهی

آدرس: تهران - خیابان حافظ - میدان حسن آباد جنب آتش نشانی پلاک 2
تلفن: 66707563

دفتر اسناد رسمی 40 تهران، کیوان گیتی نژاد

آدرس: تهران - پاسداران -نبش کوچه شهید برادران زمردیان_(بوستان یکم)پلاک 201 طبقه چهارم واحد سیزده
کدپستی:1664653857
تلفن: 22883195 - 22883196

دفتر اسناد رسمی 41 تهران، علی اسدزاده

آدرس: تهران - جوادیه- اول 20متری -کوچه قربانی -پلاک17
تلفن: 55651320

دفتر اسناد رسمی 42 تهران، کامران معانی

آدرس: تهران - خیابان ستارخان- سه راهی تهران ویلا -مقابل مسجد مهدی - جنب بانک ملی پلاک 506
تلفن: 66500892 - 66502869

دفتر اسناد رسمی 43 تهران، سمیه محمودی اسفنجانی

آدرس: تهران - سعادت آباد میدان کاج - مجتمع تجاری سروستان طبقه دوم واحد201
تلفن: 22060933 - 22060934

دفتر اسناد رسمی 44 تهران، غلامرضا خسرو سرشکی

آدرس: تهران - خ آفریقا -چهارراه جهان کودک- ضلع شمال غربی- پلاک 66- طبقه 3- واحد11
تلفن: 88888773

دفتر اسناد رسمی 45 تهران، علی اصغر نگهداری

آدرس: تهران - منطقه 4، محله تهرانپارس غربی، تهرانپارس، فلکه دوم، ابتدای خیابان ناهیدی ( جشنواره)، پلاک 245، طبقه همکف
تلفن: 22201397

دفتر اسناد رسمی 46 تهران، داود انصاری

آدرس: تهران - فلکه 2 صادقیه - خ آیت الله کاشانی بلوار اباذر نبش کوچه مینا ساختمان مینا پ2 واحد 3
تلفن: 44010029

دفتر اسناد رسمی 47 تهران، حمیدرضا قایمی

آدرس: تهران - خیابان سمیه- نبش فرصت- ساختمان 129- واحد 4
تلفن: 88825425

دفتر اسناد رسمی 48 تهران، علی بهشتی مقدم

آدرس: تهران - خ قایم مقام فراهانی- بین خ مطهری و بهشتی ساختمان 216ط
تلفن: 88711274

دفتر اسناد رسمی 49 تهران ، تحت کفالت : دفتر اسناد رسمی 418 تهران

آدرس: تهران - خ انقلاب - بین چهار راه درختی و پل چوبی - ضلع جنوبی خیابان -نبش کوچه اعتمادی - پلاک 238 طبقه اول واحد اول شمالی
تلفن: 77514728 - 77514729

دفتر اسناد رسمی 50 تهران، سیاوش مددی

آدرس: تهران - خیابان پاسداران - بین دشتستان 7و8- پلاک134-طبقه دوم جنوبی
تلفن: 22849009

دفتر اسناد رسمی 51 تهران، سید احمد روح الامینی، تحت کفالت : دفتر اسناد رسمی 1304 تهران

آدرس: تهران - ستارخان نرسیده به سه راه تهران ویلا خیابان باغبان پلاک 32 طبقه اول
تلفن: 22849009

دفتر اسناد رسمی 52 تهران، حمید امامی

آدرس: تهران - میرداماد- میدان مادر- نبش خیابان شاه نظری-پلاک 59-طبقه اول
تلفن: 22228557

دفتر اسناد رسمی 53 تهران، آیدا صباحی میاب

آدرس: تهران - ستارخان - ایستگاه دریان نو -جنب مکتب الصادق-ساختمان 297-طبقه اول
تلفن: 66511938

دفتر اسناد رسمی 54 تهران، شاهرخ شکوهی طرقی

آدرس: تهران - خیابان میرزای شیرازی - مقابل پمپ بنزین پلاک 114 طبقه 1 واحد 2
تلفن: 88895571 - 88934196 - 88934197

دفتر اسناد رسمی 55 تهران، ابوالقاسم الوندی

آدرس: تهران - خیابان بهبودی- بالاتر از چهارراه نصرت - طبقه فوقانی بانک ملی ایران -بعداز نصرت-پلاک564
تلفن: 66523423 - 66504575

دفتر اسناد رسمی 56 تهران، شهریار ملکی پور

آدرس: تهران - خ شهید نامجو - خ شهید نامجو روبروی کلانتری 106 سابق پلاک 993
تلفن: 77560807

دفتر اسناد رسمی 57 تهران، نادر افتخاری طرقی

آدرس: تهران - میدان هروی- خ وفامنش- مجتمع ایران زمین- واحد301
تلفن: 22942444

دفتر اسناد رسمی 58 تهران، ماندانا کریمی

آدرس: خیابان ولیعصر - پائین تر از چهارراه پارک وی،روبروی مسجد بلال،امانیه،نبش کوچه مهری،پلاک2771،طبقه همکف
تلفن: 22049910

دفتر اسناد رسمی 59 تهران، علیشیر حسینی قرالر

آدرس: خیابان وحدت اسلامی - خیابان وحدت اسلامی- بعد ازچهارراه ابو سعید- پلاک757- طبقه 1
تلفن: 55899472

دفتر اسناد رسمی 60 تهران، علیرضا امامی

آدرس: تهرانسر - بلوار اصلی- بین خیابان 22و 24- پلاک 106
تلفن: 44514277 - 44509814

دفتر اسناد رسمی 61 تهران، حکمت اله رضا خانی

آدرس: تهران - بزرگراه رسالت - پل سیدخندان نرسیده به صیادشیرازی پلاک 1268
تلفن: 88465072

دفتر اسناد رسمی 62 تهران، حمید جلالیان

آدرس: تهران - افسریه - تهران میدان بسیج - بلوار قصر فیروزه 2- اول بلوار قائم بین کوچه عطائی و طباطبائی جنب پلیس 10+ پلاک 245
تلفن: 33144963 - 33157335 - 33149500

دفتر اسناد رسمی 63 تهران، امیر فولادمهر

آدرس: تهران - میدان بهارستان -ضلع جنوب شرقی -پلاک67
تلفن: 33119127

دفتر اسناد رسمی 64 تهران، جواد صداقتی

آدرس: تهران - سعدی جنوبی- کوچه شهید علی پور-پلاک 11-پلاک67
تلفن: 33929998 - 33929997

دفتر اسناد رسمی 65 تهران، محمود یوسفیان اهری

آدرس: تهران - شهرک قدس-تقاطع بلوار پاک نژاد و دریا-ضلع شمال غربی-پ 58
تلفن: 88696267

دفتر اسناد رسمی 66 تهران، کوروش غلام زاده جدی

آدرس: تهران - خیابان کارگر جنوبی - شمال میدان رازی- نبش کوچه ربیعی طبقه فوقانی بانک رفاه -پلاک9
تلفن: 55375865 - 55375865

دفتر اسناد رسمی 67 تهران، فاطمه جوادی

آدرس: تهران - میدان فردوسی - میدان فردوسی خ سپهبد قرنی نبش سمیه کوچه صراف زاده پلاک 1
تلفن: 88316954

دفتر اسناد رسمی 68 تهران، محمدباقر حیدری

آدرس: تهران - بلوار آفریقای جنوبی جنب ورودی همت - نبش بن بست زاگرس پلاک 11
تلفن: 88654433

دفتر اسناد رسمی 69 تهران، نصیرالدین خالقی

آدرس: تهران - ونک - خیابان ملاصدرا- بین شیراز و شیخ بهایی- نبش سارا- پلاک 139
تلفن: 88046140

دفتر اسناد رسمی 70 تهران، علی کلهری

آدرس: تهران - ولی عصر - میدان ونک- خیابان ونک- پاساژ ونک- - واحد301
تلفن: 88785543 - 88676691 - 88676692

دفتر اسناد رسمی 71 تهران، علی اصغر بیات

آدرس: تهران - خیابان دماوند - میدان امام حسین - اول خ دماوند - خ شهید منتظری (ایرانمهر سابق) - نبش بلوار شهید اسدی (ابوحسین سابق ) طبقه فوقانی داروخانه ایرانمهر
تلفن: 33793071 - 33341547 - 33347297

دفتر اسناد رسمی 72 تهران، سیدمهدی طباطبایی بافقی

آدرس: تهران - فلکه دوم صادقیه - فلکه دوم صادقیه ضلع شمالشرقی پلاک 3 واحد 4فوقانی بانک تجارت
تلفن: 44213138 - 44219276 - 44232092

دفتر اسناد رسمی 73 تهران، شایسته شایسته پور

آدرس: تهران - خیابان قزوین - خیابان قلعه مرغی- نبش کوچه سیفی پلاک 74
تلفن: 55776453

دفتر اسناد رسمی 74 تهران، حامد عزیزی کلاهی

آدرس: تهران - میدان توحید - ابتدای خیابان ستارخان نبش کوچه محمدی پلاک 51 - میدان توحید -ابتدای خیابان ستارخان- نبش کوچه محمدی -پلاک 51
تلفن: 66928006 - 66422707

دفتر اسناد رسمی 75 تهران، بهین دخت کامرانی

آدرس: تهران - سهروردی - بین خیابان مطهری و بهشتی-خیابان سورنا(حسینی) کوچه تیرداد پلاک 1
تلفن: 88545462

دفتر اسناد رسمی 76 تهران، علی نفیسی فر

آدرس: تهران - خیابان سهروردی شمالی-ما بین خیابان مطهری و بهشتی-خیابان سورنا-مقابل بانک ملی
تلفن: 88752519

دفتر اسناد رسمی 77، فاطمه سبزعلی

آدرس: تهران - خیابان انقلاب - بین ویلا و کالج کوچه ابیورد پلاک 20 واحد 1
تلفن: 66769775 - 66769783

دفتر اسناد رسمی 78 تهران، رضا زندی

آدرس: تهران - جمهوری - بین پل حافظ و خیابان سی تیر کوچه شاهرخ پلاک 44
تلفن: 66714659 - 66706549

دفتر اسناد رسمی 79 تهران، مجید حسین زاده سرشکی

آدرس: تهران - ضلع شمال غربی-فلکه دوم صادقیه- خیابان گلستان یک-طبقه5
تلفن: 44071091 - 44094827

دفتر اسناد رسمی 80 تهران، یوسف رزاق پور

آدرس: تهران - منطقه 11، محله حشمت الدوله، فرمانیه، لواسانی غربی، بین آقایی و وطن پور، پلاک 142، واحد 1
تلفن: 66927360 - 66926184

دفتر اسناد رسمی 81 تهران، منصور شیخ زادگان

آدرس: تهران - تهران، منطقه 3، خیابان نلسون ماندلا شمالی، پلاک 33، ساختمان نماد الهیه، طبقه پنجم، واحد 507
تلفن: 26353627

دفتر اسناد رسمی 82 تهران، سیدشهرام شریعت پناهی

آدرس: تهران - میدان ونک - نرسیده به چهارراه جهان کودک،ساختمان 38،طبقه اول،واحد 101
تلفن: 86080185

دفتر اسناد رسمی 83 تهران، محمدامین سالاریان

آدرس: تهران - سعادت آباد - قبل از ورودی اتوبان نیایش - نبش خیابان 25 - پلاک 28 - طبقه دوم شمالی ساختمان برنا - واحد 6
تلفن: 88684950

دفتر اسناد رسمی 84 تهران، حمیدرضا نجیمی

آدرس: تهران - 15خرداد غربی جنب مخابرات ناهید 5 ساختمان سهیل ط همکف پ5
تلفن: 55808040 - 55808040

دفتر اسناد رسمی 85 تهران، نادر اسفندیاری

آدرس: تهران - شهرک اکباتان فاز 1 - بلوار نفیسی-روبروی دبیرستان عموئیان-ساختمان پویا-طبقه3-واحد 7
تلفن: 44667010 - 44667020

دفتر اسناد رسمی 86 تهران، محمد مهدی دیوانی

آدرس: تهران - میدان ونک-گاندی شمالی- نبش خیابان صانعی- ساختمان 25- طبقه1
تلفن: 88774556

دفتر اسناد رسمی 87 تهران، محمدعلی آذرمی

آدرس: تهران - شریعتی - شریعتی- بالاتر از میرداماد- روبروی پمپ بنزین- ساختمان مینا- واحد8
تلفن: 26410012

دفتر اسناد رسمی 88 تهران، ستاره جهانتاب

آدرس: تهران - شهرک ژاندارمری - بلوار مرزداران- نبش خیابان البرز- پلاک2
تلفن: 44215757

دفتر اسناد رسمی 89 تهران، سید امید آب نیکی

آدرس: تهران - میدان هفت تیر - ضلع شمالغربی . ابتدای کوچه شهیدمازندرانی . پلاک 4 طبقه اول
تلفن: 88846156 - 88837027

دفتر اسناد رسمی 90 تهران، مرتضی حفیظی محمدآبادی

آدرس: تهران - خیابان جمهوریاسلامی ضلع جنوبی خیابان نرسیده به چهارراه فروردین - پلاک 1234 طبقه اول- واحد1
تلفن: 66403286

دفتر اسناد رسمی 91 تهران، امیر حسین شکری

آدرس: تهران - بازار بزرگ - خیابان ١٥ خرداد - خیابان١٥خرداد-خیابان پامنار-مقابل کوچه مروى - کوچه حاجیها - پلاک 23 - طبقه دوم - واحد پنجم
تلفن: 33913680

دفتر اسناد رسمی 92 تهران، سیاوش قدس

آدرس: تهران - خیابان ولی عصر-ایستگاه باغ فردوس- نبش خیابان زعفرانیه-پلاک0 159 - طبقه اول
تلفن: 22734448

دفتر اسناد رسمی 93 تهران، رضا وجکانی

آدرس: تهران - خ آزادی- نبش شادمهر- روبروی شرکت زمزم- پلاک 409
تلفن: 66082077 - 66082078

دفتر اسناد رسمی 94 تهران، محمد موسوی خلخالی

آدرس: تهران - هفده شهریور جنب پل آهنگ دفتر خانه 94 تهران - خیابان 17 شهریور-زیر پل آهنگ-پلاک304
تلفن: 33559211 - 33567980

دفتر اسناد رسمی 95 تهران، محمد زمان خورشیدی پاجی

آدرس: تهران - هفده شهریور جنب پل آهنگ دفتر خانه 94 تهران - خیابان 17 شهریور-زیر پل آهنگ-پلاک304
تلفن: 33559211 - 33567980

دفتر اسناد رسمی 96 تهران، احمد محبت تمر

آدرس: تهران - خیابان کارگر شمالی-روبروی پمپ بنزین-ساختمن بانک اقتصادنوین-پلاک348-طبقه دوم-واحد104
تلفن: 66944376

دفتر اسناد رسمی 97 تهران، علی اکبر معمار

آدرس: تهران - خ انقلاب-خ روشندلان-پ 108
تلفن: 77505930

دفتر اسناد رسمی 98 تهران، سعید براتی

آدرس: تهران - خیابان مطهری - بعد از مفتح خ علی اکبری پلاک 47 طبقه اول
تلفن: 88745908 - 88518254 - 88518255

دفتر اسناد رسمی 99 تهران، حسن آرامی

آدرس: تهران - خیابان گاندی جنوبی -نبش خیابان هفتم ( پالیزبانی ) پلاک 23 واحد 3 9 -پلاک23
تلفن: 88775142 - 88872081

دفتر اسناد رسمی 100 تهران، عادل میرعلی اکبری

آدرس: تهران، منطقه 3، محله قبا، شریعتی، بالاتر از خیابان میرداماد، ساختمان زیتون، طبقه سوم
تلفن: 22851769

دفتر اسناد رسمی 101 تهران، مجید طاهری

آدرس: تهران، میدان شهداء خیابان مجاهدین اسلام - قبل از چهارراه آب سردار مقابل اداره سپاه پلاک 166
تلفن: 33511728 - 33512109

دفتر اسناد رسمی 102 تهران، عباس محبی

آدرس: تهران، خیابان فردوسی - خ سپهبد قرنی - بعد از چهاراه طالقانی- نبش کوچه شاداب پلاک12
تلفن: 88906415

دفتر اسناد رسمی 103 تهران، علی ناطقی

آدرس: تهران، خیابان جمهوری -چهارراه اسکندری -نبش کوچه جلالزاده -پلاک531
تلفن: 66948167

دفتر اسناد رسمی 104 تهران، افشین شیرازی مقدم

آدرس: تهران، تقاطع بزرگراه مدرس و افریقا -پلاک31-طبقه2
تلفن: 22046388 - 22053311

دفتر اسناد رسمی 105 تهران، امیر عباس خلیلی نژاد

آدرس: تهران، خیابان مطهری شرقی بعدازچهارراه سهروردی نبش بن بست مجیدی - -پلاک61-طبقه اول
تلفن: 88412755

دفتر اسناد رسمی 106 تهران، خسرو عباسی داکانی

آدرس: تهران، سعادت آباد - سعادت آباد -چهارراه مسجد قدس-بلوار دریا-روبروی مسجد قدس پلاک 53- طبقه همکف
تلفن: 88683751 - 88686988

دفتر اسناد رسمی 107 تهران، محمدرضا ابوفاضلیان

آدرس: تهران، افسریه- سی متری قصرفیروزه- بلوار قایم- نبش کوچه پیرحیاتی- پ334
تلفن: 33149191 - 33801088

دفتر اسناد رسمی 108 تهران، فاطمه میرزایی نژاد

آدرس: تهران، تهرانسر - بلوار اصلی - نبش بلوار لاله روبروی بانک مسکن - پلاک 176- طبقه 2
تلفن: 44525567

دفتر اسناد رسمی 109 تهران، مهدی شکوهی طرقی

آدرس: تهران، شریعتی - خیابان شریعتی - بالاتراز ظفر- پلاک1355 -طبقه2-واحد3
تلفن: 22854498

دفتر اسناد رسمی 110 تهران، علیرضا آقازاده تبریزی

آدرس: تهران، خیابان 17 شهریور-بین پل شهید محلاتی و خیابان غیاثی-نبش کوچه آقایی-پلاک897
تلفن: 33723538 - 33723537

دفتر اسناد رسمی 111 تهران، احمدعلی سیروس

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید مطهری، پلاک 8
تلفن: 66704394 - 66702426

دفتر اسناد رسمی 112 تهران، صباح الدین واضح

آدرس: تهران، رسالت -چهارراه مجیدیه -کوچه طلوعی- پلاک16 -واحد 3
تلفن: 66704394 - 66702426

دفتر اسناد رسمی 113 تهران، سیدجواد مدنی

آدرس: تهران، میدان المپیک ضلع شمال شرقی نبش خیابان سی وهشت طبقه فوقانی بانک آینده واحد چهار
تلفن: 44740321

دفتر اسناد رسمی 114 تهران، مهراب حاجی وند

آدرس: تهران، منطقه 15، جاده خاوران، شهرک کاروان، خیابان اسکندرلو، نبش کوچه عزیزی، پلاک 239، طبقه چهارم، واحد غربی
تلفن: 33865751

دفتر اسناد رسمی 115 تهران، رضا فلاح

آدرس: تهران، شریعتی - خ شریعتی بالاتر از چهارراه قصر نبش کوچه جهاد پلاک 838 طبقه اول واحد 1
تلفن: 88174802

دفتر اسناد رسمی 116 تهران، سیدفرید صدرزاده

آدرس: تهران، منطقه 14، بزرگراه محلاتی، نرسیده به خیابان 17 شهریور، خیابان مخبر (عارف) جنوبی، پلاک 299
تلفن: 36303072

دفتر اسناد رسمی 117 تهران، افشین ساکی تواندشتی

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر-نرسیده به خیابان استاد مطهری-نبش کوچه نوروزی- پلاک1965-طبقه سوم
تلفن: 88909515

دفتر اسناد رسمی 118 تهران، عسکر جعفرزاده

آدرس: تهران، خیابان آزادی - خیابان آزادی-انتهای جیحون -خیابان16 متری امیری-نبش خیابان دودانگه- بالای بانک ملت- پلاک 108
تلفن: 55715551

دفتر اسناد رسمی 119 تهران، امیر مهدی جوانمرد

آدرس: تهران، بلوار کشاورز- روبروی وزارت جهاد کشاورزی- پلاک 180- طبقه دوم- واحد 3
تلفن: 88976438

دفتر اسناد رسمی 120 تهران، ملیحه ولی منش

آدرس: تهران، خیابان شهید لواسانی ( فرمانیه) - ایستگاه زیبا بعد از خیابان وطن پور شمالی پلاک 162 واحد 6
تلفن: 88976438

دفتر اسناد رسمی 121 تهران، علی محمودی قشلاق

آدرس: تهران، خ اسکندری جنوبی پ98 ط 1
تلفن: 6873884

دفتر اسناد رسمی 122 تهران، بهلول زبردست

آدرس: تهران، شهرزیبا - شهرزیبا بلوار تعاون (جوانمردان) پلاک ۱۱ طبقه اول شمالی
تلفن: 6873884

دفتر اسناد رسمی 123 تهران ، علیرضا درویش محمدی

آدرس: تهران، میدان امام خمینی - ابتدای خ فردوسی جنوبی - سمت راست - نبش کوچه بن بست اول- پ1 ط 2 واحد 3
تلفن: 36616030

دفتر اسناد رسمی 124 تهران، بهرام دانه پاش

آدرس: تهران، خیابان دکتر شریعتی- بالاتر از چهارراه قصر- نبش خیابان شهید محبی- پلاک856
تلفن: 88760164

دفتر اسناد رسمی 125 تهران، شهناز طالبی

آدرس: تهران، 15 خرداد خیابان پامنار - پامنار جنوبی بعد از کوچه مروی جنب پاساژ یزدی مسجد آقا مجتمع جهان فلز طبقه دوم واحد 12-13
تلفن: 33937118 - 33937119

دفتر اسناد رسمی 126 تهران، میر مهدی کمالی سید بیگلو

آدرس: تهران، خیابان مرزداران بعد از خیابان ایثار نرسیده به تقاطع آریافر پ 132 ط اول.
تلفن: 66439473

دفتر اسناد رسمی 127 تهران، عیسی خیری

آدرس: تهران، امرانیه-لواسانی-فرمانیه - خیابان شهید لواسانی- 3راه شهید آقایی- پلاک126
تلفن: 22240214 - 22240215

دفتر اسناد رسمی 128 تهران، سیدمیرمعز الدین مرتضوی

آدرس: تهران، شهید گمنام - ابتدای شهید گمنام نبش خیابان 2/1پلاک 85 طبقه 5
تلفن: 88975788 - 88988145

دفتر اسناد رسمی 129 تهران، اکبر هاشم پور

آدرس: تهران، خیابان خاوران - بعد از چهارراه اتابک- جنب مسجد حضرت ابوالفضل(ع)-روبروی پارک فدائیان اسلام- پلاک348
تلفن: 33734179 - 33739777

دفتر اسناد رسمی 130 تهران، امید شاه سوار

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی - نبش میرزایی زینالی، پلاک 326، طبقه اول، واحد 1
تلفن: 86030893 - 86030897 - 86031606

دفتر اسناد رسمی 131 تهران، شهروز فولادی زاده

آدرس: تهران، کارگر شمالی - مقابل مرکز قلب (بیمارستان شریعتی)-نبش خیابان یکم- پلاک1813
تلفن: 88001001 - 88022555 - 88020131

دفتر اسناد رسمی 132 تهران، هاشم کرم آشتیانی

آدرس: تهران، میدان بهارستان - جنبب کلانتری 109
تلفن: 33985638

دفتر اسناد رسمی 133 تهران، سید محمد مسعود جلیلیان

آدرس: تهران، منطقه 11، انقلاب، چهارراه وصال شیرازی، جنب سینما سپیده، کوچه اسکو، پلاک 12، واحد 6
تلفن: 66406646

دفتر اسناد رسمی 134 تهران، شاهرخ شیوا

آدرس: تهران، تهران پارس -خیابان فرجام شرقی - بین زرین و رشید -پلاک150
تلفن: 77868531

دفتر اسناد رسمی 135 تهران، حسن عموزاده

آدرس: تهران، ضلع شمالشرق میدان نبوت -روبروی کلانتری 127 تهران
تلفن: 77803680

دفتر اسناد رسمی 136 تهران، حوریه نجفی

آدرس: تهران، خ پیروزی بلوار ابوذر بین پل4و5 روبروی پارک شاهد جنب بان
تلفن: 33827069

دفتر اسناد رسمی 137 تهران، معصومه مصباحی

آدرس: تهران،پاسداران - بین گلستان دوم و سوم پلاک 365
تلفن: 22554754

دفتر اسناد رسمی 138 تهران، حسین مصباحی

آدرس: تهران، بهار شمالی- بالاتر از بیمارستان سجاد- نبش خیابان بهار مستیان- پلاک 350
تلفن: 88494063

دفتر اسناد رسمی 139 تهران، احمدرضا پرهیزگار

آدرس: تهران، جاده مخصوص کرج- ابتدای خیابان پنجم-کوی بیمه- پلاک2جنب بانک ملی
تلفن: 44663331 - 44663330

دفتر اسناد رسمی 140 تهران، الهام فیروزی

آدرس: تهران، تهران پارس خ رشید مقابل حوزه انتظامی 126
تلفن: 77881325

دفتر اسناد رسمی 141 تهران، منصور صالحی عمران

آدرس: تهران، خ ستارخان-شمال کارخانه برق آلستوم -بلوارسازمان آب -جنب مدرسه واله -پلاک 77
تلفن: 44205184 - 44221618

دفتر اسناد رسمی 142 تهران، نادر هنرکاران

آدرس: تهران، سهروردی شمالی - سهروردی شمالی -هویزه شرقی -پلاک46 -طبقه چهارم
تلفن: 88539528

دفتر اسناد رسمی 143 تهران، رضا پدری

آدرس: تهران، خ قایم مقام فراهانی روبروی خ فجر پ84
تلفن: 02188841

دفتر اسناد رسمی 144 تهران، احمد پیوندی ثانی

آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری -نرسیده به چهاراه میرزای شیرازی -پلاک303 -واحد3
تلفن: 88713594

دفتر اسناد رسمی 145 تهران، امید اسماعیل تبار

آدرس: تهران، خیابان سمیه- تقاطع ایرانشهر -ساختمان 115-طبقه3
تلفن: 88824157 - 88344075

دفتر اسناد رسمی 146 تهران، مهرداد عباسی

آدرس: تهران، خ شریعتی-بالاتراز پل صدر-روبروی خیابان میرزاپور-ساختمان1754-طبقه دوم-احد6
تلفن: 26604968

دفتر اسناد رسمی 147 تهران، قدرت الله بهرامی

آدرس: تهران، کارگرشمالی امیرآباد - خیابان کارگر شمالی -پائین ترازچهارراه فاطمی نبش کوچه هما پلاک 2 طبقه اول
تلفن: 66596546

دفتر اسناد رسمی 148 تهران، سارا قایدی

آدرس: تهران، سعادت آباد - بلوار دریا . روبروی پارک دلاوران . پلاک 92 طبقه همکف
تلفن: 88385696 - 88590945 - 88590577

دفتر اسناد رسمی 149 تهران، ابوالقاسم قاسمی

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر - بین مطهری و شهیدبهشتی پلاک2017
تلفن: 88104300

دفتر اسناد رسمی 150 تهران، مصطفی جلیلی

آدرس: تهران، خ کارگر جنوبی میدان پاستور 4راه آذربایجان پ738
تلفن: 66424561 - 66943636

دفتر اسناد رسمی 151 تهران، محمدرضا چاوشی ها

آدرس: تهران، خ نلسون ماندلا - خیابان آفریقا -نبش خیابان عاطفی شرقی -ساختمان دولتشاد- پلاک133-واحد 2
تلفن: 22056000

دفتر اسناد رسمی 152 تهران، فرزان اشافی

آدرس: تهران، میدان شهدا - خیابان پیروزی - بعد از خیابان شکوفه- مقابل فروشگاه اتکاء- پلاک1040 - واحد 2
تلفن: 33254430 - 33797836

دفتر اسناد رسمی 153 تهران، محمد کامران طاهری

آدرس: تهران، چهارراه سرچشمه - ابتدای امیرکبیر شرقی- مجتمع خلیج فارس- واحد 205
تلفن: 33522002

دفتر اسناد رسمی 154 تهران، رضا فیروز فر

آدرس: تهران، خ سید جمال الدین اسدآبادی نبش خیابان دهم پ82طبقه اول واحد 3
تلفن: 88710766 - 88714662

دفتر اسناد رسمی 155 تهران، سمیه زرگری

آدرس: تهران، ونک - ملاصدرا-بعدازچهارراه شیراز-پلاک138-طبقه فوقانی بانک سپه
تلفن: 88048123 - 88043915

دفتر اسناد رسمی 156 تهران، زهرا پازکی

آدرس: تهران، اول شریعتی - میدان قدس -خیابان شریعتی - جنب بانک ملی کاشف پلاک2106
تلفن: 22243435 - 22213631

دفتر اسناد رسمی 157 تهران، سعید ولوی

آدرس: تهران، بالاتر از ظفر -ساختمان حامد -پلاک 1349 طبقه 4
تلفن: 22851790 - 22851791

دفتر اسناد رسمی 158 تهران، کاملیا سالک

آدرس: تهران، آزادی - خیابان آزادی - نبش خ زارع - روبروی دانشکده دامپزشکی - پ 128
تلفن: 66424034

دفتر اسناد رسمی 159 تهران، رحمان هجیری آذر

آدرس: تهران،، منطقه 15، سه راه افسریه، م. آقانور، طبقه فوقانی بانک تجارت
تلفن: 77466161 - 77400479

دفتر اسناد رسمی 160 تهران، علی فرجامی

آدرس: تهران، بزرگراه رسالت ،خیابان کرمان جنوبی،نبش کوچه عقیقی،پلاک61،واحد5
تلفن: 26319196

دفتر اسناد رسمی 161 تهران، شیما افضلی

آدرس: تهران، شهرک غرب بلوار دادمان نبش خیابان ناصر جلیلوند پلاک 126 طبقه سوم واحد 3
تلفن: 88084253

دفتر اسناد رسمی 162 تهران، عزیز مراد مرادی

آدرس: تهران، میدان رازی-خیابان هلال احمر-تقاطع انبار نفت- پلاک2-بن بست اول
تلفن: 55645610

دفتر اسناد رسمی 163 تهران، محمود تلخابلو

آدرس: تهران، سیدخندان- خواجهه عبداله انصاری- ابوذر شمالی- پ 65
تلفن: 22851040

دفتر اسناد رسمی 164 تهران، پرستو تقی پوربروجنی

آدرس: تهران، دروازه دولت - نبش خیابان مفتح و انقلاب- پلاک 2- طبقه اول
تلفن: 88315325

دفتر اسناد رسمی 165 تهران ، مجید سلطانی

آدرس: تهران، میدان رسالت - میدان الغدیر - خیابان دلاوران - خیابان تکاوران شمالی- نبش کوچه نهم مرکی(شهیدرضا شریفی)- پلاک 2- طبقه دوم
تلفن: 77890213

دفتر اسناد رسمی 166 تهران، رضا صالح نیا

آدرس: تهران، جوادیه 20متری نبش خیابان شهید امام یاری پ168
تلفن: 55669955 - 55671200

دفتر اسناد رسمی 167 تهران، اکرم حیدری هزار آبادی

آدرس: تهران، کارگر جنوبی- بعداز میدان رازی- کوچه قوام پارسا پ 1
تلفن: 55385754 - 55379999

دفتر اسناد رسمی 168 تهران، کیوان ابروزنی

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر-بالاتراز مهدیه تهران-نرسیده به خیابان فروزش-جنب کوچه صداقت-پلاک435
تلفن: 55363883

دفتر اسناد رسمی 169 تهران، محمدصادق آیت اللهی

آدرس: تهران، خ 15 خرداد شرقی روبروی پست برق دفتر 169 تهران
تلفن: 33132949 - 33132949

دفتر اسناد رسمی 170 تهران، محمدرضا آقاصفری

آدرس: تهران، تقاطع خیابان استاد مطهری و سهروردی شمالی پلاک 273
تلفن: 88429668

دفتر اسناد رسمی 171 تهران، حسین ابراهیمی موحد

آدرس: تهران، منطقه 12، محله ایران، سه راه امین حضور، جنب پاساژ احسان، کوچه مستوفی، پلاک 20
تلفن: 33562716

دفتر اسناد رسمی 172 تهران، نصرت نوبختی افشار

آدرس: تهران، خیابان آزادی - خیابان رودکی -مقابل اداره راهنمایی منطقه 3-پلاک888
تلفن: 66942296

دفتر اسناد رسمی 173 تهران، سیدمحمد کاظم طباطبایی بافقی

آدرس: تهران، خ انقلاب- دروازه دولت- ضلع شمالی نبش خاقانی پلاک 3
تلفن: 88306960 - 88826788

دفتر اسناد رسمی 174 تهران، رسول باغداران

آدرس: تهران، ستارخان ابتدای شادمان(شادمهر) - خیابان ستارخان- خیابان شادمهر- پلاک467-طبقه دوم
تلفن: 66518079

دفتر اسناد رسمی 175 تهران، مهدیس محمودی گیلانی

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر-بالاتر از پارک ساعی-نبش کوچه گل -مجتمع گل-طبقه اول-واحد105
تلفن: 88652025 - 88652024

دفتر اسناد رسمی 176 تهران، مسعود صادقی

آدرس: تهران، شوش شرقی تیردوقلو جنب قنادی صداقت پلاک 14
تلفن: 55078080 - 55313138

دفتر اسناد رسمی 177 تهران، مسعود حبیبی مظاهری

آدرس: تهران، منطقه 9، محله دکتر هوشیار، آزادی، خیابان 21 متری جی، کوچه شمس علیزاده، پلاک 2
تلفن: 66032666

دفتر اسناد رسمی 178 تهران، علی بلندی

آدرس: تهران، منطقه 3، محله داودیه، شریعتی، بالاتر از میرداماد، بن بست شریفی، پلاک 1، ط2
تلفن: 22224742 - 22258070

دفتر اسناد رسمی 179 تهران، فرامرز افشار

آدرس: تهران، میدان آزادی ابتدای خیابان ازادی جنب بانک ملی خ شهید میرقاسمی گلزار اول پ 2
تلفن: 66004794

دفتر اسناد رسمی 180 تهران، بهروز میرزایی

آدرس: تهران، خیابان دکتر بهشتی- تقاطع قائم مقام فراهانی- ضلع جنوب شرقی تقاطع ساختمان402 - واحد20
تلفن: 88731545 - 88736559

دفتر اسناد رسمی 181 تهران، ناصر محمد نژاد

آدرس: تهران، منطقه 13، محله پیروزی، پیروزی، نبش خیابان پنجم نیروی هوایی، پلاک 6
تلفن: 77415903

دفتر اسناد رسمی 182 تهران، مسلم شیرکوندصالح آبادی

آدرس: تهران، قیطریه بلوار شهیداندرزگو( شرق به غرب )بعدازسه راه کاوه نبش بن مهدیه پ 11طبقه 3واحدغربی
تلفن: 22395029 - 22395792

دفتر اسناد رسمی 183 تهران، محمدرضا ممدوحی

آدرس: تهران، خیابان آزادی- خیابان اسکندری شمالی- چهارراه فرصت شیرازی- نبش خیابان گلبار- پلاک6- طبقه 2
تلفن: 66924005 - 66922847

دفتر اسناد رسمی 184 تهران، بابک بندلی

آدرس: تهران، پاسداران - نرسیده به برج سفید- روبروی بوستان 4- پلاک12-طبقه همکف
تلفن: 22588820

دفتر اسناد رسمی 185 تهران، سیده صدیقه رضوی

آدرس: تهران، اقدسیه اتوبان ارتش مقابل سایپا پ 151
تلفن: 22490903

دفتر اسناد رسمی 186 تهران، محمدحسن لالوی

آدرس: تهران، منطقه 5، بزرگراه ستاری، نبش خیابان پیامبر غربی، پلاک 106/2، مجتمع مهستان، طبقه دوم، واحد 5
تلفن: 44079067 - 44081164 - 44044092

دفتر اسناد رسمی 187 تهران، سپیده بهیارنیا

آدرس: تهران، خیابان هلال احمر - مقابل بانک ملت پلاک 187
تلفن: 55413679

دفتر اسناد رسمی 188 تهران، نصرالله آریانفر

آدرس: تهران، خیابان آزادی - خیابان 21 متری جی- نبش بن بست اخوان- پلاک2-طبقه اول شرقی
تلفن: 66040598

دفتر اسناد رسمی 189 تهران، سعید شمسی پور ازبری

آدرس: تهران، میدان نبوت - جانبازان شرقی نبش ورودی میدان 20پلاک 105 - ط اول
تلفن: 77908560

دفتر اسناد رسمی 190 تهران، محمدرسول خوشقدم خیره بانو

آدرس: تهران، آزادی - خ آزادی روبروی خ قریب جنب دانشکده مدیریت ساختمان 220 طبقه سوم-واحد 16
تلفن: 66925858

دفتر اسناد رسمی 191 تهران، علی محمد کبیری

آدرس: تهران، میدان ارژانتین خیابان احمد قصیر نبش هفتم پلاک 28 واحد اول - طبقه فوقانی بانک پاسارگاد
تلفن: 88702256 - 88107932

دفتر اسناد رسمی 192 تهران، علی اکبر تقی زاده

آدرس: تهران، تهرانسر-بلوار اصلی-نبش خیابان18-شماره5-طبقه اول-واحد1
تلفن: 44524439

دفتر اسناد رسمی 193 تهران، غلامرضا غفاری

آدرس: تهران، بلوار آیت اله کاشانی- نبش ستاری جنوبی- پ58
تلفن: 44144160 - 44144161

دفتر اسناد رسمی 194 تهران، سید جلال الدین دری

آدرس: تهران، خیابان مطهری - بعد از میرزای شیرازی پلاک 378
تلفن: 88821773 - 88821773

دفتر اسناد رسمی 195 تهران، محمد محسن غروی پور

آدرس: تهران، خیابان پیروزی خیابان پنجم نیروی هوایی-فلکه دوم-بالای بانک کشاورزی-پلاک35 طبقه اول
تلفن: 77422249 - 77413489

دفتر اسناد رسمی 196 تهران، اکرم غلامی

آدرس: تهران، خیابان سعدی شمالی - خیابان سعدی شمالی -بعدازچهارراه منوچهری -کوچه جابرزاده(نبش هتل شیراز )- پاساژشرکا-طبقه اول
تلفن: 33955732 - 33985711 - 33955720

دفتر اسناد رسمی 197 تهران، سید محسن طباطبایی

آدرس: تهران، خیابان استادمطهری- بعد از امیراتابک- پلاک120 -واحد 2
تلفن: 88843981

دفتر اسناد رسمی 198 تهران، نادر تفکریان

آدرس: تهران، ضلع جنوبشرقی فلکه اول صادقیه- جنب بانک سامان-پلاک18-طبقه1
تلفن: 44210287 - 44206415

دفتر اسناد رسمی 199 تهران، مجید ادیب سرشکی

آدرس: تهران، خ ولیعصر نرسیده به میدان ونک جنب پل هوایی همت لاک 2403
تلفن: 88771394 - 88882394

دفتر اسناد رسمی 200 تهران، محمد غفاری نطنزی

آدرس: تهران، خیابان طالقانی - مابین خیابان ملک الشعرای بهار و خیابان بهار- جنب بیمارستان 502- پلاک 117
تلفن: 88860371 - 88860342

دفتر اسناد رسمی 201 تهران، سمیه محمودی درویشانی

آدرس: تهران، سهروردی شمالی - خیابان شهید توبچی- پلاک 26 طبقه اول
تلفن: 88763644

دفتر اسناد رسمی 202 تهران، شهرام هدایتی نیا

آدرس: تهران، شهرک قدس - بلوار فرحزادی بالاتراز اتوبان نیایش خیابان نخلستان پلاک 51
تلفن: 26766213

دفتر اسناد رسمی 203 تهران، مرتضی قلی شفیعی

آدرس: تهران، خیابان شهید قدوسی (قصر) - نرسیده به میدان سبلان ، جنب قنادی رز پلاک 56
تلفن: 88421042

دفتر اسناد رسمی 204 تهران، ناصر زارع

آدرس: تهران، خیابان جمهوری -چهار راه گلشن- پلاک144-طبقه2
تلفن: 66434128

دفتر اسناد رسمی 205 تهران، بهروز امامی

آدرس: تهران، خ پیروزی بلوارابوذر پائین تر ازپل دوم نبش سوم شرقی ط فوقانی بانک تجارت
تلفن: 33181720

دفتر اسناد رسمی 206 تهران، عبدالرضا مومنی

آدرس: تهران، خ ولی عصر- مقابل خ بزرگمهر- ساختمان افشار- پ483-ط4
تلفن: 66417355

دفتر اسناد رسمی 207 تهران، سید کمال هاشمی

آدرس: تهران، سهروردی شمالی - بالاتر از مطهری پلاک 270 طبقه 2 واحد 3
تلفن: 88730981 - 88754097

دفتر اسناد رسمی 208 تهران، سعید رضوانی

آدرس: تهران، چهارراه پاسداران - خیابان شهید کلاهدوز -چهارراه دلبخواه- نبش کوچه خرداد- پلاک1
تلفن: 22594761

دفتر اسناد رسمی 209 تهران، غلامرضا مشهدی آقاجان شیرازی

آدرس: تهران، تهرانپارس - بلوار پروین (شاهد) میدان پروین جنب بانک رسالت پلاک 280
تلفن: 77723626

دفتر اسناد رسمی 210 تهران، سهراب عقیقی

آدرس: تهران، شهرک کیانشهر انتهای خیابان شهید ابراهیمی - خیابان خواجوی کرمانی پلاک 94
تلفن: 33611992

دفتر اسناد رسمی 211 تهران، فضل الله فریدی

آدرس: تهران، خ مفتح جنوبی - خ ورزنده پلاک 36 طبقه همکف
تلفن: 88325785

دفتر اسناد رسمی 212 تهران، حسین هاشمی فر

آدرس: تهران، خیابان شریعتی- مقابل پارک شریعتی - کوچه نور محمدی- پلاک 1- طبقه 3
تلفن: 22845796

دفتر اسناد رسمی 213 تهران، محمد حاجی سید جوادی

آدرس: تهران، تهرانپارس - خ اتحاد پنجم غربی جلوتر از تعویض پلاک پ39
تلفن: 77393605

دفتر اسناد رسمی 214 تهران، محمدرضا معماری

آدرس: تهران، تهرانپارس- بین فلکه دوم و سوم- نبش خیابان 186 غربی- پلاک 308
تلفن: 77865385

دفتر اسناد رسمی 215 تهران، محمد فرخ سیری

آدرس: تهران، خیابان 17شهریور جنوبی- چهارراه تیر دوقلو- نبش کوچه افشار- پلاک 14 طبقه همکف
تلفن: 33705215

دفتر اسناد رسمی 216 تهران، مسعود علوی

آدرس: تهران، خیابان17شهریور-نرسیده به پل آهنگ-روبروی کوچه باغ شریفی-پلک1339
تلفن: 33555934

دفتر اسناد رسمی 217 تهران ، مقصود لبیب

آدرس: تهران، نازی آباد- خیابان شهید رجایی-ایستگاه پل پیچ- پلاک 107- طبقه دوم
تلفن: 55065757

دفتر اسناد رسمی 218 تهران ، بهارستان - خ بهارستان نرسیده به هدایت نبش ک شیبانی پ268

آدرس: تهران، بهارستان - خ بهارستان نرسیده به هدایت نبش ک شیبانی پ268
تلفن: 77601037

دفتر اسناد رسمی 219 تهران ، جلال صادقی قره خاچی

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر - پایین تر از خیابان دکتر بهشتی روبروی بیمارستان هاجر پلاک2073طبقه اول
تلفن: 88108311

دفتر اسناد رسمی 220 تهران ، ایمان تاجداری

آدرس: تهران، خ ستارخان- ضلع غربی پل ستارخان- پ902-واحد1
تلفن: 44280219